ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

Ανακοίνωση για υποψήφιους διδάκτορες

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ΦΚΣ να μας ενημερώσουν μέχρι την Πέμπτη 31/3 στο e-mail της Γραμματείας (gram@fks.uoc.gr) αν λαμβάνουν κάποια υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή.

Στην απάντηση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή πέραν της υποτροφίας.