Επικοινωνία

  1. Σοφία Γιαλεδάκη, Γραμματέας - τηλ. 28310 77211, gram@fks.uoc.gr
  2. Στέλλα Τζανουδάκη, Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τομέα Φιλοσοφίας, ΠΜΣ Βιοηθική - τηλ. 2831077216, φαξ 2831077222, tzanouds@uoc.gr
  3. Δώρα Ροζάκη, Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών - τηλ. 2831077215, φαξ 2831077222, rozaki@uoc.gr