Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος
(ακριβώς όπως αναρτώνται στο Student's web)

Τελευταία ενημέρωση: 2020-08-06 13:03:10 (17 εγγραφές)
6/8/2020 : Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας

Οι εξετάσεις των μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας θα γίνουν γραπτά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι φοιτητές όλων των επιπέδων (010, 020, 030, 040) θα συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο στην πλατφόρμα
webex 10 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και θα πρέπει να γνωρίζουν το ιδρυματικό τους mail και τον κωδικό του:

https://mvitorou.my.webex.com/mvitorou.my/e.php?MTID=m9e76625ca89438d1f7601c6bd849e005

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 10:30-12:30.

5/8/2020 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Φ.Κ.Σ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-2020.xls

5/8/2020 : ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΕΠΤ 2020

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΕΠΤ 2020
Πέμπτη 17/9 απόγευμα ( οι ώρες θα αακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις) ΓΕΡ 010,
Παρασκευή 18/9 απόγευμα (οι ώρες θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις)ΓΕΡ 020,
Σάββατο 19/9 πρωί ΓΕΡ 030, και Σάββατο 19/9 απόγευμα ΓΕΡ 040 (οι ώρες θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις)

5/8/2020 : ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 & 30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Η εξέταση των μαθημάτων Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία 20 & 30για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί με τον συνδυασμό γραπτής εργασίας και προφορικής εξέτασης.

Η προφορική εξέταση, σε ομάδες των 5 φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί, μέσω της εφαρμογήςSkypeforBusiness,στις 15 και 16/9, σε ωράριο 10.00-14.00 και 17.30-20.30 (τα link θα ανακοινωθούν στις 10/9).

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές σκοπεύουν να συμμετέχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου, να δηλώσουν την πρόθεσή τους στη διδάσκουσα από τις 1-6/9 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο a.drakouli@uoc.gr.

Εύχομαι σε όλους … BuonaEstate!

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Αθανασία Δρακούλη

5/8/2020 : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΑΓΓ010 (Χειμ.Εξ.): 15/9, 10.00 π.μ.-2.30 μ.μ.

ΑΓΓ020/030/040 (Χειμ.Εξ.): 16/9 κ 17/9, 10.00 π.μ.-2.30 μ.μ.

ΑΓΓ020 (Εαρ. Εξ.): 21/9 κ 22/9, 10.00 π.μ.-2.30 μ.μ.

ΑΓΓ030/040 (Εαρ.Εξ.): 23/9 κ 24/9, 10.00 π.μ.-2.30 μ.μ.

5/8/2020 : Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της κας Μπάλλα

Oι επαναληπτικές εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στον Αριστοτέλη" θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η σύνταξη τριών σύντομων εργασιών σύμφωνα με οδηγίες της διδάσκουσας. Για τον λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση (που θα είναι προφορική) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Μπάλλα στο balla@uoc.gr το αργότερο ως τις 31 Αυγούστου (λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση αν δεν έχουν στείλει πριν τις εργασίες).

31/7/2020 : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα γίνουν εξ αποστάσεως, στο σύνολό τους, από 1/9/2020 ως 26/9/2020.

Σας παρακαλούμε να δείτε:

(α) τον Κανονισμό εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας

(β) το ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

(γ) το γενικό πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας, όπου αναφέρεται και ο τύπος εξέτασης κάθε μαθήματος

Η τυπολογία των εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας έχει ως εξής:

A

Προφορικές εξετάσεις

Β1

Χειρόγραφες εξετάσεις με επιτήρηση, σε μικρές ομάδες, διαδοχικά

Β2

Χειρόγραφες εξετάσεις με επιτήρηση, του συνόλου, ταυτόχρονα

Β3

Γραπτές εξετάσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιτήρηση

Για τη συμμετοχή σας στις προφορικές εξετάσεις (Α), καθώς και στις γραπτές εξετάσεις τύπου Β1 και Β2 απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδαelearn.uoc.gr(«Εξετάσεις Φιλολογίας»), όπουθα δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση κάθε μαθήματος που θα επιλέξετε (εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτό). Δήλωση δεν προβλέπεται για τις εξετάσεις τύπου Β3 και τα μαθήματα που θα εξετασθούν με τον τρόπο αυτό δεν καταχωρίζονται στην ως άνω ιστοσελίδα.

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στην εφαρμογή elearnμπορείτε να υποβάλετεαπό 17/8/2020 ως και 23/8/2020.Η δήλωση είναι απαραίτητη για να γίνετε δεκτές/οί στις εξέτασεις προφορικές εξετάσεις και στις γραπτές εξετάσεις τύπου Β1 και Β2.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων θα συγκεκριμενοποιηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και θα σας γνωστοποιηθεί ο ακριβής χρόνος εξέτασής σας στις προφορικές εξετάσεις και σε όσες γραπτές δεν έχει ήδη προσδιορισθεί.

Οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Τμήματος θα εκδώσουν ειδικότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων τους μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2020.

28/7/2020 : Ενημέρωση για πληροφορίες Τελετής Ορκωμοσίας

Γνωρίζουμε στους φοιτητές που παίρνουν πτυχίο,

ότι θα σταλούν πληροφορίες στο ακαδ. e.mail τους

για την διαδικτυακή τελετή Ορκωμοσίας της 3ης Αυγούστου.

Παρακαλείστε όπως ελέγχετε το ακαδ. e.mail σας

28/7/2020 : Ανακοίνωση Λίστας Πτυχιούχων Τμήματος Φ.Κ.Σ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Κ.Σ

H Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων στους νέους απόφοιτους του Τμήματος

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3/8/2020 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Α/Α

Α.Μ.

Επώνυμο

Όνομα

1

4572

Αγαπητού

Δροσούλα

2

3822

Ασσαριώτη

Σοφία

3

4588

Βαρβεράκη

Μαρία - Ελένη

4

4343

Βάσιου

Λαμπρινή

5

4625

Ζαχαράκη

Μαρία

6

4629

Ιωάννου

Γαρυφαλιά

7

4827

Καλυμνιού

Αναστασία

8

4830

Καραντινάκη

Ηλιάνα

9

4113

Κίσσα

Νίκη

10

4649

Κοκοβάκη

Βασιλική

11

4841

Κολλαρετάκης

Εμμανουήλ - Μαρίνος

12

4842

Κονσολάκη

Βασιλική

13

4405

Κουμουδέλη

Στυλιανή

14

4667

Λογοθέτη

Σοφία

15

5062

Μακράκη

Ελένη

16

5064

Μαλανδράκη

Ιωάννα

17

4865

Μάλκα

Εράλντα

18

5081

Μήλα

Ευγενία

19

4678

Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος

20

4435

Μήτσουρα

Αλεξάνδρα

21

4879

Μόσχου

Χρυσούλα

22

4440

Μουσαγέα

Αικατερίνη

23

5086

Μπαλτά

Έλλη - Αντωνία

24

4688

Μπίτσικα

Θεοφανία

25

4891

Μπραγουδάκη

Φωτεινή

26

4899

Ξημεράκη

Ολυμπία

27

4906

Παπαδάκη

Ισμήνη

28

4707

Παπάζογλου

Χριστίνα

29

4466

Πατσιλινάκου

Ευαγγελία

30

5115

Πενταράκη

Μαρία Ιωσηφίνα

31

4717

Πέππα

Αναστασία - Αρετή

32

4476

Πρινιανάκη

Ελένη

33

4482

Σαμαράς

Θεόδωρος

34

5128

Σιμοπούλου

Βασιλική

35

4956

Τσικανδυλάκη

Θεοδοσία - Μιχαέλα

36

4514

Τσιουκανά

Δάφνη

37

4757

Φάκα

Δάφνη

38

4759

Φοίβα

Καλλιόπη

39

4959

Φραγκάκης

Νικόλαος

40

4297

Χαβδούλας

Κωνσταντίνος

41

4300

Χαριτάκη

Ευαγγελία

Οι εν λόγω ανακηρυχθέντες πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητές τους με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης πριν την ημέρα της Ορκωμοσίας.

Θερμά Συγχαρητήρια!!!

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*** Αν κάποιος φοιτητής που είχε κάνει αίτηση πτυχίου και πιστεύει ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πτυχίου δεν βρίσκεται στην παραπάνω λίστα, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα (εντός της ημέρας) στο rozaki@uoc.gr.

23/7/2020 : Erasmus 2020 -21 συμπληρωματική φόρμα

Erasmus - covid19 2020

17/7/2020 : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

eggrafo Proedrou pros Foithtes.pdf

18/11/2019 : Αιτήσεις σπουδών και άλλων πιστοποιητικών μέσω studentsweb

Καλημέρα,

Δεχόμαστε πολλά αιτήματα μέσω studentsweb από φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους μέσω email. Σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι μπορούμε να τα στείλουμε ΜΟΝΟ στα ιδρυματικά σας email και όχι στα προσωπικά σας. Θεωρήστε δεδομένο λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από το email που καταχωρείτε στις "παρατηρήσεις" εμείς τα προωθούμε στα ιδρυματικά σας.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

18/6/2019 : Γραφείο Στήριξης φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες

Καλησπέρα,

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές έχουν πιστοποιητικά μαθησιακών δυσκολιών τα οποία έχουν καταθέσει στη γραμματεία του Τμήματος, ή όσοι δεν τα έχετε καταθέσει πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να επικοινωνήσετε με την κ. Πέπη Λιγερούδη στο τηλέφωνο 2810 393653 για να συννενοηθείτε μαζί της για τις διαδικασίες που απαιτείται να ακολουθήσετε για να έχετε τις απαιτούμενες συνθήκες εξέτασης, κατά τις εξεταστικές περιόδους. Οσοι από εσάς δεν επικοινωνήσουν, θα εξαιρεθούν απο τις ειδικές συνθήκες εξέτασης και θα εξετάζονται γραπτώς όπως όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

25/10/2018 : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επισημαίνεται στους φοιτητές του Τμήματος Φ.Κ.Σ. ότι τους δίνεται η δυνατότητα να δηλώνουν μαθήματα άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ελεύθερες επιλογές με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μαθήματα έχουν τουλάχιστον 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα. Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αρ. 203/24.10.2018 Συνέλευσης του Τμήματος, μαθήματα άλλων Τμημάτων με λιγότερα ECTS από εδώ και στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά για τη λήψη πτυχίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οι Παραδόσεις έχουν 5 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ τα Σεμινάρια και οι Ασκήσεις έχουν 10 πιστωτικές μονάδες ECTS . Η Πτυχιακή Εργασία έχει 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η λήψη του πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

17/10/2017 : ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας τα εκτυπώνετε μόνοι σας από την καρτέλα των μαθημάτων σας στο students' web και μπορείτε να τα προσκομίζετε στους διδάσκοντες, όταν σας ζητούν αναλυτική βαθμολογία (π.χ. για τη Διδακτική Άσκηση, την Πρακτική Άσκηση ή τις Ξένες Γλώσσες κ.λ.π.).

Η Γραμματεία εκδίδει πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας μόνο σε περίπτωση που απαιτούνται για κάποια επίσημη χρήση, την οποία δηλώνετε ρητά στις παρατηρήσεις της αίτησής σας στο students' web (π.χ. για Υποτροφίες, Erasmus κ.λ.π).

Επομένως, θα σας παρακαλούσαμε να μας αποστέλλετε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μόνο αν το χρειάζεστε επίσημα και πάντα με την απαραίτητη αιτιολόγηση.

Από τη Γραμματεία του Φ.Κ.Σ.

12/7/2013 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΛ

Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία παρέχεται στους φοιτητές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα είναι πλέον η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές του (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) και θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρίσει οι φοιτητές ως τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει την κατάληξη @< ...>.uoc.gr, δημιουργείται στην κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος και χορηγείται κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια αντιγράφεται στην ηλεκτρονική καρτέλα των φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών. Παρέχεται ενιαία υποστήριξη και ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες, για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, από την κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Κέντρου Δεδομένων του Ιδρύματος. Η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει σταθερή, ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό), κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

25/2/2011 : Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Ανακοινώσεις μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του τμήματος:

http://www.fks.uoc.gr/

καθώς και στην λίστα ανακοινώσεων της Φιλοσοφικής:

http://mail.phl.uoc.gr/announce/