Φιλοσοφία για παιδιά/Ευρωπαϊκό δίκτυο SOPHIA

Η τακτική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου SOPHIA με θέμα "From ancient Greece to the modern curriculum: Where does philosophy fit?",  θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Για το πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή πατήστε εδώ:
http://www.sophianetwork.eu/2016-crete-workshops/