Αρχείο εκδηλώσεων για το ακαδ. έτος 2021-22
Rhetoric and teaching tools in Plato's Phaedrus, 20 Ιανουαρίου
Ο Κλέανθης για τις απαρχές του θρησκευτικού συναισθήματος: το προ-σωκρατικό υπόβαθρο, 23 Δεκεμβρίου
 Διαδικτυακή Προβολή Φιλμ: "Τα χελιδόνια της Καμπούλ", 1 Δεκεμβρίου
Διδακτική της Λογοτεχνίας: Κριτική Ανάλυση Διδασκαλίας Ανθρωπίνων Αξιών. Ποιοτική Έρευνα Πεδίου, 3 Δεκεμβρίου
ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ - 34η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών, 26 Οκτωβρίου
Aristotle on Perception and Universals, 20 Οκτωβρίου
Workshop on the Phenomenology of Law, 17-18 Σεπτεμβρίου
Αρχείο εκδηλώσεων για το ακαδ. έτος 2020-21
Διερεύνηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα  σχολικού εκφοβισμού και ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, 16 Ιουλίου
Ακαδημαϊκός Γραμματισμός: νοηματοδοτήσεις της έννοιας και αντιλήψεις εκπαιδευτικών, 16 Ιουλίου
Οι ηθικές αρχές του Καντ και του Ωφελιμισμού: Συγκριτική εξέταση, 14 Ιουνίου
Εθνικό Σεμινάριο / Ημερίδα: Ποιότητα ζωής στην παιδική ηλικία, 12 Ιουνίου
Η αντίληψη του Καντ περί σχήματος. Φαινομενολογική διασάφηση και κριτική, 10 Ιουνίου
Δικαιώματα των Ζώων ή υποχρεώσεις προσώπων;, 1 Ιουνίου
«Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ. Αναλύοντας το παρόν, ανιχνεύοντας το μέλλον», 25 Μαΐου
Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας, Εαρινό Εξάμηνο 2021
Ο σκεπιτικισμός του Κικέρωνα στα ηθικά του έργα, 19 Μαΐου
«Απελευθερωμένη» Επιθυμία ή η διάσωση του συλλογικού στην ύστερη νεωτερικότητα, 17 Μαΐου
Zoom-ε/Διαδικτυακές Συναντήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: “τὸ δὲ δὴ μεταξὺ τῆς γῆς τε καὶ τῶν ἐσχάτων ἄστρων”, 23 Απριλίου
Το μοιρολόι ως γυναικεία θρηνητική πρακτική. Κοινωνικός ρόλος και μετασχηματισμοί. Η περίπτωση της Κρήτης, 23 Απριλίου
Υποστηρίξεις Μεταπτυχιακών Εργασιών ΠΜΣ Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 09 Απριλίου
Zoom-ε/Διαδικτυακές Συναντήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: «Θεαίτητος, ο πρώτος ορισμός: Αγωνιζόμενοι ή διαλεγόμενοι;», 26 Μαρτίου
Zoom-ε/Διαδικτυακές Συναντήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων, 26 Φεβρουαρίου
«Η πρόσληψη της σωκρατικής επαγωγής από τον Αριστοτέλη», 17 Ιανουαρίου
Πανδημία και κοινωνία. Ερευνητικά ευρήματα και διδάγματα πολιτικής υγείας, 12 Ιανουαρίου
Ελεύθερη Βούληση και Ντετερμινισμός: Συμβατοκρατικές Θεωρίες, 11 Ιανουαρίου
Ηθική των Ζώων: Θεωρίες ηθικών δικαιωμάτων. Η σκοπιά του Tom Regan, 8 Δεκεμβρίου
Ο Πλατωνικός Έρωτας στο Συμπόσιο και τον Φαίδρο, 4 Δεκεμβρίου
ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ - 32η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών, 27 Νοεμβρίου
ΠΜΣ «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» - Υποστηρίξεις Μεταπτυχιακών Εργασιών, 26 Νοεμβρίου
Νους, ψυχή και σώμα στη φιλοσοφία του Richard Swinburne (ενημερώθηκε η ώρα), 22 Οκτωβρίου
Μνήμες ‘‘πατρίδων’’ στους Τουρκοκρητικούς του Bodrum (Αλικαρνασσό) της Τουρκίας, 16 Οκτωβρίου
Πνευματική καθοδήγηση και ηθική συναισθηματική εκπαίδευση στο πλαίσιο της στωϊκής φιλοσοφίας, 16 Οκτωβρίου
Γνωρίζοντας το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Erasmus+ Σχολικής Εκπαίδευσης BackpackID, 10 Οκτωβρίου
Η Φαντασία στον Αριστοτέλη, 28 Σεπτεμβρίου
Πληροφοριακά Συστήματα Τεκμηρίωσης Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 23 Σεπτεμβρίου
Αρχείο εκδηλώσεων για το ακαδ. έτος 2019-20
«Η χρήση του πολυτροπικού κειμένου (γελοιογραφίας) ως εργαλείου καλλιέργειας της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής νόησης σε μια διδακτική παρέμβαση σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου», 16 Ιουλίου
«Καλλιεργώντας την Κριτική Γλωσσική Επίγνωση μαθητών/τριών Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου: μια έρευνα - δράση», 16 Ιουλίου
«Προσεγγίζοντας τη γλωσσική διδασκαλία στο γυμνάσιο ως διδακτική – μαθησιακή πρακτική τοποθετημένη στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής», 26 Ιουνίου
«Η ανάδυση του πολιτικού υποκειμένου στις φιλοσοφικές θεωρήσεις των Georg Lukács και Ernesto Laclau», 22 Ιουνίου
31η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών ΠΜΣ Βιοηθική, 05 Ιουνίου
Η ‘συγκεκριμένη φιλοσοφία’ του Χέρμπερτ Μαρκούζε, 05 Ιουνίου
Προς μια ανθρωπολογική αισθητική της διαδήλωσης: οι φωτογραφίες του αρχείου Serge Collet, 12 Μαΐου
Το ελληνικό κοινωνιολογικό πεδίο: συμβολή σε μια Κοινωνιολογία της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα, 08 Μαΐου
Φιλανθρωπία, δημόσια κοινωνικότητα και πολιτική δημοσιότητα: το παράδειγμα της 'Φιλοπτώχου Εταιρείας των Κυριών εν Σάμω' (1909 -1914), 22 Απριλίου
Η ποίηση στα Αναλυτικά Προγράμματα του Δημοτικού, 22 Απριλίου
Εκπαιδευτικές κοινότητες μάθησης: ενισχυτικοί και αποτρεπτικοί παράγοντες για τη διαμόρφωσή τους, 22 Απριλίου
Learn German, it’s a smart idea! Κατασκευές πολυγλωσσίας και κινητικότητας σε ιστοσελίδες κέντρων εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, 25 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές/τριες ως συνερευνητές/τριες σε κοινότητες γραμματισμού κατά τη γλωσσική διδασκαλία, 24 Φεβρουαρίου
Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών αρχαίας φιλοσοφίας, 9 Φεβρουαρίου
Πνεύμα και ύλη στην ιστορία της Ιατρικής, 7 Φεβρουαρίου
Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας, Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020
Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης στον Πλάτωνα: ακρασία και δυνατότητες ελευθερίας, 26 Νοεμβρίου
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες», Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020
Τι σημαίνει ‘κριτήριο’; Μια Πυρρώνεια απάντηση. (Σέξτος Εμπειρικός, Πρὸς Λογικούς Ι 29-37), 19 Νοεμβρίου
Καντ: Η αντινομία της τελεολογικής δύναμης της κρίσης, 14 Νοεμβρίου
Η κριτική κοινωνική φιλοσοφία του Georg Lukács: H έννοια της πραγμοποίησης, 13 Νοεμβρίου
Ο χρόνος στην κλασσική Ελλάδα, 13 Νοεμβρίου
Η Διάκριση Γεγονότων - Αξιών και η Αντικειμενικότητα της Επιστήμης, 6 Νοεμβρίου
Αίσθημα Γονικής Αποδοχής / Απόρριψης και Γνωστική Ευελιξία Μαθητών Δ΄- ΣΤ΄Δημοτικού, 6 Νοεμβρίου
"Leaps and Catharsis in the Philosophy of Praxis: Lukács and Gramsci", 30 Οκτωβρίου
Ιστορική Εκπαίδευση & το πρόγραμμα «Κοινές Ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές», 24 Οκτωβρίου
Η ιστορική βία ως καταστατική συνθήκη της εξέλιξης του ανθρώπου: κρίσιμα ζητήματα για την ιστορική εκπαίδευση που προκύπτουν από μια εμπειρική έρευνα σε φοιτητές/τριες ιστορικών και παιδαγωγικών τμημάτων, 23 Οκτωβρίου
"History, Contingency, Life: Towards a Materialist Biography of Georg Lukács", 23 Οκτωβρίου
Workshop: Knowledge Democracy in School, 22 Οκτωβρίου
"Αριστερά και εκπαίδευση στην Ελλάδα (1944-1951): Όψεις του πολυτεχνισμού", 16 Οκτωβρίου
"Οι χρόνοι της εικόνας", 16 Οκτωβρίου
"Democracy, Fascism, and the question of Human Praxis in Georg Lukács’s Post-II World War Political Writings", 09 Οκτωβρίου
"Experience and Totality. Georg Lukács's Early Encounter with Phenomenology", 09 Οκτωβρίου
"Misology and the Method of Hypothesis", 08 Οκτωβρίου
Αρχείο εκδηλώσεων για το ακαδ. έτος 2018-19
3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την εκπαιδευτική έρευνα-δράση, 29-30 Ιουνίου
Διεθνές συνέδριο "Thinking through Crisis: Society, Psyche, and Politics" (ενημερώθηκε) , 12-14 Ιουνίου
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες» (ενημερώθηκε), Εαρινό εξάμηνο 2018-2019
Main elements of the Lacanian system, 30 Μαΐου
Lacan and his time, 29 Μαΐου
Αριστοτέλης και Ευγονική: Έρευνα για τη σχέση βιολογίας και πολιτικής στην αριστοτελική φιλοσοφία, 28 Μαΐου
Η Επανάκαμψη του Νατουραλισμού και νέες Μορφές Επιτήρησης της Εφηβείας, 28 Μαΐου
The Skeptical Challenge, 23 Μαΐου
On Validity and why it Matters, 22 Μαΐου
Foundations of Normative Ethics, 22 Μαΐου
Η ιδεαλιστική φιλοσοφία μετά τον Καντ, 22 Μαΐου
Ψυχιατρικοποίηση της παιδικής ηλικίας, 14 Μαΐου
Ημερίδα: Ο ρόλος και η πραγματικότητα της συνείδησης, 12 Μαΐου
Ελεύθερη βούληση και ηθική υπευθυνότητα, 12-13 Απριλίου
Ιστορικές και θεωρητικές συνέχειες μεταξύ φιλελευθερισμού και ολοκληρωτισμού στην πολιτική σκέψη του Herbert Marcuse, 10 Απριλίου
Μαζική κουλτούρα, γλωσσική ποικιλότητα και χιούμορ: Από την κριτική ανάλυση στον κριτικό γραμματισμό, 09 Απριλίου
3η Συνάντηση Φιλοσόφων Κοινωνικών Επιστημόνων και Συνοδοιπόρων - Ανώγεια (ενημερώθηκε), 05-07 Απριλίου
Παρουσίαση βιβλίου: «Ανθρωπολογία», 04 Απριλίου
«Ο αρχαίος κοσμοπολιτισμός», 03 Απριλίου
Παρουσίαση βιβλίου: Ιστορία και πράξη, 28 Μαρτίου
Παρουσίαση βιβλίου: Στον Τροπικό της Γραφής, 27 Μαρτίου
Παρουσίαση Βιβλίου: Ιστορία και πράξη, 1 Μαρτίου
Υποστήριξη ΔΔ: «Ζώα και Ηθική, μια μη ανθρωποκεντρική προσέγγιση», 27 Φεβρουαρίου
Υποστήριξη ΔΔ: «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια και γυναικεία διδασκαλική κινητικότητα και κοινωνικότητα: συμβολή στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και εθνικής συγκρότησης στο οθωμανικό και ελληνικό πολιτικό πλαίσιο (1857 – 1922)», 21 Φεβρουαρίου
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια και γυναικεία διδασκαλική κινητικότητα και κοινωνικότητα: συμβολή στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και εθνικής συγκρότησης στο οθωμανικό και ελληνικό πολιτικό πλαίσιο (1857–1922), 24 Ιανουαρίου
«Προς το τέλος του δρόμου...», 21 Ιανουαρίου
Radically alternative theories of mind, 16 Ιανουαρίου
"What did Husserl’s Phenomenology want to Accomplish? And What Now?", 18 Δεκεμβρίου
Aντίσταση στην εξουσία: Μια διαπολιτισμική ερμηνεία στην ευρωπαική, ισλαμική και κινεζική παράδοση, 18 Δεκεμβρίου
‘Stoic Vices. The Testimonies from Galen and Calcidius.’, 12 Δεκεμβρίου
Καταπόνηση, άγχος και καλή διαβίωση παραγωγικών ζώων και πειραματόζωων: Ηθική διάσταση και επιστημονικά δεδομένα, 11 Δεκεμβρίου
«Κοσμογονία και ανθρωπογονία στο ιπποκρατικό Περὶ σαρκῶν», 05 Δεκεμβρίου
«Παραδοσιακά πρότυπα παιδείας και φιλοσοφική καινοτομία στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα», 28 Νοεμβρίου
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες», Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019
Γυναίκες του Τύπου - Ο Τύπος των γυναικών, Εκδότριες και γυναικεία περιοδικά στον οθωμανικό χώρο, 9-11 Νοεμβρίου
Aναζητώντας την ισχυρή λαϊκή κυριαρχία κατά την Αµερικανική Επανάσταση: Ο λαός ο άριστος κυβερνήτης, 5 Νοεμβρίου
Rationality and Society in Lukács's Concept of Nature, 29 Οκτωβρίου
"Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα από το Μεσοπόλεμο έως το τέλος του Εμφυλίου πολέμου (1910-1951). Από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό", 23 Οκτωβρίου
Τέχνη, Ανθρωπολογία και Καθημερινή Ζωή, 24 Οκτωβρίου
Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής, 19-21 Οκτωβρίου
Κοινωνικές επιστήμες και συμβολικός έλεγχος: Η κατηγορία της εφηβείας στις ΗΠΑ (από τον ύστερο 19ο στον 21ο αιώνα), 28 Σεπτεμβρίου
"Perspectives on Aesthetic Perception" Research Workshop, 14-15 Σεπτεμβρίου
Αρχείο εκδηλώσεων για το έτος 2017-18
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες», Εαρινό εξάμηνο 2017-2018
Παρουσίαση βιβλίου "John Dewey: Πειραματισμός και Δημοκρατία", 24 Μαΐου
Θαύμα και Παράδοξο στο Ιπποκρατικό Corpus, 17 Μαΐου
Διαλέξεις των υποψηφίων για την θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχαίας Φιλοσοφίας, 24-26 Απριλίου
Philosophy in Prisons: Critical Thinking, Community of Inquiry and Ontological Disturbance, 25 Απριλίου
The manifold metaethical foundations of applied ethics, 25 Απριλίου
The manifold normative foundations of applied ethics, 24 Απριλίου
Μνημειακές εγκαταστάσεις της λατρείας του Ασκληπιού: Επίδαυρος – Αθήνα – Κως. Τυπολογικές συγκλίσεις και αποκλίσεις στην οργάνωση του χώρου, 23 Απριλίου
2η Συνάντηση Φιλοσόφων Κοινωνικών Επιστημόνων και Συνοδοιπόρων - Γερακάρι, 20-22 Απριλίου
Ο διαφωτισμός κι εμείς, 17 Απριλίου
Διεθνές Workshop Αρχαίας Φιλοσοφίας, 29-30 Μαρτίου
H ιστορία της ρητορικής, 28 Μαρτίου
Ο Στωικός θεός και η αναλογία κόσμου και «τεχνουργήματος», 28 Μαρτίου
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό και Υποτροφίες, 8 Μαρτίου
Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και η Ελλάδα σήμερα, 1 Μαρτίου
Εκδήλωση μνήμης για τον Serge Collet, 14 Δεκεμβρίου
Ανταγωνισμός και αυθόρμητη ευταξία στον κλασικό και τον νέο φιλελευθερισμό, 13 Νοεμβρίου
Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου Collaborative Action Research Network (CARN), 20-22 Οκτωβρίου
Ο Francis Bacon και η θέση του στην ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας, 10 Οκτωβρίου
Τελετή Αναγόρευσης του κ. Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης, 11 Οκτωβρίου
Three Critiques of Antropomorphism in Early Greek Philosophy, 12 Οκτωβρίου
Συνδυάζοντας Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία και Εκπαιδευτική Έρευνα - Δράση: μια δοκιμή σε επιλεγμένα παραδείγματα, 04 Οκτωβρίου
Δασκάλες σε μετάβαση την περίοδο του μεσοπολέμου: η περίπτωση της Μαρίας Αμαριώτου, 27 Σεπτεμβρίου
Το πρότυπο της γυναίκας επιστημόνισσας των αρχών του 20ου αιώνα: το παράδειγμα της Μυρσίνης Κλεάνθους - Παπαδημητρίου, 27 Σεπτεμβρίου
Workshop Μεταπτυχιακές έρευνες για το φύλο στην Ιστορία, 23 Σεπτεμβρίου
Αρχείο εκδηλώσεων για το ακαδ. έτος 2016-17
48th Husserl Circle Meeting: Crete 2017, 5-8 Ιουλίου
Διεθνές workshop "Consciousness and Intentionality" / Δράση 'εκτός των τειχών', 7 Ιουλίου
Ημερίδα «Αισθητική Αντίληψη - Προβλήματα και Προσεγγίσεις», 30 Ιουνίου
Διεθνές workshop για τον Ευθύδημο / Δράση 'εκτός των τειχών', 27-28 Ιουνίου
13η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ‘Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική’, 24 Ιουνίου
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες»
Η τέχνη στην Πολιτεία - Το Δέκατο Βιβλίο, 21 Ιουνίου
Επιστημονική Συνάντηση "Το Νερό", 27-28 Μαΐου
Greek Buddhists in Ancient India, 24 Μαΐου
Φιλοσοφικός διάλογος στη σχολική τάξη: το σωκρατικό υπόβαθρο της φιλοσοφίας για παιδιά, 19 Μαΐου
Η σωκρατική μαιευτική στο έργο του Kierkegaard, 18 Μαΐου
Μνήμη - Τόπος - Υλικότητα: Η κοινωνική κατασκευή της ανάμνησης της εξορίας, 15 Μαΐου
The ontology of the social sciences and its impact on interdisciplinary debates, 10 Μαΐου
«Education, Judgement, and Political Agency in Plato, Hegel, and Arendt», 08 Μαΐου
1η Συνάντηση Φιλοσόφων Κοινωνικών Επιστημόνων και Συνοδοιπόρων - Ζαρός, 5-7 Μαΐου
Διαλέξεις-παρουσιάσεις κ. Sebastian Schmidt, 22-27 Μαρτίου
Παρουσιασή Βιβλίου "Εκπαιδευτική έρευνα-δράση", 10 Μαρτίου
«Η ηθική και η πολιτική στο πλαίσιο της αισθητικής σκέψης του Jacques Rancière», 02 Μαρτίου
12η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων «Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική», 18 Φεβρουαρίου
Εκμετάλλευση και Κυριαρχία, 20 Φεβρουαρίου
Σχεδιάζοντας ένα νέο είδος ηθικής: Από την αυτονομία στην τέχνη του βίου, 21 Φεβρουαρίου
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες»
Σεμινάριο αρχαίας φιλοσοφίας, Χειμερινό εξάμηνο 2016
Σώμα και λόγος στον Φαίδωνα και το Συμπόσιο, 15 Δεκεμβρίου
Ο Σωκράτης και η εγκεφαλοκεντρική θεωρία στον Φαίδωνα, 8 Δεκεμβρίου
Στη σκιά της κοπερνίκειας στροφής του Kant. Μικρές καντιανές αντιστροφές: Η έννοια του συμβόλου, 5 Δεκεμβρίου
Ηθική και ειρωνεία: Μια ανάγνωση του Jankélévitch, 22 Νοεμβρίου
Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Σάμο (1922-1940): Κοινωνική ένταξη, οικονομική δραστηριότητα, πολιτική συμπεριφορά, 21 Νοεμβρίου
Ο Αμμώνιος Ερμείου περί φαντασμάτων, 10 Νοεμβρίου
Η χρήση βιντεοσκοπημένων αλληλεπιδράσεων μητέρας -βρέφους στην πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση, 1 Νοεμβρίου
Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής, 21-23 Οκτωβρίου
Φιλοσοφία για/με Παιδιά - Έκθεση Βιβλίου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κρήτης, έως 20 Οκτωβρίου
Διαλέξεις Christian de Montlibert, 5-6 Οκτωβρίου
Φιλοσοφία για παιδιά/Ευρωπαϊκό δίκτυο SOPHIA, 02-03/09/2016
PHENOMENOLOGY AND HISTORY, Workshop Meeting - Πρόγραμμα, 18-19/07/2016
11η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων «Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική», 25/06/2016
Επιστημονική Συνάντηση-Εσπερίδα Διδακτικής Άσκησης - Πρόγραμμα, 24/06/2016
International Workshop on “Function and Meaning: Their Role in Constituting and Representing Knowledge” - Πρόγραμμα, 06/06/2016
Παρουσίαση βιβλίου "Αυτή είναι η Κρήτη! Ταυτότητες, ετερότητες και εικόνες της Κρήτης" - Δελτίο τύπου, 01/06/2016
Ανοιχτό Μάθημα στην Ψυχολογία της Τέχνης, 31/05/2016
Μια εισαγωγή στην αναπαράσταση γνώσης και στην κατασκευή οντολογιών, 23/05/2016
Η κριτική της τέχνης στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας, 25/05/2016
Τελετή Αναγόρευσης του Etienne Balibar, 03/05/2016
International Society for Intellectual History, 'Rethinking Europe in Intellectual History', 03-05/05/2016
Ποιος ταράζει τα νερά του Ευρίπου; Η κριτική της αντιλογικής στον Φαίδωνα, 11/04/2016
Κρίση και οικονομική συγκυρία, 04/04/2016
Φιλοσοφικά προβλήματα της συγκρότησης οντολογιών για συστήματα αναπαράστασης της γνώσης: ένα νέο ερευνητικό πεδίο, 21/03/2016
Μύθοι και πραγματικότητες σχετικά με τα αίτια της ελληνικής κρίσης, 07/03/2016
Εμπιστεύεστε το ένστικτό σας; Ξανασκεφτείτε το, 23/02/2016
10η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων «Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική», 23/01/2016
Mirrors - Πρόσκληση, 25/01/2016
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες»
Αρχείο εκδηλώσεων για το έτος 2015
Κοσμοπολίτικοι εθνικισμοί: οι πρώτες περιηγήτριες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, 24/02/2016
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες» (ενημερωμένο)
Κριτικές αναγνώσεις της λουκατσιανής έννοιας της πραγμοποίησης, 7/12/2015
Κυψέλη: Ψηφιακή ερευνητική βάση δεδομένων - Ο γυναικείος Τύπος στον οθωμανικό χώρο (1845- 1922), 28/11/2015
Ευγένεια χωρίς ευγενείς; Η πολιτική των καλών τρόπων στο διαφωτισμό και ο J.-J. Rousseau, 23/11/2015
Λαïκισμός και ηγεμονία, 12/11/2015
Διερευνώντας την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού σε τοπικά συγκείμενα: Τροχιές μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη, 14 Οκτωβρίου
Complexity of the Indian Society, 30 Σεπτεμβρίου
Being and Reality in Buddhist and Hindu Philosophy, 28 Σεπτεμβρίου
Wittgenstein on emotion and other mental states, 22 Σεπτεμβρίου
Ορίζοντας την Εκπαιδευτική έρευνα - δράση στην Ελλάδα: Στην προοπτική διαμόρφωσης μιας επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών ερευνητών, 27 Ιουνίου
9η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων «Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική», 20-21 Ιουνίου
Women’s Social and Political experiences in Modern and Contemporary Balkans, 10 Ιουνίου
Τα συναισθήματα των βρεφών στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 6 Ιουνίου
Plato's Argument for the Cosmological Primacy of Psyche in Book 10, 28 Μαΐου
Τελετή Αναγόρευσης του Αnthony Arthur Long σε Επίτιμο Διδάκτορα, 27 Μαΐου
Η συνάφεια Ηθικής και Ιατρικής στις Ηθικές Πραγματείες του Αριστοτέλη, 26 Μαΐου
Οίκτος, φόβος και ‘συμπάθεια’ στην Ποιητική του Αριστοτέλη, 18 Μαΐου
Lukács’s Theory of Reification and Contemporary Social Movements, 11 Μαΐου
Οι Θεοί του Πλάτωνα και οι Θεοί του Ομήρου, 23 Απριλίου
Kant – An Illustrated Introduction, 22 Απριλίου
Τελετή Αναγόρευσης του Νίκου Κούνδουρου σε Επίτιμο Διδάκτορα, 1 Απριλίου
Σεμινάριο Διδασκόντων «Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες» ΕΕ2014-15
Προβολή Ταινίας «Η μαγική πόλη», 24 Μαρτίου
Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό - Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, 19 Μαρτίου
Women Revolutionaries in Bulgarian Gender History: cold sexuality and ultimate devotion, 11 Μαρτίου
History of Bulgarian Women's Press (1870 -1945): fashion and/for feminism, 10 Μαρτίου
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο Πειραματικό Σχολείο: θεωρία και πράξη, 7 Μαρτίου
Η Κριτική του Πλάτωνα στην Αντιλογική, 29 Ιανουαρίου
Επαγωγή: το ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο ενός προβλήματος, 20 Ιανουαρίου
8η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητων και υποψηφίων διδακτόρων «Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική», 10-11 Ιανουαρίου