Φωτεινή Βασιλείου

Πανεπιστημιακή Υπότροφος

Γραφείο: 104
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 14:30–16:00
Τηλέφωνο: 28310 77219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: fvassiliou@uoc.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία από το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» του Γενικού Τμήματος του ΕΜΠ και του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Τίτλος διατριβής: «Πρωταρχική Αντίληψη, Γλωσσική Θεματοποίηση, και Επιστημονική Εξιδανίκευση στη Φαινομενολογία του Edmund Husserl» (2014).

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών από το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» του Γενικού Τμήματος του ΕΜΠ και του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ (1999).

 • Πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2018–2019 (ΧΕ και ΕΕ): Διδασκαλία ως πανεπιστημιακή υπότροφος στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης (Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας).
 • 2016–17 (ΕΕ): Διδασκαλία ως πανεπιστημιακή υπότροφος στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης (Υποτροφία Κατσαράκη).
 • 2016–17 (ΧΕ): Διδασκαλία ως πανεπιστημιακή υπότροφος στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών (Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας).
 • 2015–16 (ΕΕ): Διδασκαλία ως συμβασιούχος στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών (Π.Δ. 407/80).
 • 2015 έως σήμερα: Συνεργαζόμενο Μέλος του ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους», Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φαινομενολογία, Φιλοσοφία της Αντίληψης και του Νου, Αισθητική, Φιλοσοφία της Επιστήμης

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλίο

 • Εισαγωγή στη Φαινομενολογία του Έντμουντ Χούσερλ: Η Γένεση και η Σημασία των Λογικών Ερευνών. Συν-συγγραφέας: Πάνος Θεοδώρου. Αθήνα: Νήσος, 2019 (ISBN: 978-960-589-076-6)

Επιμέλεια

 • Επιμέλεια τόμου στο The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy με θέμα «Phenomenology, Art, and the Aesthetic Mind». Προγραμματισμένο για το 2020.

Μετάφραση με Εισαγωγή και Σχόλια

 • Έντμουντ Χούσερλ, Τρίτη Λογική Έρευνα: «Για τη Θεωρία των Όλων και των Μερών». Υπό έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Εστία.

Άρθρα

 • «Aesthetics and Art» στο D. De Santis, B. Hopkins, & C. Majolino (eds.), Handbook of Phenomenology (εκδ. Routledge, υπό έκδοση εντός του 2019).
 • «Perceptual Constitution in Husserl’s Phenomenology: The Primacy of Tactual Intentionality», The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, τ. XV (2017), σσ. 362–383.
 • «Η συνήθεια ως σωματο-κινητικά διαμεσολαβημένο κατανοείν στη Φαινομενολογία της Αντίληψης του Μερλώ-Ποντύ», στο Μ. Πουρκός (επιμ.) Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα (2017), σσ. 249–276.
 • «Η Υπερβατολογική Αισθητική στον Καντ και στον Χούσερλ: εμπειρία, εννοιολόγηση, και θεωρητική γνώση», Αριάδνη, τ. 20-21 (2016), σσ. 135–188.
 • «Η έννοια του αριθμού στον πρώιμο Χούσερλ και η Φαινομενολογία των Λογικών Ερευνών: κατηγοριακή εποπτεία σύνθεσης και ιδέασης», Νεύσις,  τ. 24 (2016), σσ. 5–48.
 • «Θεμέλια της Φαινομενολογίας: Η κριτική του Χούσερλ στη θεωρία του Μπρεντάνο περί αποβλεπτικότητας», Δευκαλίων, τ. 30/1–2 (2013), σσ. 62–106.
 • «The Content and Meaning of the Transition from the Theory of Relations in Philosophy of Arithmetic to the Mereology of the third Logical Investigation», Research in Phenomenology, τ. 40, αρ. 3 (2010), σσ. 408–429.