Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος
(ακριβώς όπως αναρτώνται στο Student's web)

Τελευταία ενημέρωση: 2019-04-20 10:05:01 (23 εγγραφές)
4/19/2019 : Αναβολή σεμιναρίου ΚΠΒ307 κας Κατσαρού

Το σεμινάριο ΚΠΒ307 της κας Κατσαρού δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7.5.2019. Η αναπλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10.5.2019 και ώρα 14:30 στην αίθουσα 3.

4/18/2019 : Αναβολή παράδοσης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ΙΙ της κας Τσούρτου

Η παράδοση του μαθήματος "Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ" της κας Τσούρτου σήμερα Πέμπτη 18.4.2019 αναβάλλεται λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας.

4/17/2019 : Ανακοίνωση Κ. Μπαντινάκη

Η παράδοση της Πέμπτης ΦΒ250.23 18/4 και η άσκηση ΦΒ050.3 της Παρασκευής 19/4 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση αυτών των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της τάξης.

4/16/2019 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Α.Π.184

11/04/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, υπάρχουν 24 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ. Μαθήματος ΠΑΙΣ0000) για την περίοδο 1/7/2019 έως 30/9/2019.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών τους και άνω.

2. Έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 20 μαθήματα τουλάχιστον.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά προτεραιότητας, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος (αρ. ΓΣ 182-29/3/2017), εμφανίζονται παρακάτω:

1. Γενική βαθμολογία = μέσος όρος βαθμού * 0,15

2. Αριθμός μαθημάτων = μέσος όρος βαθμού * 0,25

3. Μονάδες ECTS = 0,2 *(αριθμός ECTS/240)

4. Εξάμηνο σπουδών = αριθμός εξαμήνου *0,5

5. Υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα = ποσοστό αναπηρίας *2

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών θα προκριθεί εκείνος/-η ο φοιτητής /-τρια που θα συμπληρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 18/04/2019.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα και ορθά συμπληρωμένα:

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου Γραμματείας),

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας


Τα παραπάνω έντυπα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: askisi@fks.uoc.gr

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες και η αμοιβή για κάθε φοιτητή, ανέρχεται στο ποσό των 230 € μικτά τον μήνα.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Βασιλική Τσούρτου

4/16/2019 : Αναβολή παράδοσης Φ180 και ορισμός αναπλήρωσης

Η παράδοση του μαθήματος Φ180 της κας Τσινόρεμα δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 16.4.2019 λόγω έκτακτου κωλύματος. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.4.2019 και ώρα 14:30 -17:30 στην αίθουσα 1.

4/15/2019 : Ανακοινώσεις αναπληρώσεων Γερμανικής Γλώσσας και ορολογίας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ D (040)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (27/2/2019) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 17/04/2019, 8.30-11.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 6.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β (020)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (26/2/2019) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 15/05/2019, 8.30-11.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 6.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΕΛ. ΠΑΠΠΑ

4/15/2019 : Προγραμματισμός αναπληρώσεων Άσκησης (ΦΑ000) και Σεμιναρίου (ΦΑ300) κας Βασιλείου

Η Άσκηση ΦΑ00 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου και θα γίνει αναπλήρωση την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 11:30-14:30 στην αίθουσα 10.
Το Σεμινάριο ΦΑ300 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου και θα γίνει αναπλήρωση την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 17:30-20:30 στην αίθουσα Σ1.
Θα πραγματοποιηθεί άλλη μία αναπλήρωση του Σεμιναρίου ΦΑ300 την Πέμπτη 30 Μαΐου στις 17:30-20:30 στην αίθουσα 2.

4/10/2019 : Αναβολή και αναπλήρωση παράδοσης κ. Χλόης Μπάλλα

Η προγραμματισμένη παράδοση της κ. Χλόης Μπάλλα ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου και θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 8 Μαίου στις 11:30 στην ΑΙΘΟΥΣΑ 1

4/10/2019 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : 11-4-2019

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/413-f-m-rethymnou-leitourgia-iatreiou-minos-apriliou-2019

4/2/2019 : Ανακοίνωση Πιστοποιητικού Παιδαγωγίκής Επάρκειας (εισαχθέντες 2015-2016 και 2016-2017)

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας για τους εγγραφέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Με απόφαση της υπ' αρ. 206/13/2/2019 Συνεδρίασής της, η οποία εγκρίθηκε και από την υπ' αρ. 402/21.2.2019 Συνεδρία της Συγκλήτου, η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών όρισε ότι το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για τους φοιτητές του Τμήματος με ακαδημαϊκά έτη πρώτης εγγραφής το 2015-2016 και το 2016-2017 θα απαιτεί την επιτυχή εξέταση των φοιτητών σε τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α, τρία (3) μαθήματα της ομάδας Β και δύο (2) μαθήματα της ομάδας Γ (το ένα υποχρεωτικά θα είναι η Διδακτική Άσκηση) του παρακάτω πίνακα προσφερομένων μαθημάτων:

Πίνακας καταγραφής

Τίτλος διδακτικού αντικειμένου /μαθήματος ή Πρακτικής Άσκησης

ΚΩΔ

ΔΜ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ

Α

Ι. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

ΚΠΑ004

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Εισαγωγή στη

Φιλοσοφία των αξιών

ΦΒ232

3

5

8ο

3 ανά εβδομάδα

3. Φιλοσοφία της παιδείας

ΦΒ255

3

5

5o ή 7o

3 ανά εβδομάδα

4. Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας

ΦΒ254.1

3

5

5ο ή 7ο

3 ανά εβδομάδα

5. Παιδεία και πολιτική: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις -

ΦΒ255.2

3

5

8ο

3 ανά εβδομάδα

6. Jean-Jacques Rousseau: Αγωγή και Πολιτική

ΦΒ354.1

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

7. Φιλοσοφία και ρητορική, από τους Σοφιστές ως τον Κικέρωνα

ΦΓ268.2

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙ. Κοινωνιολογία της

Εκπαίδευσης

1. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

ΚΠΑ021 & ΚΠΑ020

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών

ΚΚΒ100 ΚΚΒ403

ΚΚΑ433

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙΙ. Ιστορία της Εκπαίδευσης

1. Ιστορία της εκπαίδευσης

ΚΠΑ030

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών και εκπαιδευτικών θεωριών

ΚΠΑ034

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

3. Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση στην ελληνική εκπαίδευση τον 20ο αιώνα

ΚΠΑ032

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

4. Το Πρόβλημα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (19ος - 20ος αι.)

ΚΠΑ003

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

5. Ιστορία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού

ΚΚΓ125

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

6. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: (18ος -20ος αι.)

ΚΠΑ033

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

7. Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο: Το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος αι. - 1922)

ΚΠΑ031

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

8. Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης - Οι γυναίκες στην εκπαίδευση

ΚΠΓ035

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

Τίτλος διδακτικού αντικειμένου /μαθήματος ή Πρακτικής Άσκησης

ΚΩΔ

ΔΜ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ

IV. Αναπτυξιακή -

Κοινωνική

Ψυχολογία

1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία

ΚΨΒ052

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία της εφηβείας

ΚΨΒ050

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Κοινωνικές ταυτότητες στην εφηβεία

ΚΨΒ082

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

Β. Θέματα Μάθησης &

Διδασκαλίας

Ι. Διδακτική μεθοδολογία

ΚΠΑ002

3

5

5o ή 7o 6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙ. Θεωρίες Αναλυτικών

Προγραμμάτων

1. Αναλυτικά προγράμματα: θεωρία, έρευνα και ανάπτυξη

ΚΠΑ042

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και το αναλυτικό πρόγραμμα

ΚΠΒ022

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙΙ. Παιδαγωγική Ψυχολογία

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

1. Παιδαγωγική ψυχολογία: Κίνητρα στην εκπαίδευση

ΚΨΒ099

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Παιδαγωγική ψυχολογία: η δημιουργική σκέψη και η ανάπτυξή της

ΚΨΒ091

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3. Θεωρίες εαυτού - ταυτότητας, ρύθμιση συναισθημάτων και διαδικασίες διαχείρισης του άγχους στην εφηβεία

ΚΨΑ072

& ΚΨΒ072

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

4. Ο γρίφος της χαμηλής αυτοεκτίμησης και η «παραίτηση» από το σχολείο

ΚΨΓ071

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

IV. Iστορία και σχολική

Ιστορία

ΚΠΒ014 & ΚΠΒ317

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

V. Μουσειοπαιδαγωγική:

Τα μουσεία και οι κόσμοι τους

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

1. Σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις

ΚΚΑ131

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Εικονικά μουσεία -

ψηφιακοί κόσμοι

ΚΚΑ135

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

VI. Γλώσσα και Κοινωνία

1. Κοινωνία και Γλώσσα ΙΙ/

Κοινωνιογλωσσολογία ΙΙ

ΚΔΓ186

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

Γ. Ειδική Διδακτική -

Πρακτική Άσκηση

Ι.Πρακτική άσκηση στο σχολείο - Διδακτική Άσκηση

ΚΠΒ003

3

5

5o ή 7o

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙ. Διδακτική γλωσσικών

Μαθημάτων -

ΚΠΒ006 & ΚΠΒ307

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

III. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

ΓΛΩΦ120

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙV. Φιλοσοφία με εφήβους: μια

σωκρατική προσέγγιση

ΦΒ255.3

3

5

5ο ή 7ο

6o ή 8o

3 ανά εβδομάδα

Συνακόλουθα, η Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με το νόμο (4547/2018, αρ. 111) στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που παρακολούθησαν επιτυχώς το ως άνω ειδικό πρόγραμμα σπουδών.

3/29/2019 : Ανακοίνωση Ευδόξου Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

3/29/2019 : Ανακοίνωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ιταλικής Γλώσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 10

(για όλες τις σχολές)

Οι ώρες της ενισχυτικής για το επίπεδο 10 του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσας και Ορολογίας 10 θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα από τις 10.00 έως τις 11.30 στην αίθουσα 8 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η διδάσκουσα

Αθανασία (Σούλα) Δρακούλη

3/27/2019 : Ανακοίνωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ιταλικής Γλώσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 40

Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2018, η ενισχυτική διδασκαλία για την Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία θα διεξαχθεί μετά το μάθημα, στις 14.00 στην αίθουσα 9 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής

Η διδάσκουσα

Αθανασία (Σούλα) Δρακούλη

3/1/2019 : Ανακοίνωση Ιταλικής Γλώσσας

Ανακοίνωση

για το πρώτο επίπεδο του μαθήματος

Ιταλική γλώσσα και Ορολογία

Salve! Από δω και στο εξής το πρώτο επίπεδο (αρχαρίων), "Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία 10", θα διεξάγεται, κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο (2018/2019), κάθε Δευτέρα, 11.30 με 14.30, στην αίθουσα 9 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η Διδάσκουσα

Αθανασία (Σούλα) Δρακούλη

a.drakouli@uoc.gr

drakoulia@gmail.com

2/27/2019 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της υπ' αρ. 203/24.10.2018 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών:

· Μέχρι και το 3ο έτος επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων, τα οποία δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα 35 ECTS. Από το 4ο έτος και μετά επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων, τα οποία δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα 40 ECTS.

· μέχρι και το 3ο έτος επιτρέπεται η δήλωση δύο (2) σεμιναρίων/ασκήσεων (συνολικά) ανά εξάμηνο, ενώ από το 4ο έτος και μετά να επιτρέπεται η δήλωση έως τριών (3) σεμιναρίων/ασκήσεων (συνολικά) ανά εξάμηνο.

· Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων από άλλα Τμήματα (εκτός Φιλοσοφικής Σχολής), τα οποία δεν έχουν συμβατές πιστωτικές μονάδες (ECTS) στα μαθήματά τους με εκείνες του δικού μας Τμήματος (δηλαδή τουλάχιστον 5 ECTS).

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα Εργαστήρια του κ. Ακουμιανάκη, καθώς και το Εργαστήριο της κας Λιοδάκη (ΕΑΓ 100) δεν έχουν ECTS, επομένως δεν επηρεάζουν το συνολικό αριθμό ECTS της δήλωσης μαθημάτων σας.

2/7/2019 : Νέα ενημέρωση για ενεργοποίηση ιδρυματικού email

Καλημέρα!

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να χρησιμοποιείτε το ιδρυματικό σας email για οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το πανεπιστήμιο. Καμία αποστολή δεν θα γίνεται (πιστοποιητικά, διευκρινήσεις,κ.λ.π.) σε προσωπικούς λογαριασμούς email. Το email σας (ισχύει για όλους τους φοιτητές) είναι το fks….@fks.uoc.gr ( οι τελίτσες αντικαθιστώνται από τον 4ψήφιο αριθμό μητρώου της σχολής του κάθε φοιτητή. O κωδικός που θα χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε το email σας είναι ο κωδικός του ΕΥΔΟΞΟΥ (το σύστημα που δηλώνετε συγγράμματα). Πλέον δηλαδή, η αλλαγή που θα γίνει θα σημαίνει ότι ΚΑΙ στο studentsweb ΚΑΙ στον Εύδοξο ΚΑΙ στο mail σας θα ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ με τον ίδιο κωδικό.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

2/5/2019 : Ενημέρωση για τους ιδρυματικούς λογαριασμούς

Σας ενημερώνουμε ότι ΚΑΝΕΝΑ πιστοποιητικό δε θα αποστέλλεται μέσω email σε κανένα φοιτητή που δεν έχει δηλώσει το ακαδημαϊκό του email. Όλες οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέσω studentsweb θα αποσταλλούν στους ιδρυματικούς λογαριασμούς των φοιτητών.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

1/31/2019 : Ενεργοποίηση ιδρυματικού email

Καλημέρα!

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να χρησιμοποιείτε το ιδρυματικό σας email για οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το πανεπιστήμιο. Καμία αποστολή δεν θα γίνεται (πιστοποιητικά, διευκρινήσεις,κ.λ.π.) σε προσωπικούς λογαριασμούς email. Το email σας (ισχύει για όλους τους φοιτητές) είναι το fks….@fks.uoc.gr ( οι τελίτσες αντικαθιστώνται από τον 4ψήφιο αριθμό μητρώου της σχολής του κάθε φοιτητή.

Συνδεθείτε στο https://myaccount.uoc.gr/ και με τους κωδικούς που χρησιμοποιείται στον Εύδοξο, ενεργοποιήστε το email σας, εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει. Μετά ελέγξτε αν το email σας λειτουργεί κανονικά στο mail.uoc.gr.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

1/31/2019 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ

http://www.fks.uoc.gr/greek/Vrologio.htm

10/25/2018 : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επισημαίνεται στους φοιτητές του Τμήματος Φ.Κ.Σ. ότι τους δίνεται η δυνατότητα να δηλώνουν μαθήματα άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ελεύθερες επιλογές με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μαθήματα έχουν τουλάχιστον 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα. Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αρ. 203/24.10.2018 Συνέλευσης του Τμήματος, μαθήματα άλλων Τμημάτων με λιγότερα ECTS από εδώ και στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά για τη λήψη πτυχίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οι Παραδόσεις έχουν 5 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ τα Σεμινάρια και οι Ασκήσεις έχουν 10 πιστωτικές μονάδες ECTS . Η Πτυχιακή Εργασία έχει 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η λήψη του πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

10/17/2017 : ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας τα εκτυπώνετε μόνοι σας από την καρτέλα των μαθημάτων σας στο students' web και μπορείτε να τα προσκομίζετε στους διδάσκοντες, όταν σας ζητούν αναλυτική βαθμολογία (π.χ. για τη Διδακτική Άσκηση, την Πρακτική Άσκηση ή τις Ξένες Γλώσσες κ.λ.π.).

Η Γραμματεία εκδίδει πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας μόνο σε περίπτωση που απαιτούνται για κάποια επίσημη χρήση, την οποία δηλώνετε ρητά στις παρατηρήσεις της αίτησής σας στο students' web (π.χ. για Υποτροφίες, Erasmus κ.λ.π).

Επομένως, θα σας παρακαλούσαμε να μας αποστέλλετε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μόνο αν το χρειάζεστε επίσημα και πάντα με την απαραίτητη αιτιολόγηση.

Από τη Γραμματεία του Φ.Κ.Σ.

7/12/2013 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΛ

Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία παρέχεται στους φοιτητές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα είναι πλέον η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές του (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) και θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρίσει οι φοιτητές ως τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει την κατάληξη @< ...>.uoc.gr, δημιουργείται στην κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος και χορηγείται κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια αντιγράφεται στην ηλεκτρονική καρτέλα των φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών. Παρέχεται ενιαία υποστήριξη και ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες, για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, από την κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Κέντρου Δεδομένων του Ιδρύματος. Η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει σταθερή, ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό), κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2/25/2011 : Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Ανακοινώσεις μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του τμήματος:

http://www.fks.uoc.gr/

καθώς και στην λίστα ανακοινώσεων της Φιλοσοφικής:

http://mail.phl.uoc.gr/announce/