Σταυρούλα Τσινόρεμα

Kαθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής

Γραφείο: 106
Ώρες γραφείου: Τρίτη 16.30-17.30, Τετάρτη 12.30-13.30
Τηλέφωνο: 28310 77218
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tsinorema@fks.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής,  Διευθύντρια Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Α.) στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter, έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Exeter.  Το ερευνητικό έργο της  επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, βιοηθική, επιστημολογία,  φιλοσοφία της γλώσσας και φιλοσοφία του νου. Έχει (συν)επιμεληθεί τους τόμους PhilosophyandtheManyFacesofScience, Rowman and Littlefield, 1998, και Θέματα Βιοηθικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,2013. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας Γλώσσα και κριτική. Ο Wittgensteinγια το νόημα, τη γνώση, τις αξίες, Liberal Books, 2013. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών  International Studies in the Philosophy of Science  και Δευκαλίων· μέλος  της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και  της  Επιτροπής για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie· μέλος της  Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (ΕΟΦ)  και της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Freedom and Moral Judgement (Ph.D), University of Exeter, Exeter, 1983
 • Philosophy and the Many Faces of Science (co-editor), New York and London, Rowman and Littlefield Publishers, 1998
 • Θέματα Βιοηθικής (επιστημ. επιμ. σε συνεργασία με Κ. Λούη), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013 
 • Γλώσσα και Κριτική,  Ο Wittgenstein για το νόημα, τη γνώση, τις αξίες, Αθήνα, Liberal  Books, αναθεωρ. ανατύπ. 2014
 • “Consent and Autonomy in Contemporary Bioethics”, Annuaire International Des Droits De L’Homme - VIII, International Association of Constitutional Law Group of Social Rights, Sakkoulas & L.G.D.J./Lextenso Publications, 2016, 229-244
 • «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική», Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση, 2016,  85-113
 • The Principle of Autonomy and the Ethics of Advance Directives”, Synthesis Philosophica, 59/1, 2015, 73–88
 • “The Universality of Human Rights in the Space of Cultural Pluralism”, in Ioanna Kutcuradi (ed.), The Problem of Identities in South Eastern Europe and  Human Rights, Istanbul, Maltepe University Press, 2014, 119-132
 • «Πρόλογος», στον συλλογικό τόμο: Λεωνίδας Λουλούδης (επιμ.), Τα αγκάθια του καλού. Τι σκιάζει την αλήθεια στη δημόσια  οικολογία, Αθήνα, Αρμός,  2014, 9-16 
 • «Φύση, βιοτεχνολογία και ηθική.  Αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής», στο Στ.  Τσινόρεμα και Κ.  Λούης (επιστημ.  επιμ.),  Θέματα Βιοηθικής,  Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013, σσ. 379-403
 • «Ethical Issues Regarding the Acquisition and Control  of Genetic Information», FCO- Forum for Clinical Oncology, Vol. 3, No. 4 , 2012, 14-21
 • “Οντολογία της ζωής και λογική της απόφασης στη σύγχρονη ριζική κοινωνική   σκέψη”, στο  Μ. Κούση,  Μ.   Σαματάς, Κ  Κονιόρδος (επιστημ. επιμ.),  Εξουσία και Κοινωνία, Δωρήματα στον Κωνσταντίνο  Τσουκαλά, Αθήνα, Λιβάνης, 2010, 349-378
 • “Normative Challenges in the Era of the New  Biotechnological  Revolution”, in Paulin J. Hountondji, L’Ancien et Le Nouveau, Conseil International de la  Philosophie et des Sciences Humains, Porto-Novo, 2009, 197-209
 • «Η Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης. Η ηθική στην εποχή της βιοτεχνολογίας», Δευκαλίων, 24/2,  213- 250
 • “ Emotivism and Prescriptivism”, ch. 27, in G.H. Parkinson (ed.), An Encyclopaedia of Philosophy, London, Routledge, 1988, 613-640
 • «Ισχύς και Απόφαση. Ο ρομαντικός μοντερνισμός του Παναγιώτη Κονδύλη», Παναγιώτης Κονδύλης Για την ‘Κοινωνική Οντολογία’, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2001, 38-71
 • «Δομή, αποδόμηση και εξουσία. Από τον στρουκτουραλισμό στο μεταστρουκτουραλισμό» στο Α. Ρήγου και Κων/νου Τσουκαλά (επιμ.), Η Πολιτική σήμερα, Αθήνα, Θεμέλιο, 2001, 152-172
 • «Η λογική του πολιτικού», Νέα Εστία, 148/ 1727, 2000, 480- 511
 • «Επιστήμη και Ορθολογικότητα. Τα αδιέξοδα του σχετικισμού στη σύγχρονη φιλοσοφία και κοινωνιολογία της επιστήμης», Αξιολογικά, 7, 1995, 1-65
 • «Ο Wittgenstein και η συζήτηση γύρω από την γλωσσική κανονιστικότητα”, Δευκαλίων, 13/2-3, 1995, 137-173
 • «Ο επιστημολογικός αναρχισμός του Paul Feyerabend», Ουτοπία, 29/1998, 119-139
 • «’Φαντάσματα’ του Derrida», Μαρξισμός: Μια επανεκτίμηση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχολή Μωραϊτη), Αθήνα, 1997
 • «Η Φιλοσοφία ως μεταφορά;», Δευκαλίων, 14/2-4, 1996
 • «Ορθολογισμός και σχετικισμός. Μοντερνισμός ή μετα-μοντερνισμός;» στο Μοντερνισμός: Ώρα αποτίμησης; Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχολή Μωραίτη), Αθήνα, 1996, 29-57
 • Πέντε συμβολές στο A. Brown, Diane Collinson και Robert Wilkinson (eds.), Biographical Dictionary of Twentieth Century Philosophers, London, Routledge, 1995
 • «Η ‘μετα-φιλοσοφική κουλτούρα’ του R. Rorty: Τέλος της θεωρίας ή νέα μεταφυσική για σχετικιστές;»,  Αξιολογικά, 2/1991, 192-223
 • «Wittgenstein, Rationality and Relativism” in Pantelis Nicolakopoulos (ed.), Greek Studies in the Philosophy and History of Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, Dordrecht, Kluwer, 1990, 397-414
 • «Είναι δυνατή μια ρεαλιστική θεωρία της αναφοράς;», Δωδώνη ΙΣΤ, 1987, 35-58
 • «Οι στρουκτουραλιστικές, μετα-στρουκτουραλιστικες θεωρίες της γλώσσας και το πρόβλημα της αλήθειας», Δωδώνη ΙΔ, 1985, 147-171
 • «Η κρίση της φιλοσοφίας στην Αγγλία σήμερα. Τα χαρακτηριστικά και τα αίτιά της», Δωδώνη ΙΓ΄ 1984, 381-398
 • «Το δίλημμα μεταξύ του ηθικού μονισμού και ηθικού πλουραλισμού», Δευκαλίων 39/1985, 315 –335. («Ethical monism or ethical pluralism? An unnecessary dilemma”, Procceedings Societas Ethica, Jaahresbericht 1984, Bastad, Schweden, 47-48).
 • “The concept of pleasure in Epicurus’ moral philosophy”, Diotima 13/1985, 147-155
 • «Ελευθερία, λογικότητα και το νόημα του ηθικού λόγου», Παρνασσός, ΚΣΤ, 19-4, 463-481