Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος
(ακριβώς όπως αναρτώνται στο Student's web)

Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-05 08:03:12 (20 εγγραφές)

Ευρετήριο

4/8/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Κ.Σ. [ Επιστροφή ]

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/announcements/exams2020-21s/

3/8/2021 : Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις και Βεβαίωση διάρκειας εξετάσεων [ Επιστροφή ]

Αν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (π.χ. για δικαιολόγηση άδειας από την εργασία σας ή από το στρατό) μπορείτε να συμπληρώσετε το έγγραφο που παρατίθεται και να το αποστείλετε στον/στην διδάσκοντα/ουσα του Τμήματος Φ.Κ.Σ. για να σας το υπογράψει μετά το πέρας τής εξέτασης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2021.doc

Για τα μαθήματα άλλων Τμημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες Γραμματείες.

Μπορείτε να καταθέσετε επίσης στην εργασία σας την παρακάτω Βεβαίωση Διάρκειας της εξεταστικής Σεπτεμβρίου καθώς και το επίσημο πρόγραμμα της Εξεταστικής με τη σφραγίδα του Τμήματος.

Βεβαίωση Διάρκειας Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.pdf

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 - σφραγίδα Γραμματείας.pdf

3/8/2021 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ) [ Επιστροφή ]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.8.2021 ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΣ ΚΚΑ102 10:00 - 14:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΠΑ005 14:30-17:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΤΡΙΤΗ 31.8.2021 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΕΑ200 (Υ) 10:00-11:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΜΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1.9.2021 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΦΓ277.7 9:00- 15:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΚΑ110 (Υ) 10:00-11:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΜΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΠΕΜΠΤΗ 2.9.2021 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΦΓ277.5 9:00- 15:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.9.2021 ΤΣΟΥΡΤΟΥ ΚΨΒ053 11:00-13:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΜΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΤΣΟΥΡΤΟΥ ΚΨΑ050 (Υ) 15:30-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6.9.2021 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΨΑ051 (Υ) 9:00-13:00 & 16:30-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΣΕΡΜΑΜΟΓΛΟΥ ΦΓ068 11:30-13:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΣΕΡΜΑΜΟΓΛΟΥ ΦΓ268 14:00- 16:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ 7.9.2021 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΨΑ051 (Υ) 9:00-13:00 & 16:30-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΠΑ002 (Υ) 15:30-17:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8.9.2021 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΠΑ030 (Υ) 11:00-13:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Φ140 (Υ) 9:00-11:00 & 13:00- 19:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9.9.2021 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Φ140 (Υ) 9:00-11:00 & 14:00- 20:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΦΑ203 10:30-13:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.9.2021 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΦΓ271.1 10:00-13:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΦΒ242 14:00-16:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ Φ180 (Υ) 18:30-20:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΚΟΥΙΖ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.9.2021 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΠΑ020 (Υ) 10:00-11:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΜΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.9.2021 ΠΙΣΣΗΣ Φ110(Υ) 10:00-14:00 & 16:30- 20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΜΠΑΛΛΑ ΦΓ262.2 14:00-16:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΦΒ250.9 18:30-20:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΚΟΥΙΖ)
ΤΡΙΤΗ 14.9.2021 ΠΙΣΣΗΣ Φ110(Υ) 10:00-14:00 & 16:30- 20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΑΠΠΑ ΓΕΡΣ040 10:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΜΠΑΛΛΑ ΦΓ064.7 14:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΠΒ023 15:30-19:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΙΤΑΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) 9:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.9.2021 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΒ030.6 8:30-10:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΠΑΠΠΑ ΓΕΡΣ040 10:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΙΤΑΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) 9:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΒΙΤΩΡΟΥ ΓΑΛΣ010-030 10:30-12:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΒΙΤΩΡΟΥ ΓΑΛΣ020-040 13:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ Φ130 (Υ) 14:30-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16.9.2021 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΙΤΑΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) 9:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΑΠΠΑ ΓΕΡΣ020 10:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΡΕΡΑΚΗ ΚΔΓ180 18:00-20:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.9.2021 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΙΤΑΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) 9:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΑΠΠΑ ΓΕΡΣ020 10:00-14:30 & 18:00-19:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΦΒ233.6 9:00-11:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΚΚΑ100 (Υ) 11:00-13:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΜΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.9.2021 ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ Φ130 (Υ) 10:00-14:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ ΦΒ230.9 15:00-16:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.9.2021 ΠΙΣΣΗΣ Φ100 (Υ) 10:00-14:00 & 16:30 - 20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΣ010 10:30-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΟΖΑΤΣΑΣ ΦΑ204 12:00-15:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΟΖΑΤΣΑΣ ΦΑ002 15:00-18:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ & ΓΡΑΠΤΑ (ΜΙΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
ΡΕΡΑΚΗ ΚΔΓ161 18:00-20:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΤΡΙΤΗ 21.9.2021 ΠΙΣΣΗΣ Φ100 (Υ) 10:00-14:00 & 16:30 - 20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΣ020 10:30-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΨΒ082 11:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΟΖΑΤΣΑΣ ΦΑ202 15:00-16:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΤΕΓΟΣ ΦΓ294.3 17:30-19:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.9.2021 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΒ234 8:30-10:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΣ030 10:30-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΤΕΓΟΣ ΦΓ273.2 16:00-18:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΦΒ234.3 18:00-20:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23.9.2021 ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΣ040 10:30-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ Φ160 (Υ) 13:00-14:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΚΟΥΙΖ)
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ ΦΑ201.15 14:00-18:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΒΑΦΕΑΣ ΚΚΓ140 14:30-16:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.9.2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ120 (Υ) 11:00-12:00 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ (ΚΟΥΙΖ)
ΒΑΦΕΑΣ ΚΚΓ131 14:30-16:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.9.2021 ΑΪΒΑΛΗ ΤΟΥΣ020-040 11:30-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΑ

2/8/2021 : ανακοινωση εξ αποστάσεως εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 [ Επιστροφή ]

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (όλων των Τμημάτων) ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων στην εξ αποστάσεως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 θα πρέπει να δηλώσετε «πρόθεση εξέτασης» σε μαθήματα που προτίθεστε να εξεταστείτε, έτσι ώστε οι διδάσκοντες να γνωρίζουν πόσοι και ποιοί θα εξεταστείτε εξ αποστάσεως. Οι δηλώσεις θα γίνουν στο elearn και δεν αφορούν στα μαθήματα εξέτασης τύπου Β3 (Γραπτές εξετάσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιτήρηση που έχετε ταυτόχρονη πρόσβαση όλοι).

Οδηγίες Δήλωσης Συμμετοχής

στις εξετάσεις τύπου Α, Β1 και Β2 για το Τμήμα Φιλολογίας

(Δήλωση συμμετοχής σε μαθήματα που ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να εξεταστείτε τον Σεπτέμβριο '21 απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε εγγραφεί σε αυτά στο (studenweb) Χ.Ε.

ΒΗΜΑΤΑ:

e learn (πρόσβαση με τους κωδικούς σας)

Τμήμα Φιλολογίας -> Εξετάσεις -> Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021

  • Click στο «ΜΕΓΑΦΩΝΟ» του αντίστοιχου μαθήματος
  • Απαντάτε ΚΑΙ στις 5 ερωτήσεις
  • Υποβολή των απαντήσεων
  • Στην οθόνη βλέπετε μήνυμα «ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ».

  • Συνεχίζετε με το επόμενο μάθημα
  • Στο τέλος της λίστας μπορείτε να βρείτε τα επίπεδα των Αγγλικών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2/8/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2021 ηλεκτρονικά στο elearn

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, να είστε συνεπείς στις προθεσμίες. Οι διδάσκοντες θα ενημερωθούν για τις δηλώσεις σας, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και θα ανακοινώσουν τις ομάδες εξέτασης.

Στα μαθήματα που θα εξεταστούν με τη τυπολογία Β3 (Γραπτές εξετάσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιτήρηση) δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής, οπότε και δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις elearn).

2/8/2021 : ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤ '21 [ Επιστροφή ]

διαδικτυακές εξετάσεις: Αγγλικά κ. Γεναράκη πλατφόρμα teams στους παρακάτω συνδέσμους:


ΑΓΓ010, χ.εξ. 2020


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0aa0e7f9c01f40ea8c0eb36feb8dfd77%40thread.tacv2/conversations?groupId=baec571c-9982-41e3-b6d7-bbc8de37fcc9&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

ΑΓΓ030, χ.εξ. 2020


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6931bc8a5deb4e7f80404bac8be9eb39%40thread.tacv2/conversations?groupId=c75eb1eb-d396-49ca-b7b9-3981c08b2d96&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37


ΑΓΓ020, εαρ.εξ. 2021


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4696aa2b253c40c6bb6365922b9960b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=640104ad-0f6d-46ff-bfe0-952dd777e019&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37


ΑΓΓ040, εαρ.εξ. 2021


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4441fc8bdee24a3eb63f2fc3650a082d%40thread.tacv2/conversations?groupId=5497955f-de66-4f47-992b-851b2b440672&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37


2/8/2021 : τυπολογία των εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας [ Επιστροφή ]

τυπολογία των εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας

Η τυπολογία των εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας έχει ως εξής:

*A* Προφορικές εξετάσεις

*Β1* Χειρόγραφες εξετάσεις με επιτήρηση, σε μικρές ομάδες, διαδοχικά

*Β2* Χειρόγραφες εξετάσεις με επιτήρηση, του συνόλου, ταυτόχρονα

*Β3* Γραπτές εξετάσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιτήρηση

2/8/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ [ Επιστροφή ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (και των τριών Τμημάτων) ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021, για τα μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας θα γίνει ηλεκτρονικά στο elearn στο διάστημα 2-8-21 έως και 8-8-2021 (προϋπόθεση: τα μαθήματα που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εξέτασή τους, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο studentweb στην αρχή κάθε εξαμήνου)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021,

2/8 έως και 7/8 (ηλεκτρονικά στο elearn)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, να είστε συνεπείς στις προθεσμίες. Οι διδάσκοντες θα ενημερωθούν για τις δηλώσεις σας, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και θα ανακοινώσουν τις ομάδες εξέτασης.

Στα μαθήματα που θα εξεταστούν με τη τυπολογία Β3 (Γραπτές εξετάσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιτήρηση) δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής, οπότε και δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις elearn).

2/8/2021 : Προφορική εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι» (ΚΨΑ050) [ Επιστροφή ]

Η εξέταση του μαθήματος ΚΨΑ050 (χειμερινού εξαμήνου) θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα MS TEAMS στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, στο σύνδεσμο https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad11b9e9b128443efa147fac856b26728%40thread.tacv2/conversations?groupId=983a6b46-1bff-4326-8a08-d1584ffaf0fe&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι" (ΚΨΑ050), παρακαλούνται να το δηλώσουν στην ειδική φόρμα που υπάρχει στην πλατφόρμα elearn, στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 13 Αυγούστου, ώστε να ενημερωθείτε εγκαίρως για την ώρα εξέτασής σας.

Η διδάσκουσα

Β. Τσούρτου

2/8/2021 : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ [ Επιστροφή ]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.pdf

23/7/2021 : Προσφερόμενα μαθήματα ΘΕΜΚΕ ακ. έτους 2021-21 [ Επιστροφή ]

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 - ΘΕΜΚΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία / Introduction to Sociology Τ. Κακλαμάνη (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία / Teaching Methodology (διδακτική επάρκεια) Ελ. Κατσαρού (Υ)
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι / Introduction to Psychology I Β. Τσούρτου (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση / Teaching Practicum Ν. Λιοδάκη (Π)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας / Γ. Ακουμιανάκης (Ε)
Advanced word processing issues and literature management
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες / Γ. Ακουμιανάκης (Ε)
Modern data acquisition and processing tools in the social sciences
ΚΠΓ035 Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης - Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος - 20ος αι.) (διδακτική επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Π)
ΚΨΓ050 Ψυχολογία της αντίληψης, συγκίνηση και συνείδηση / Psychology of perception, emotions and consciousness Δ. Σταματοπούλου (Π)
KKA135 Θεωρίες Πολιτισμού / Theories of Culture Α. Τσαντηρόπουλος (Π)
ΚΨΒ061 Ψυχολογία της μάθησης / Psychology of learning (διδακτική επάρκεια) Ακαδημ. εμπειρίας (Π)
ΚΔΒ200 Κοινωνιογλωσσολογία / Sociolinguistics Ακαδημ. εμπειρίας (Π)
ΚΚΒ407 Θεωρία του συμβόλου και της συμβολικής ικανότητας / Symbol theory and symbolic ability Αντ. Γεωργούλας (Σ)
ΚΚΒ100 Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών / Sociology of pedagogical theories (διδακτική επάρκεια) Αντ. Γεωργούλας (Π)
ΚΠΒ317 Ιστορία και σχολική ιστορία / History and history education (διδακτική επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Σ)
ΚΜΑ573 Ανάλυση δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας: Λόγος (discourse)-εικόνα / Analysis of Social Research Data: Discourse - Image Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΜΑ551 Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος / Work course of the department's graduates Τ. Κακλαμάνη / Ν. Λιοδάκη (Σ)
ΚΠΓ338 Πολιτισμικές ταυτότητες στο σχολικό πλαίσιο / cultural identities in the school context Ακαδημ. εμπειρίας (Σ)
ΚΔΓ485 Γλώσσα - κοινωνία - γραμματισμοί / Language - society - literacies Ακαδημ. εμπειρίας (Σ)

23/7/2021 : Προσφερόμενα μαθήματα Φιλοσοφίας ακ. έτους 2021-22 [ Επιστροφή ]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΑ003.6 Ράσελ: Τα προβλήματα της φιλοσοφίας / Russell: The problems of Philosophy Μ. Βενιέρη Α
ΦΒ034.7 Άμβλωση και Ηθική / The ethics of abortion Λ. Παπαδάκη Α
ΦΒ060.2 Φαινομενολογία και Εξουσία: Arendt και Lukes / Phenomenology and Power: Arendt and Lukes Π. Θεοδώρου Α
ΦΓ077.7 Ιμμάνουελ Καντ: Περί Παιδαγωγικής /Immanuel Kant: On Pedagogy (ΠΠΔΕ) Κ. Σαργέντης Α
ΦΓ068 Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας / Ancient Philosophical Texts (Ακαδημ. Εμπειρίας) Α
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία / Introduction to Philosophy Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ120 Λογική / Logic Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία / Moral Philosophy Κ. Σαργέντης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας / Χλ. Μπάλλα (Υ)
History of Ancient Greek Philosophy
ΦΑ204.1 Φιλοσοφία της Αντίληψης / Philosophy of Perception Μ. Βενιέρη Π
ΦΑ201.16 Νους και Ψυχή στην Αρχαία Φιλοσοφία / Mind and Soul in Ancient Philosophy Ειρ. Βιλτανιώτη Π
ΦΒ250.16 Ζητήματα στη Σύγχρονη Φιλοσοφία της Τέχνης / Issues in Contemporary Philosophy of Art Κ. Μπαντινάκη Π
ΦΒ ΜΙΧΕΛΗ Π
ΦΓ294.4 Φιλοσοφία και λογοτεχνία τον 18ο αιώνα / Philosophy and literature in the 18th century Σπ. Τέγος Π
ΦΓ268 Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας / Topics in Ancient Philosophy (Ακαδημ. Εμπειρίας) Π
ΦΑ305.2 Το φιλοσοφικό πρόβλημα του Θεού / The philosophical question of God Κ. Ανδρουλιδάκης Σ
ΦΑ310.5 Ειδικά θέματα φιλοσοφίας της επιστήμης: Επιστημονικές Επαναστάσεις / Special issues in the philosophy of science: Scientific revolutions Ι. Πίσσης Σ
ΦΒ355.2 Η Φιλοσοφία και η ιδέα του πανεπιστημίου / Philosophy and the idea of the University Ι. Πίσσης Σ
ΦΒ ΜΙΧΕΛΗ Σ
ΦΓ375.2 David Hume: Εμπειρισμός και σκεπτικισμός / David Hume: Empiricism and Scepticism Τέγος Σ
ΦΓ364.13 Πλάτων, Τίμαιος / Plato, Timaeus Ειρ. Βιλτανιώτη Σ

20/7/2021 : ΙΤΑΛΙΚΑ εξετάσεις Σεπτ '21 κ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ [ Επιστροφή ]


Οι εξετάσεις όλων των επιπέδων της Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας θα διεξαχθούν από τις 14-17 Σεπτεμβρίου 9.00-15.00 με την εφαρμογή Skype for Buisness.

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής από μέρους των φοιτητών έως τις 10/ 9 στον σύνδεσμο https://docs.google.com/document/d/1yU-VDX0Np8R3HJv_GAGc-92tBbT2pZek/edit#heading=h.obatamamugjd.

15/7/2021 : Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής [ Επιστροφή ]

Εκπροσώπηση φοιτητων στα Συλλογικά Όργανα 2021-22.pdf

8/7/2021 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :ΠΜΣ "Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση" [ Επιστροφή ]

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1012/pmsthemke20210716.pdf

8/7/2021 : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ [ Επιστροφή ]

eggrafo Proedrou pros foithtes1.pdf

15/12/2020 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΟΛΟΥΣ τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ [ Επιστροφή ]

Έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως ότι, οι φοιτητές που θέλουν να υποβάλλουν ερωτήματα μέσω email στη γραμματεία του Τμήματος, ΟΦΕΙΛΟΥΝ , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, να επικοινωνούν ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ με το ιδρυματικό τους email. Σε άλλη περίπτωση η γραμματεία ΔΕΝ θα απαντά στα ερωτήματα.

20/10/2020 : Διαδικασία υποστήριξης αιτημάτων φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [ Επιστροφή ]

Eντυπο Α1 ενημέρωση φοιτητών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο_Οκτ 2020b.pdf

18/9/2020 : Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας Τμήματος ΦΚΣ [ Επιστροφή ]

Ακολουθεί η απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών:

439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_FKS_signed.pdf

2/9/2020 : Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021 [ Επιστροφή ]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020 - 2021

1/9/2020 - 26/9/2020 Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 25/11/2020 Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

28/9/2020 - 9/1/2021 Μαθήματα Χ.Ε.

24/12/2020 - 6/1/2021 Διακοπές Χριστουγέννων

11/1/2021 - 6/2/2021 Εξεταστική Χ.Ε.

Τετάρτη 17/3/2021 Ορκωμοσία Χ.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

15/2/2021 - 22/5/2021 Μαθήματα Ε.Ε.

26/4/2021 - 9/5/2021 Διακοπές Πάσχα

31/5/2021 - 26/6/2021 Εξεταστική Ε.Ε.

Τετάρτη 21/7/2021 Ορκωμοσία Ε.Ε.

25/2/2011 : Χρήσιμες Ιστοσελίδες [ Επιστροφή ]

Ανακοινώσεις μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του τμήματος:

http://www.fks.uoc.gr/

καθώς και στην λίστα ανακοινώσεων της Φιλοσοφικής:

http://mail.phl.uoc.gr/announce/