ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

Για τις περιγραφές (διασαφηνίσεις) των μαθημάτων, πατήστε:
Εδώ για το Χειμερινό εξάμηνο
Εδώ για το Εαρινό Εξάμηνο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2000-2001

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΑΛΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΝΕΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ

     
ΦΙΛΣ 029 - Κ. Καβουλάκος Γνωσιοθεωρία και κοινωνική κριτική (Α)
ΦΙΛΣ 100 Φ 100 Στ. Τσινόρεμα Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Υ) Α-Κ (Π)
ΦΙΛΣ 100 Φ 100 Γ. Ζωγραφίδης Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Υ) Λ-Ω (Π)
ΦΙΛΣ 246 Φ 120 Δ. Χατζόπουλος Λογική (Υ) (Π)
ΦΙΛΣ 251 Φ 202 Γ. Ρουσόπουλος Γνωσιοθεωρία (Π)
ΦΙΛΣ 264 Φ 233.1 Α. Μαρκεζίνη Ηθική απόφαση στον σύγχρονο στοχασμό (Π)
ΦΙΛΣ 265 Φ 130 Κ. Ανδρουλιδάκης Ηθική φιλοσοφία (Υ*) (Π)
ΦΙΛΣ 267 Φ. 250.3 Δ. Χατζόπουλος Φιλοσοφία της τέχνης: Η θεωρία της έκφρασης (Π)
ΦΙΛΣ 271 Φ 250.4 Α. Μιράσγεζη Η διασκέδαση ως εμπειρία του έργου τέχνης (Π)
ΦΙΛΣ 272 Φ 250.5 Α. Μιράσγεζη Η δημιουργία μέσα από τους καλλιτέχνες (Π)
ΦΙΛΣ 275 Φ 253.1 Θ. Πενολίδης Φιλοσοφία της ιστορίας: Hegel (Π)
ΦΙΛΣ 289 Φ 203 Μ. Βενιέρη Φιλοσοφία της γλώσσας  
ΦΙΛΣ 292 Φ 240.1 Γ. Μολύβας Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Π)
ΦΙΛΣ 293 Φ 241.1 Κ. Καβουλάκος Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: 

Αλλοτρίωση, φετιχισμός, πραγμοποίηση

(Π)
ΦΙΛΣ 301 - Α. Μαρκεζίνη Ηθικά διλήμματα που προκύπτουν στον χώρο της βιοτεχνολογίας και στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων (Σ)
ΦΙΛΣ 396 - Θ. Πενολίδης Πλάτωνος Πολιτεία (Σ)
ΦΙΛΣ 397 - Γ. Ζωγραφίδης Επικούρεια ηθική φιλοσοφία (Σ)
ΦΙΛΣ 398 - Κ. Ανδρουλιδάκης Schiller, Επιστολές για την αισθητική παιδεία

του ανθρώπου

(Σ)
ΦΙΛΣ 399 - Γ. Ρουσόπουλος Θεωρίες αλήθειας (Σ)
    Μεταπτυχιακά Σεμινάρια  
038 Θ. Πενολίδης Η ιδέα του αγαθού στον ύστερο Πλάτωνα  
039 Γ. Μολύβας Θέματα νεότερης & σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας  
040 Μ. Βενιέρη Θεωρίες της αντίληψης  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 

ΨΥΧΣ 101 Α. Ζήση Ψυχολογία ΙΙ [Γενική ψυχολογία] (Υ) (Π)
ΨΥΧΣ 207 Δ. Σταματοπούλου Δημιουργική γνώση (Π)
ΨΥΧΣ 226 Κ. Κουφάκου Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας (Π)
ΨΥΧΣ 255 Σ. Κυρκούλη/

Α. Αστρινάκης

Εξαρτησιογόνες ουσίες: κοινωνικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις (Π)
ΨΥΧΣ 266 Χ. Παπαηλιού Εξελικτική ψυχογλωσσολογία (Π)
ΨΥΧΣ 317 Α. Ζήση Ψυχολογία της υγείας (Π)
ΨΥΧΣ 326 Χ. Παπαηλιού Οι επιδράσεις της κουλτούρας στην πρώιμη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα (Σ)
ΨΥΧΣ 327 Σ. Κυρκούλη Φυσιολογική βάση του εθισμού (Σ)
ΨΥΧΣ 328 Δ. Σταματοπούλου Ψυχολογία των συναισθημάτων (Σ)
ΨΥΧΣ 329 Κ. Κουφάκου Η γυναίκα στον χώρο εργασίας (Σ)
ΚΟΙΣ 100 Ν. Παναγιωτόπουλος Κοινωνιολογία [Εισαγωγή στην κοινωνιολογία] (Υ) (Π)
ΚΟΙΣ 200 Α. Γεωργούλας Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (Υ*) (Π)
ΚΟΙΣ 135 Π. Πανόπουλος Εισαγωγή στην κοινωνική ανθρωπολογία (Π)
ΚΟΙΣ 136 Α. Αστρινάκης Κοινωνιολογικές θεωρίες της παρέκκλισης (Π)
ΚΟΙΣ 137 Κ. Καβουλάκος Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Αλλοτρίωση, φετιχισμός, πραγμοποίηση (Π)
ΚΟΙΣ 255 Α. Αστρινάκης/

Σ. Κυρκούλη

Εξαρτησιογόνες ουσίες: κοινωνικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις (Π)
ΚΟΙΣ 338 Α. Γεωργούλας Διαδικασίες κατασκευής πολιτικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα (Σ)
ΚΟΙΣ 339 Π. Πανόπουλος Ανθρωπολογική προσέγγιση του ρεμπέτικου (Σ)
ΚΟΙΣ 340 Φ. Νικολόπουλος Πολιτικές συγκρούσεις στη μεταπολεμική Ελλάδα 1944-1981 (Σ)
ΚΟΙΣ 341 Φ. Νικολόπουλος Εξελίξεις στην κυβερνητική επιστήμη κατά τη μεταπολεμική περίοδο (Σ)
ΠΑΙΣ 010 Ι. Ραμουτσάκη Διδακτική άσκηση (Α)
ΠΑΙΣ 104 Μ. Κοξαράκη Ειδική διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική των αρχαίων ελληνικών (Π)`
ΠΑΙΣ 108 Δ. Καρακατσάνη Παιχνίδι και μάθηση (Π)
ΠΑΙΣ  141 Ζ. Παληός Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Π)
ΠΑΙΣ 412 Δ. Καρακατσάνη Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και εκπαίδευση (Σ)
ΠΑΙΣ 413 Ζ. Παληός Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Σ)
ΠΑΙΣ 414 Ν. Παναγιωτόπουλος Κοινωνική κυριαρχία, πνευματικό πεδίο και διακίνηση ιδεών & ανθρώπων στην Ελλάδα (Σ)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2000-2001

Τομέας Φιλοσοφίας

Φ 030

Γ. Ζωγραφίδης

Βυζαντινή αισθητική: εικόνα, σημείο, σύμβολο

(Α)

Φ 031

Μ. Βενιέρη

Berkeley, Πραγματεία πάνω στις αρχές της ανθρώπινης νόησης

(Α)

Φ 110

Γ. Ρουσόπουλος

Φιλοσοφία της επιστήμης (Υ μόνο για Β΄ & Δ΄ Εξάμηνο)

(Π)

Φ 140

Κ. Καβουλάκος

Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (Υ μόνο για Β΄ & Δ΄ Εξάμηνο)

(Π)

Φ 160

Α. Λέμπεντεφ

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Υ)

(Π)

Φ 180

Γ. Μαραγκός

Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας (Υ)

(Π)

Φ 230.1

Κ. Μαρκεζίνη

Ιστορία της ηθικής φιλοσοφίας

(Π)

Φ 241.2

Κ. Καβουλάκος

Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Η κριτική του εργαλειακού λόγου

(Π)

Φ 250.6

Κ. Πρώιμος

Ιστορία των μοντέρνων τεχνών και ιδεών

(Π)

Φ 272

Γ. Ζωγραφίδης

Βυζαντινή φιλοσοφία

(Π)

Φ 291.1

Κ. Ανδρουλιδάκης

Φιλοσοφία του 20ου αιώνα: Φαινομενολογία και υπαρξισμός

(Από τον Husserl στον Heidegger)

(Π)

Φ 302

Β. Κάλφας

Η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα

(Σ)

Φ 303

Κ. Ανδρουλιδάκης

Kant, Κριτική της κριτικής δύναμης (α΄ μέρος: Αισθητική)

(Σ)

Φ 304

Μ. Βενιέρη

Σκεπτικισμός

(Σ)

Φ 305

Γ. Ρουσόπουλος

Φιλοσοφία της γλώσσας

(Σ)

Φ 307

Κ. Πρώιμος

Βλέποντας και λέγοντας: Φαινομενολογικές και

στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις του έργου τέχνης

(Σ)

Φ 308

Δ. Χατζόπουλος

Αισθητική: Η αισθητική στάση, το αισθητικό και το καλλιτεχνικό

(Σ)

Φ 309

Κ. Μαρκεζίνη

Φιλοσοφία και πολιτισμός

(Σ)

Φ 310

Θ. Πενολίδης

S. Kierkegaard, Η έννοια "αγωνία"

(Σ)

Φ 311

Σ. Τσινόρεμα

Φιλοσοφία της επιστήμης

(Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΨΥΧΣ

100

Χ. Παπαηλιού

Ψυχολογία Ι [Γενική Ψυχολογία] (Υ)

(Π)

ΨΥΧΣ

220

Δ. Σταματοπούλου

Μάθηση και γνώση

(Π)

ΨΥΧΣ

237

Κ. Κουφάκου

Κίνητρα προς εργασία

(Π)

ΨΥΧΣ

251

Σ. Κυρκούλη

Φυσιολογική βάση των ψυχικών παθήσεων

(Π)

ΨΥΧΣ

267

Γ. Κουγιουμουτζάκης

Βρεφική ανάπτυξη: Σύγχρονες θεωρίες και ευρήματα

(Π)

ΨΥΧΣ

268

Ε. Ρίκου

Κοινωνικές αναπαραστάσεις

(Π)

ΨΥΧΣ

304

Σ. Κυρκούλη

Σχιζοφρένεια

(Σ)

ΨΥΧΣ

330

Δ. Σταματοπούλου

Αίσθηση και αντίληψη

(Σ)

ΨΥΧΣ

331

Χ. Παπαηλιού

Ψυχολογία της μουσικής

(Σ)

ΨΥΧΣ

332

Κ. Κουφάκου

Κοινωνικοί και προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα

των εργαζομένων

(Σ)

ΨΥΧΣ

333

Γ. Κουγιουμουτζάκης

Η ψυχολογική ανάπτυξη των διδύμων

(Σ)

ΨΥΧΣ

334

Ε. Ρίκου

Σύγχρονες εκφάνσεις της ατομικής ταυτότητας

(Σ)

ΚΟΙΣ

103

Α. Γεωργούλας

Κοινωνική θεωρία Ι [Κοινωνιολογική θεωρία] (Υ)

(Π)

ΚΟΙΣ

110

Α. Σακελλαρόπουλος

Εξέλιξη και μετασχηματισμός

(Π)

ΚΟΙΣ

111

Α. Σακελλαρόπουλος

Θεωρίες παγκοσμιοποίησης

(Π)

ΚΟΙΣ

134

Π. Πανόπουλος

Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία

(Π)

ΚΟΙΣ

135

Γ. Νικολακάκης

Ανθρωπολογία του κινηματογράφου

(Π)

ΚΟΙΣ

138

Α. Αστρινάκης / Ν.Παναγιωτόπουλος

Κοινωνιολογία της διατήρησης της μάζας

(Π)

ΚΟΙΣ

176

Ε. Ρίκου

Κοινωνικές αναπαραστάσεις

(Π)

ΚΟΙΣ

296

Κ. Καβουλάκος

Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Η κριτική του εργαλειακού λόγου

(Π)

ΚΟΙΣ

297

Ρ. Πορτς

Κοινωνιογλωσσολογία

(Π)

ΚΟΙΣ

340

Α. Γεωργούλας

Κατασκευή πολιτικών ταυτοτήτων ΙΙ: Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα

(Σ)

ΚΟΙΣ

341

Α. Αστρινάκης

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των συναισθημάτων ΙΙ

(Σ)

ΚΟΙΣ

342

Π. Πανόπουλος

Ρεμπέτικο, μπλουζ, φλαμένκο, ταγκό, φαδού

(Σ)

ΚΟΙΣ

343

Ν.Παναγιωτόπουλος

Νέες μορφές διαχείρισης της παρέκκλισης

(Σ)

ΚΟΙΣ

344

Ρ. Πορτς

Εξελικτική κοινωνιογλωσσολογία

(Σ)

ΚΟΙΣ

345

Ε. Ρίκου

Σύγχρονες εκφάνσεις της ατομικής ταυτότητας

(Σ)

ΠΑΙΣ

010

Ι. Ραμουτσάκη

Διδακτική άσκηση

(Α)

ΠΑΙΣ

100

Κ. Πηγιάκη

Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη (Υ για ΣΤ' & Η' εξάμηνο)

(Π)

ΠΑΙΣ

105

Μ. Κοξαράκη

Ειδική διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική

των νέων ελληνικών

(Π)

ΠΑΙΣ

413

Κ. Πηγιάκη

Σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα

(Σ)

  • Μαθήματα με την ένδειξη Υ* είναι υποχρεωτικά μόνο για τους φοιτητές Α΄ και Γ΄ Εξαμήνου.
  • Οι φοιτητές Α΄ & Γ΄ Εξαμήνου του Τμήματος ΦΚΣ θα δηλώσουν τα μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας με τον ΝΕΟ κωδικό τους. Οι υπόλοιποι φοιτητές (και των άλλων Τμημάτων) τα δηλώνουν με τον παλιό.