Κωνσταντίνος Καβουλάκος

Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας του Πολιτισμού

Γραφείο: 111
Ώρες γραφείου: κατόπιν συνεννόησης (kavoulakos@uoc.gr) *
Τηλέφωνο: 28310 77228
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kavoulakos@phl.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου το 1995 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία με τίτλο «Θεωρία και πράξη: Θεμελίωση του Λόγου και της κριτικής κοινωνικής θεωρίας στο έργο του J. Habermas» (δημοσιεύτηκε το 1996 από τις εκδόσεις Πόλις).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών υπήρξε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ συνεργάστηκε επίσης με τον Τομέα Ερμηνευτικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης εργάστηκε ως λέκτορας (1998-2002), ως επίκουρος καθηγητής (2002-2012) και ως αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας του Πολιτισμού (2012-2018). Από τον Σεπτέμβριο του 2018 εργάζεται ως καθηγητής στο αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας του Πολιτισμού.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, τον Καντ και τον Γερμανικό Ιδεαλισμό, τη φιλοσοφία και κριτική του πολιτισμού, τη φιλοσοφία της ιστορίας, τις θεωρίες δημοκρατίας, και την κριτική θεωρία.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται πάνω σε ένα ερευνητικό σχέδιο επανοικειοποίησης της παράδοσης της κριτικής κοινωνικής σκέψης του αιώνα που πέρασε από τη σκοπιά των σύγχρονων προβλημάτων. Απώτερη βλέψη της ερευνητικής του εργασίας είναι η συμβολή στην υπέρβαση του φορμαλισμού στην κριτική κοινωνική και πολιτική σκέψη του καιρού μας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. Βιβλία:

 1. Georg Lukács’ Philosophy of Praxis. Reconsidering his Early Marxist Work, Bloomsbury Academic: Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2018 (https://www.bloomsbury.com/uk/georg-lukacs-philosophy-of-praxis-9781474267472/).
 2. Ιστορία και πράξη. Η φιλοσοφία της πράξης του Γκέοργκ Λούκατς, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα (υπό έκδοση: 2018).
 3. Ästhetizistische Kulturkritik und ethische Utopie. Georg Lukács’ neukantianisches Frühwerk, ειδικός τόμος37 του Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Akademie Verlag (de Gruyter): Berlin/Boston 2014.
  (http://www.degruyter.com/view/product/214903; Αποσπάσματα)
 4. Τραγωδία και ιστορία. Η κριτική του νεωτερικού πολιτισμού στο νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς (1902-1918), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.
  (http://www.alexandria-publ.gr/book.php?id=614, βιβλιοκριτική διαθέσιμη στο διαδίκτυο: http://www.philosophica.gr/critica/2013-05.html)
 5. Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο διεπιστημονικός υλισμός του Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2001.
  (http://www.alexandria-publ.gr/book.php?id=136)
 6. Γιούργκεν Χάμπερμας: Τα θεμέλια του Λόγου και της κριτικής κοινωνικής θεωρίας, Πόλις: Αθήνα 1996.

Β. Επιμέλεια τόμων/μεταφράσεις:

 1. «Archiv: Georg Lukács und die ‘russische Idee’», αφιέρωμα στον νεαρό Λούκατς στο: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 61/4 (2013), σελ. 605-612 (περιλαμβάνει πρόλογο και δύο κείμενα αρχείου – επιλογή-επιμέλεια-πρόλογος Κ. Καβουλάκος). (απόσπασμα: http://www.degruyter.com/view/j/dzph.2013.61.issue-4/dzph.2013.61.4.605/dzph.2013.61.4.605.xml)
 2. Η Φαινομενολογία του πνεύματος του Χέγκελ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις , επιμέλεια-εισαγωγή Κ. Καβουλάκος, Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2009.
 3. «Αφιέρωμα στον Γκέοργκ Λούκατς. Από την αισθητική και τη φιλοσοφία της τέχνης στον επαναστατικό μαρξισμό», Υπόμνημα στη Φιλοσοφία 6 (2007), επιμέλεια-πρόλογος Κ. Καβουλάκος.
 4. Ιμμάνουελ Καντ: Πρακτικός Λόγος και νεωτερικότητα, εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Καβουλάκος, Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2006.
 5. G. Lukács, Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Κ. Καβουλάκος, Εκκρεμές: Αθήνα 2006.
 6. Κριτική θεωρία: Παράδοση και προοπτικές, επιμέλεια-εισαγωγή Κ. Καβουλάκος, Νήσος: Αθήνα 2003.
 7. A. Wellmer, Η ελευθερία στον νεωτερικό κόσμο. Για μια ερμηνευτική του δημοκρατικού πολιτισμού, επιμέλεια-εισαγωγή-μετάφραση Κ. Καβουλάκος, Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2001.
 8. A. Honneth, Από την επικοινωνία στην αναγνώριση. Για την ανανέωση της κριτικής θεωρίας, επιμέλεια-εισαγωγή-μετάφραση Κ. Καβουλάκος Πόλις: Αθήνα 2000. 
 9. J. Habermas, H ηθική της επικοινωνίας, επιμέλεια-εισαγωγή-μετάφραση Κ. Καβουλάκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις: Αθήνα 1997.

Γ. Άρθρα (επιλογή):

 1. «Unterwegs zu einer neuen Lektüre des frühen Werkes von Georg Lukács», Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (υπό έκδοση, 2018).
 2. «Reifying Reification. A Critique of Axel Honneth’s Theory of Reification», στο: Volker Schmitz (επιμ.), Axel Honneth and the Future of Critical Theory (Palgrave Macmillan, υπό έκδοση, 2018).
 3. «Georg Lukács’ Einfluss auf Cornelius Castoriadis’ Praxisphilosophie»,  στο: Jannis Pissis (επιμ.), Deutschland und Griechenland im Spiegel der Philosophiegeschichte (Edition Romiosini, Βερολίνο, υπό έκδοση 2018).
 4. «Philosophy of Praxis or Philosophical Anthropology? Andrew Feenberg and Axel Honneth on Lukács’s Theory of Reification», στο: Darrell Arnold, Andreas Michel (επιμ.), Theory and Practice: Critical Theory and the Work of Andrew Feenberg (Palgrave Macmillan [Springer International Publishing], Cham 2017), σελ. 47-69.
 5. «Lukács’ Theory of Reification and the Tradition of Critical Theory», στο: Michael Thompson (επιμ.), The Palgrave Macmillan Handbook of Critical Theory, Palgrave Macmillan, New York 2017, σελ. 67-85.
 6. «Brief aus Griechenland», μαζί με τον Γιώργο Ζωγραφίδη, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 64/3 (2016), σελ. 452-464.
 7. «The Drama in an Age of Fragmentation. Towards a New Reading of Georg Lukács’s Evolutionary History of the Modern Drama», New German Critique 42/1, 124 (2015), σελ. 23-44. (περίληψη: http://ngc.dukejournals.org/content/42/1_124/23.abstract)
 8. «Ästhetizistische Kulturkritik. Literatur und Utopie in Lukács’ Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas», Lukács 2014/15. Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft, Aesthesis Verlag: Bielefeld 2015, σελ. 211-231.
 9. «Essayistische Weltanschauungssuche durch Literaturkritik. Versuch einer neuen Lektüre von Georg Lukács’ Die Seele und die Formen», Weimarer Beiträge 60/3 (2014), σελ. 404-425.
 10. «Kritik der modernen Kultur und tragische Weltanschauung. Zu Georg Lukács’ Die Seele und die Formen», Zeitschrift für Kulturphilosophie 8/1 (2014), σελ. 121-135. (αποσπάσματα)
 11. «Literatur, Geschichtsphilosophie und utopische Ethik. Georg Lukács’ frühes Dostojewski-Projekt», Deutsche Zeitschrift für Philosophie 61/4 (2013), σελ. 479-503.
 12. «Ιστορικότητα και αχρονικότητα των λογοτεχνικών μορφών. Μεθοδολογικές προϋποθέσεις του νεανικού έργου του Γκέοργκ Λούκατς», Αξιολογικά 27 (2012), σελ. 7-26.
 13. «Zur Rekonstruktion der Lukácsschen Geschichtsphilosophie der 20er Jahre», Lukács 2012/2013.Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukacs-Gesellschaft, Aisthesis Verlag, Μπίλεφελντ 2012, σελ. 105-122.
 14. «Το δράμα στην εποχή της διάσπασης. Για μια νέα ανάγνωση της Εξελικτικής ιστορίας του μοντέρνου δράματος του Γκέοργκ Λούκατς», Αριάδνη 17 (2011), σελ. 237-276.
 15. «Back to History? Reinterpreting Lukács’ Early Marxist Work in Light of the Antinomies of Contemporary Critical Theory», στο: Μ.J. Thompson (επιμ.), Lukács Reconsidered. Critical Essays in Politics, Philosophy and Aesthetics, Continuum, Νέα Υόρκη και Λονδίνο 2011, σελ. 189-215.
 16. «Η κριτική θεωρία μεταξύ Φρανκφούρτης και Νέας Υόρκης», στο: Α. Λαμπρόπουλος, Α. Μπαλασόπουλος (επιμ.), Χώρες της θεωρίας. Ιστορία και γεωγραφία των κριτικών αφηγημάτων, Μεταίχμιο, Αθήνα 2010, σελ. 139-163.
 17.  «Geist und Revolution», στο: Andreas Arndt, Jure Zovko (επιμ.), Geist - Erkundungen zu einem Begriff, Wehrhahn Verlag, Hannover 2009, σελ. 105-108.
 18. «Lukács’ geschichtsphilosophische Wende: Über ihre Aktualität vierzig Jahre nach 1968», στο: R. Dannemann (επιμ.), Georg Lukács und 1968. Eine Spurensuche, ειδικός τόμος του Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukacs-Gesellschaft, Aisthesis Verlag: Bielefeld 2009, σελ. 189-215.
 19. «Τρεις εκδοχές της σύγχρονης κριτικής θεωρίας: φορμαλισμός, ιστορισμός και φιλοσοφική ανθρωπολογία», Αριάδνη 14 (2008), σελ. 235-250.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 20. «Μεταξύ του δυϊσμού της ηθικής και του ολισμού της φιλοσοφίας της ιστορίας. Η στροφή του Λούκατς στον επαναστατικό μαρξισμό», στο: Μ. Αγγελίδης, Στ. Δημητρίου, Α. Λαβράνου (επιμ.), Θεωρία, αξίες και κριτική, Πόλις, Αθήνα 2008, σελ. 252-269.
 21. «Χορκχάιμερ και Αντόρνο: Ανοιχτή ή αρνητική διαλεκτική;», Αριάδνη 13 (2007), σελ. 147-157 .
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 22. «Πολιτική ηθική, συνείδηση και πολιτισμική ολοποίηση. Η προσχώρηση του Lukács στον επαναστατικό μαρξισμό», Υπόμνημα 6 (2007), σελ. 153-194.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 23. «Ελευθερία και δημοκρατική πολιτική στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη», στο συλλογικό, Ψυχή, Λόγος, Πόλις. Αφιέρωμα στον Κορνήλιο Καστοριάδη, Ύψιλον: Αθήνα 2007, σελ. 215-228.
 24. «Cornelius Castoriadis on Social Imaginary and Truth», Αριάδνη 12 (2006), σελ. 201-213.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 25. «From Habermas to Horkheimer’s Early Work. Directions for a Materialist Reconstruction of Communicative Critical Theory», Telos 130 (2005), σελ. 39-62. (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF).
  Αναδημοσιεύτηκε στον τόμο: D.M. Rasmussen και J. Swindal (επιμ.), HabermasII, τόμ. Ι, Sage, Los Angeles 2010, σελ. 419-440, όπου περιλαμβάνονται επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα των τελευταίων 10 ετών για τον Χάμπερμας.
 26. «Κριτική θεωρία και ερμηνευτική: Όρια της ερμηνευτικής κριτικής στον φορμαλισμό της επικοινωνιακής κριτικής θεωρίας», Αριάδνη 11 (2005), σελ. 259-283.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 27. «Επικοινωνιακός λόγος και δικαιώματα του ανθρώπου. Η θεωρία δικαιωμάτων της επικοινωνιακής κριτικής θεωρίας», Δικαιώματα του ανθρώπου, ειδικό τεύχος II (2004), σελ. 189-217.
 28.  «Η μετάφραση και η ερμηνεία του πρώτου στάσιμου της Αντιγόνης από τον Μάρτιν Χάιντεγκερ», Αριάδνη10 (2004), σελ. 49-70. (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 29. «Ruptured Formalism: The Challenge of Bioethics and the Limits of Moral Formalism», Radical Philosophy 125 (2004), σελ. 37-45.
  Ελληνική εκδοχή: «Η πρόκληση της βιοηθικής και τα όρια του ηθικού φορμαλισμού. Η υπεράσπιση της ανθρώπινης φύσης από τον Γιούργκεν Χάμπερμας», Δευκαλίων 22/1 (2004), σελ. 43-64.
 30. «Η κριτική του Καστοριάδη στη μαρξιστική φιλοσοφία της ιστορίας», Νέα Κοινωνιολογία 31 (2000), σελ. 37-45.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF / εναλλακτικός σύνδεσμος)
 31. «Αλήθεια, ιστορία, κοινωνία στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη», Νέα Εστία 1722 (2000), σελ. 607-630.
 32. «NATO Intervention in Yugoslavia: Prelude to ‘Perpetual Peace’?», Democracy and Nature, Vol. 6, No 1 (2000), σελ. 55-72.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 33. «Constitutional State and Democracy. On Jürgen Habermas’s Between Facts and Norms», Radical Philosophy 96 (1999), σελ. 33-41. (Μέρος του κειμένου)
  Ελληνική εκδοχή: «Κράτος δικαίου και δημοκρατία στον J. Habermas», Αξιολογικά 13 (Απρίλιος 2000), σελ. 70-93. (Ελληνική εκδοχή, πλήρες κείμενο)
 34. «Βαλκανική πραγματικότητα και ‘πολυπολιτισμικότητα’: ιδεολογικές διαστάσεις της ΝΑΤΟϊκής επέμβασης στο Κόσοβο», στο: Τα Βαλκάνια χτες-σήμερα, Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2000, σελ. 179-189.
 35. «Κοινωνική οντολογία και κριτική θεωρία. Πρώτες σκέψεις για την κοινωνική φιλοσοφία του Π. Κονδύλη», Νέα Εστία 1717 (1999), σελ. 533-537.
 36. «Επικοινωνιακός Λόγος και κριτική κοινωνική θεωρία», Κοινωνία Πολιτών 2 (1999), σελ. 59-67.
 37. «Δημόσια χρήση της ιστορίας και συλλογική ταυτότητα. Οι ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις της ‘διαμάχης των ιστορικών’ στη Γερμανία», Μνήμων 20 (1998), σελ. 179-189.
 38. «Nature, Science and Technology in Habermas», Democracy and Nature, Vol. 4, No 10 (1998), σελ. 112-145.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)
 39. «Η διαμάχη Habermas-Gadamer και η ‘θεωρητική στροφή’ της κριτικής θεωρίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 92-93 (1997), σελ. 93-108.
 40. «Η ισχύς του λόγου στον Habermas», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 20 (1996), σελ. 149-174.
 41. «The Relationship of Realism and Utopianism in the Theories on Democracy of J. Habermas and C. Castoriadis”, Society and Nature, No 3 (1994), σελ. 69-97.
  (Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF)