ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ