ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

Ελένη Κατσαρού

Καθηγήτρια

Γραφείο: 009
Ώρες γραφείου: Τρίτη: 10.30-11.30, Πέμπτη: 17.15-18.30
Τηλέφωνο: 28310 77229, 77236
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: katsarou@fks.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987) 
 • Διδακτορική διατριβή, στον τομέα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της Διδακτικής με θέμα :«Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος με Ενεργητική Συμμετοχική Έρευνα : το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας», Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του EKΠΑ (1998)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών: διερεύνηση της έννοιας και δοκιμή στη διδακτική πράξη», Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2003)
 • Γλωσσομάθεια: Αγγλικά, Γαλλικά.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1987-2006: Φιλόλογος καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά διαστήματα αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τμήμα Αξιολόγησης) και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • 2000-2004: Ειδική Επιστήμων (βάσει του Π.Δ. 407/1980) στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  Αθηνών
 • 2006-2009: Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2010-2016: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 6/2016-8/2020: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 9/2020-…: Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αναλυτικά Προγράμματα, Γενική Διδακτική, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Έρευνα, Έρευνα-Δράση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Bridging languages and memories to foster multiple identities: "Never leave your backpack behind!” (BACKPACK-ID)
  Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Κατσαρού 
  Ερευνητική Ομάδα (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης): Δέσποινα Σταματοπούλου, Τηλέμαχος Ιατρίδης, Κων/νος Σιπητάνος, Μαρία Κακέπη
  Εργαστήριο ΦΚΣ: Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020
  Ιστοσελίδα: http://backpackid.eu/el/
  Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Erasmus+ KA2 «Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης»
 1. Από τα γλωσσικά ρεπερτόρια του Διευθυντικού Λόγου εξουσίας στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας: μια συμμετοχική έρευνα-δράση.
  Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ελένη Κατσαρού
  Ερευνητική Ομάδα: Γιώργος Πολυζώης, Κωνσταντίνος Σιπητάνος
  Εργαστήριο: Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Διάρκεια: Φεβρουάριος 2020 – Μάιος 2021
  Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020, «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»
 1. Children’s life quality: participation, recreation and play (CICADA)
  Επιστημονικά Υπεύθυνος (για το Πανεπιστήμιο Κρήτης): Ελένη Κατσαρού 
  Ερευνητική ομάδα: Έλενα Βιταλάκη, Κωνσταντίνος Σιπητάνος, Μαρία Κακέπη  
  Εργαστήριο: Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2021 
  Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Erasmus+ KA201 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). Από την  Έρευνα στη Διδασκαλία – Η εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης. Αθήνα: Σαββάλας.
 • Κατσαρού, Ε. (2016). Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση. Πολυπαραδειγματική διερεύνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ. 
 • Κατσαρού, Ε. (2020 – υπό έκδοση). H Δημοκρατία στο Σχολείο. Προοπτικές από την αξιοποίηση διαδικασιών έρευνας-δράσης και κριτικού γραμματισμού. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.         

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (επιλογή)

2.1. Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους με κριτές

 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2008). Collaborative school innovation project as a pivot for teachers’ professional development: the case of Acharnes’ Second Chance School in Greece, Teacher Development, Volume 12, Issue 2, pp. 125 – 138.  
 • Katsarou, E. (2009). Literacy Teaching in the L1 Curriculum of Greek Secondary Education. L1-Educational Studies in Language and Literature, 9 (3), pp. 49-70.
 • Katsarou, E. (2009). A multiliteracy intervention in a contemporary “mono-literacy” school in Greece, International Journal of Learning, 16, 5, pp. 53-65.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2009). Students’ Subjectivities vs. Dominant Discourses in Greek L1 Curriculum. International Journal of Learning, 16, 11, pp. 33-46.
 • Chatzidaki, A. & Katsarou, E. (2010). Teachers’ professional development for Intercultural Pedagogy: A Case from Greece. In Christos Govaris & Stavroula Kaldi (eds.), The Educational Challenge of Cultural Diversity in the International Context (pp. 175-190), Munster / New York / Berlin: Waxmann.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2010). Multimodality in L1 Curriculum: the case of Greek Compulsory Education, Critical Literacy: theories and practices, Vol. 4: 1, pp. 48-65.
 • Frydaki, E. & Katsarou, E. (2013). The Crucial Role of Teachers’ Dialogic Practices in an Educational Action Research. Journal of Teaching and Teacher Education 1 (2), 73-87. 
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2013). Action research as a means for reforming curriculum. In Morgado, J.C., Alves, M.P., Vianna, I., Ferreira, C., Seabra, F., Van Hattum-Janssen, N. & Pacheco, J. A. (eds). Proceedings of the European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility. Bragua: University of Minho, pp. 234-239.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2013). Student-teachers as researchers: towards a professional development orientation in teacher education. Possibilities and limitations in the Greek university. Educational Action Research 21 (4), pp. 532-548.
 • Katsarou, E. (2014). Critical action research and the challenge of postmodernism. Perspectives and limitations. In Thomas Stern, Franz Rauch, Angela Schuster, & Andrew Townsend (eds.). Action Research, Innovation and Change: International Perspectives across disciplines, pp. 191-201. Taylor & Francis.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2014). Using action research in curriculum development in a fully-controlled educational context: The case of Greece, European Journal of Curriculum Studies, 1 (2), pp. 141-161.   
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2016). Recognising participants’ professional identities through analysis of narratives in educational Action Research, International Journal of Action Research, 12 (3), pp. 248-271.
 • Katsarou, Ε. (2017). The multi-paradigmatic character of contemporary educational action research: a promising perspective or an underlying threat?, Educational Action Research, 25(5): 673-686.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2018). Official Educational Policy and Action Research in the Era of Crisis: The Case of Greece, Journal of Education & Social Policy, 5(1): 221-229.
 • Katsarou, E. & Sipitanos, K. (2019). Producing and disseminating marginalized knowledge through students’ drawings, videos and crafts, Punctum International Journal of Semiotics, 5 (1): 92-113.
 • Katsarou, E. & Sipitanos, K. (2019). Contemporary school knowledge democracy: possible meanings, promising perspectives and necessary prerequisites, ­Educational Action Research Journal, 27 (1) (special issue on Κnowledge Democracy): 108-124.
 1.  

2.2 Εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές (επιλογή)

 • Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2000). Η αξιοποίηση της Έρευνας Δράσης στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ.114, Σεπτ.-Οκτ. 2000, σσ. 67-74.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσέλιου, Β. (2006). Στοιχεία καινοτομίας στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο, Νέα Παιδεία, 118, σσ. 47-71.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσέλιου, Β. (2006). Τρόποι αξιοποίησης των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη Νεοελληνική Γλώσσα: το παράδειγμα της 5ης ενότητας της Γ΄ Γυμνασίου, Νέα Παιδεία, 119, σσ. 42-58.
 • Κατσαρού, Ε. (2007). Ο ρόλος του μαθητή όπως προδιαγράφεται στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο: κριτική θεώρηση, Αριάδνη – επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, 13, σσ. 244-265.
 • Κατσαρού, Ε. (2008). Το σχολικό εγχειρίδιο ως παράγοντας και προϊόν κοινωνικών διαδικασιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Επιστήμες της Αγωγής, 4/2008, σσ. 105-122.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2010). Στην  προοπτική  της  διαμόρφωσης  δυναμικών δικτύων  μάθησης υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω έρευνας δράσης: ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης στο  Πανεπιστήμιο. Action Researcher in Education, τχ.1, σσ. 110-124. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (τελευταία πρόσβαση 25-4-13): http://www.actionresearch.gr/AR/ActionResearch_Vol1/Issue01_11_p110-124.pdf
 • Δεδούλη, Μ. & Κατσαρού, Ε. (2011). Ο γλωσσικός γραμματισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος PISA: κριτικές επισημάνσεις. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 50, σσ. 7-24.
 • Κατσαρού, Ε., Τερεζάκη, Χ., Γκερτσάκης, Ν., Ευθυμάκη, Μ., Κανδαράκης, Γ., Μιχαήλ, Μ., Μπουντρογιάννη, Χ., Παπαδομαρκετάκη, Ε., Χαριστού, Σ., Σκουντής, Γ. & Καριώτογλου, Κ. (2015). Επαγγελματική ανάπτυξη Διευθυντών σχολικών μονάδων: διερευνώντας τα βήματά τους προς τη μετασχηματιστική ηγεσία. Νέα Παιδεία, τχ. 153, σσ. 27-53.  
 • Βλάχα, Π., Κακέπη, Μ. & Κατσαρού, Ε. (2018). Αναπτύσσοντας την Κριτική Γλωσσική Επίγνωση των μαθητών σε κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον κρίσης: Μια μελέτη περίπτωσης. Νέα Παιδεία, τχ. 166: 92-104.
 1.  

2.3 Εργασίες σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους με κριτές (επιλογή)

 • Παπακωνσταντίνου, Θ., Δάλκος, Γ., Δεδούλη, Μ, Κατσαρού, Ε. και Τσάφος, Β. (1998). «Ένα εξελισσόμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα κατάρτισης φοιτητών στη Γενική Διδακτική» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα: Ατραπός, σσ. 448 – 456.
 • Κατσαρού, Ε. (2001). «Η αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας». Στο Γεώργιος Σπανός & Ευαγγελία Φρυδάκη (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν, σσ. 249-289.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2001). «Εφαρμόζοντας το Πειραματικό Πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός Έργου στη Σχολική Μονάδα»: Το παράδειγμα των διερευνητικών πρακτικών» στα Πρακτικά του  Συνεδρίου με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου» - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 206- 213.
 • Κατσαρού, Ε. (2002). «Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος με έρευνα δράσης: το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας» στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 504-511.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). «Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω έρευνας δράσης: η διαπλοκή θεωρίας και πράξης» στα Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσσαλονίκης.
 • Κατσαρού, Ε. (2003). «Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στο Ελένη Χοντολίδου & Λευτέρης Βεκρής (επιμ.), Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Κατσαρού, κ.ά. (2004). «Δοκιμή του Φακέλου Υλικού Εκπαιδευομένων (portfolio) στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών: διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων του» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με θέμα «Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας» - Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων(σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Αχαρνών).  
 • Κατσαρού, Ε. (2005). «Αναζητώντας ένα εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο». Στο Κώστας Μπαλάσκας και Κώστας Αγγελάκος (επιμ.). Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σσ. 242-255. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κατσαρού, Ε. (2010). Έρευνα-Δράση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Στο Μάριος Πουρκός και Μανόλης Δαφέρμος (επιμ.), Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, σσ. 555-569. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ
 • Κατσαρού, Ε. (2011). «Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα: δύο θεωρίες παραγωγής νοήματος. Οι επιστημολογικές καταβολές τους και οι συνεπαγωγές τους για τη διδασκαλία». Στο Μ. Πουρκός και Ε. Κατσαρού (επιμ.) Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση, σσ. 403-426. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.  
 • Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2013). Υποστηρίζοντας την αλλαγή στο σχολείο μέσα από συμμετοχικές και αναστοχαστικές επιμορφωτικές διαδικασίες. Στο Κ.Γ. Καρράς, Π. Καλογιαννάκη, C.C. Wolhuter, Ν. Ανδρεαδάκης (επιμ.). Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στον Κόσμο. Σύγχρονες Τάσεις, Προβλήματα και Προοπτικές, σσ. 285-294, Ηράκλειο: DETORAKIS.
 • Κατσαρού, Ε. (2013). «Κριτική Έρευνα – Δράση και Κριτική Ανάλυση Λόγου: Δυνατότητες Συνδυασμού και Περιοριστικοί όροι». Στο Μάριος Πουρκός (επιμ.). Δυνατότητες και όρια της μείξης των μεθοδολογιών στην κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευτική έρευνα: επιστημονικά και μεθοδολογικά ζητήματα των προοπτικών διερεύνησης του ερευνητικού σχεδιασμού. Αθήνα: ΙΩΝ.
 • Δαφέρμος, Μ., Ιατρίδης, Τ. & Κατσαρού, Ε. (2014). Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δράματος στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια προοπτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Στο Ζωή Παπαναούμ & Μαρία Λιακοπούλου (επιμ.). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εγχειρίδιο Επιμόρφωσης. (σσ. 329-343). Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών. ΑΠΘ.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2015). Ο ρόλος του εξωτερικού συνεργάτη στην ενδοσχολική επιμόρφωση: ανιχνεύοντας την οπτική του. Στο Γιώργος Μπαγάκης (επιμ.). Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (school based). Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2016). Διερευνώντας τις διαλογικές πρακτικές των μαθητών σε ομάδες εργασίας: μια κοινωνικο-πολιτισμική μελέτη περίπτωσης. Στο Χοντολίδου, Ε., Τσοκαλίδου, Ρ., Τεντολούρης, Φ., Κυρίδης, Α., Βακαλόπουλος, Κ. (επιμ). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Gutenberg (σσ. 450-475).
 • Κακαβελάκης, Α. & Κατσαρού, Ε. (2018). Αξιοποιώντας Αρχαία Ελληνικά κείμενα στη σχολική τάξη: Έρευνα-δράση με προοπτική την κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών. Στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα: Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές, σσ. 273-283 (Ηράκλειο, 20-22 Απριλίου). Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα: http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/plirofories/anakoinoseis-synedriou/47-praktika-2ou-synedriou
 • Κατσαρού, Ε. & Τσιώλης, Γ. (2019). Εκλεκτικές συγγένειες και ανταλλαγές μεταξύ Έρευνας-Δράσης και Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας. Στο Σοφία Αυγητίδου, Ελένη Κατσαρού & Βασίλης Τσάφος (επιμ.). Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου για την Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση, Ζητούμενα-Συγκρούσεις-Προοπτικές (σσ. 308-325). Διαθέσιμο: http://www.actionresearch.gr/sites/default/files/2o_symposio_0.pdf

3. EΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 1. Από το 2010 ως 2017: Υπεύθυνη Έκδοσης (σε συνεργασία με το Βασίλη Τσάφο, Επίκουρο Καθηγητή του ΕΚΠΑ) του δίγλωσσου ηλεκτρονικού περιοδικού Action Researcher in Education που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.actionresearch.gr Το περιοδικό αυτό έχει δημοσιεύσει μέχρι το Δεκ. 2016 συνολικά 7 τεύχη.
 2. Πουρκός, Μ. & Κατσαρού, Ε. (επιμ.) (2011). Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες. Επίσης, συνεπιμελήτρια των ψηφιακών πρακτικών: Πουρκός, Μ. & Κατσαρού, Ε. (εισαγωγή- επιμέλεια) (2011). Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες. Στα ψηφιακά πρακτικά εμφανίζονται μόνο τα 11 (έντεκα) κεφάλαια που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τόμο που κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή. Τα ψηφιακά πρακτικά είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο: http://www.nissides.gr/greek/digital.html
 3. Κατσαρού, Ε. & Λιακοπούλου, Μ. (εισαγωγή - επιμέλεια) (2014). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Επιμορφωτικό υλικό. Θεσσαλονίκη, έκδοση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών. Το επιμορφωτικό υλικό, που περιλαμβάνει 30 κεφάλαια κατανεμημένα σε 4 ενότητες, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/
 4. Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (επιμ.) (2018). Ορίζοντας την Έρευνα-Δράση στην Ελλάδα. Στην προοπτική διαμόρφωσης μιας επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών ερευνητών. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου για την Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση, Ρέθυμνο, 27-06-2015. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.actionresearch.gr/sites/default/files/1o_symposio.pdf
 5. Αυγητίδου, Σ., Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (επιμ.) (2019). Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση: Ζητούμενα, Συγκρούσεις, Προοπτικές. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συμποσίου για την Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση, Φλώρινα, 01-04-2017. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.actionresearch.gr/sites/default/files/2o_symposio_0.pdf