ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

Σταυρούλα Τσινόρεμα

Kαθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής

Γραφείο: 106
Ώρες γραφείου: Τρίτη 16.30-17.30, Τετάρτη 12.30-13.30
Τηλέφωνο: 28310 77218
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tsinorema@fks.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα  είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής,  Διευθύντρια Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει διατελέσει δυο φορές Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Διευθύντρια Σπουδών Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Υπήρξε ιδρυτική Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Α.) στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter, έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Exeter.  Διδάσκει ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια, στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία: Ιστορία της Φιλοσοφίας» του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ (από 2015), και στο Π.Μ.Σ. «Βιοηθική» της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (από 2016). Έχει διατελέσει  Eπισκέπτρια Kαθηγήτρια και Eταίρος σε πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και ΗΠΑ.Το ερευνητικό έργο της  επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, βιοηθική, επιστημολογία,  φιλοσοφία της γλώσσας και φιλοσοφία του νου. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών  International Studies in the Philosophy of Science,  Δευκαλίων και Βιοηθικά· Εταίρος στο Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, με A.K. Mellon Foundation Fellowship (USA).

Έχει διατελέσει μέλος του διεθνούς panel εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (E03659),  που εκπόνησε την Αναφορά «Independent Expert Report on the Ethics of Connected and Automated Vehicles, 2020», (https://europa.eu/!VV67my). Είναι μέλος πολλών εθνικών και διεθνών επιτροπών που αφορούν θέματα Ηθικής των Επιστημών και Βιοηθικής, μεταξύ των οποίων: Μέλος του Scientific and Technical Advisory Board (STAB) του Δικτύου European Research Infrastructure Consortium ‘LifeWatch ERIC’· μέλος των Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και  για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών της Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie· μέλος της  Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (Υπουργείο Υγείας)·  Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αντιπρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Είναι επίσης μέλος της  Επιστημονικής Επιτροπής  της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Freedom and Moral Judgement (Ph.D), University of Exeter, Exeter, 1983
 • Philosophy and the Many Faces of Science (co-editor), New York and London, Rowman and Littlefield Publishers, 1998
 • Θέματα Βιοηθικής (επιστημ. επιμ. σε συνεργασία με Κ. Λούη), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013 
 • Γλώσσα και Κριτική,  Ο Wittgenstein για το νόημα, τη γνώση, τις αξίες, Αθήνα, Liberal  Books, αναθεωρ. ανατύπ. 2014
 • Οι επιστήμες στην κοινωνία και  ο πρακτικός τους προσανατολισμός”,  στον συλλογικό τόμο, Ο χρόνος, η επιστήμη και το αύριο του ανθρώπου, Ηράκλειο,  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,  2020, 21-47
 • “Kant on Scientific Knowledge and Free Agency”, in T.S. Hoffmann and Valentina Kaneva, Philosophy and the Life Sciences in Dialogue. Theoretical and Practical Questions, St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 30-45
 •  «Αναπαραγωγικές επιλογές, αναπαραγωγική αυτονομία και η ηθική υπόσταση των παιδιών», Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Ευ. Πρωτοπαπαδάκης,  Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙΙ, Το παιδί, Αθήνα, Παπαζήση, 2018, 87-122 
 • «Αποφάσεις στα όρια της αυτουργίας- Η ηθική δεσμευτικότητα των προγενέστερων οδηγιών», Σπυρίδων  Βρέλλης (επιμ.), Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, La personne et la famille dans le droit et dans le société, Sakkoula, 2017, 115-138
 • “Bioethics and Society’’ in Thomas Sören Hoffmann, Integrative Bioethik. Grundlagen und Konkretionen, Hagen, Fernuniversität in Hagen, 2017, 53-64
 • “Consent and Autonomy in Contemporary Bioethics”Annuaire International Des Droits De L’Homme - VIIIInternational Association of Constitutional Law Group of Social Rights, Sakkoulas & L.G.D.J./Lextenso Publications, 2016, 229-244
 • «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική», Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση, 2016,  85-113
 • The Principle of Autonomy and the Ethics of Advance Directives”, Synthesis Philosophica, 59/1, 2015, 73–88
 • “The Universality of Human Rights in the Space of Cultural Pluralism”, in Ioanna Kutcuradi (ed.), The Problem of Identities in South Eastern Europe and  Human Rights, Istanbul, Maltepe University Press, 2014, 119-132
 • «Φύση, βιοτεχνολογία και ηθική.  Αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής», στο Στ.  Τσινόρεμα και Κ.  Λούης (επιστημ.  επιμ.),  Θέματα Βιοηθικής,  Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013, σσ. 379-403
 • «Ethical Issues Regarding the Acquisition and Control  of Genetic Information», FCO- Forum for Clinical Oncology, Vol. 3, No. 4 , 2012, 14-21
 • “Οντολογία της ζωής και λογική της απόφασης στη σύγχρονη ριζική κοινωνική   σκέψη”, στο  Μ. Κούση,  Μ.   Σαματάς, Κ  Κονιόρδος (επιστημ. επιμ.),  Εξουσία και Κοινωνία, Δωρήματα στον Κωνσταντίνο  Τσουκαλά, Αθήνα, Λιβάνης, 2010, 349-378
 • “Normative Challenges in the Era of the New  Biotechnological  Revolution”, in Paulin J. Hountondji, L’Ancien et Le NouveauConseil International de la  Philosophie et des Sciences Humains, Porto-Novo, 2009, 197-209
 • «Η Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης. Η ηθική στην εποχή της βιοτεχνολογίας», Δευκαλίων, 24/2,  213- 250
 • “Emotivism and Prescriptivism”, ch. 27, in G.H. Parkinson (ed.), An Encyclopaedia of Philosophy, London, Routledge, 1988, 613-640
 • «Ισχύς και Απόφαση. Ο ρομαντικός μοντερνισμός του Παναγιώτη Κονδύλη», Παναγιώτης Κονδύλης Για την ‘Κοινωνική Οντολογία’, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2001, 38-71
 • «Δομή, αποδόμηση και εξουσία. Από τον στρουκτουραλισμό στο μεταστρουκτουραλισμό» στο Α. Ρήγου και Κων/νου Τσουκαλά (επιμ.), Η Πολιτική σήμερα, Αθήνα, Θεμέλιο, 2001, 152-172
 • «Η λογική του πολιτικού», Νέα Εστία, 148/ 1727, 2000, 480- 511
 • «Επιστήμη και Ορθολογικότητα. Τα αδιέξοδα του σχετικισμού στη σύγχρονη φιλοσοφία και κοινωνιολογία της επιστήμης», Αξιολογικά, 7, 1995, 1-65
 • «Ο Wittgenstein και η συζήτηση γύρω από την γλωσσική κανονιστικότητα”, Δευκαλίων, 13/2-3, 1995, 137-173
 • Πέντε συμβολές στο A. Brown, Diane Collinson και Robert Wilkinson (eds.), Biographical Dictionary of Twentieth Century Philosophers, London, Routledge, 1995