Κατατακτήριες Εξετάσεις

*24 / 11 / 2020 - Οι εξετάσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση: Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

Σχετικά με την εισαγωγή πτυχιούχων άλλων Τμημάτων AEI και ΤΕΙ στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, από το ακαδ. έτος 2005-2006 η με αριθμ. 69/28-6-2005 Γ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση εισαγωγής στο Τμήμα με βαθμό πτυχίου. Η κατάταξη θα γίνεται ύστερα από ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις στο Α΄ ή Γ΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος (135/25-4-2012 Γ.Σ.) ύστερα από επιτυχή εξέταση σε τρία μαθήματα σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. Φ2/121871/Β3/3-11-2005 υπουργικής απόφασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών από 1-15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το Νόμο 4128 (ΦΕΚ 268/10-12-2013, τ. Α΄) από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδ. έτους*.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα ανακοινωθούν*.

Ημερομηνία Μάθημα Ώρα Αίθουσα
  Φιλοσοφία    
  Κοινωνιολογία    
  Παιδαγωγική    

 

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ύλη μαθημάτων* (ενημέρωση: 21 / 05 / 2020)
Σε μορφή Adobe PDF (.pdf)
*Σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος τα μαθήματα της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας εξετάζονται εναλλάξ. Για το ακ. έτος 2020-2021 θα εξεταστούν τα μάθηματα της Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας.

Αίτηση