ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

Για τις περιγραφές (διασαφηνίσεις) των μαθημάτων, πατήστε:
Εδώ για το Χειμερινό εξάμηνο
Εδώ για το Εαρινό Εξάμηνο

 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Φ 032 Κάλφας, Β. Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά Α΄ (Α)
Φ 033 Γρηγοροπούλου, Β. Το πρόβλημα "ψυχή-σώμα": Ντεκάρτ και Σπινόζα (Α)
Φ 034 Βενιέρη, Μ. Wittgenstein (Α)
Φ 100 Ανδρουλιδάκης Κ. Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Υ) Φοιτητές Α-Κ (Π)
Φ 100 Ζωγραφίδης Γ. Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Υ) Φοιτητές Λ-Ω (Π)
Φ 120 Χατζόπουλος Δ. Λογική (Υ) Φοιτητές Α-Κ (Π)
Φ 140 Καβουλάκος Κ. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (Υ) για Α,Γ,Ε εξάμηνο, Φοιτητές Λ-Ω (Π)
Φ 160 Κάλφας Β. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Υ) (Π)
Φ 204 Βενιέρη, Μ. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του νου (Π)
Φ 231.1 Μαρκεζίνη, Α. Ηθική φιλοσοφία: Κλασικές κανονιστικές θεωρίες (Π)
Φ 240.1 Μολύβας, Γ. Θεωρίες δικαιωμάτων (Π)
Φ 241.3 Καβουλάκος, Κ. Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Κριτική στον πολιτισμό (Π)
Φ 250.8 Δροσοφορίδου, Ε. Εισαγωγή στην αισθητική του 20ου αιώνα (Π)
Φ 260.1 Μπάλλα, Χ. Φιλοσοφία και ρητορική στην ελληνική αρχαιότητα (Π)
Φ 280.1 Γρηγοροπούλου, Β. Νεότερη φιλοσοφία: Ζητήματα μεθοδολογίας, γνωσιοθεωρίας και μεταφυσικής (από τον Ντεκάρτ στον Καντ) (Π)
Φ 281.1 Βαμπούλης, Ε. Η φυσική φιλοσοφία του Ντεκάρτ (Π)
Φ 330.1 Μαρκεζίνη, Α. Θεμελίωση του ηθικού επιχειρήματος και της ηθικής πράξης (Σ)
Φ 334.1 Γαλανάκης, Μ. Φιλοσοφία της ιατρικής με έμφαση σε θέματα βιοηθικής (Σ)
Φ 340.2 Μολύβας, Γ. Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης (Σ)
Φ 350.3 Πρώιμος, Κ. Αισθητική και φαινομενολογία του κιτς (Σ)
Φ 362.1 Μπάλλα, Χ. Η αρχαία σοφιστική (Σ)
Φ 380.1 Βαμπούλης, Ε. Η έννοια της φύσης στον 17ο αιώνα (Σ)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

044 Τσινόρεμα, Β. Επιστημολογία: Θεωρίες της ορθολογικότητας  
045 Ζωγραφίδης, Γ. Οντολογία και αισθητική στη μεσαιωνική φιλοσοφία  
046 Ανδρουλιδάκης, Κ. Φιλοσοφίας της τέχνης του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΨΥΧΣ101 Σταματοπούλου, Δ. Ψυχολογία ΙI [=Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙI] (Υ) (Π)
ΨΥΧΣ 106 Κουγιουμουτζάκης, Γ. Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι (Π)
ΨΥΧΣ 108 Κυρκούλη, Σ. Φυσιολογία της συμπεριφοράς Ι (Π)
ΨΥΧΣ 109 Παπαηλιού, Χ. Εισαγωγή στην εξελικτική ψυχογλωσσολογία (Π)
ΨΥΧΣ 111 Ρίκου, Ε. Κοινωνικές αναπαραστάσεις: μια νέα αντίληψη για την κοινωνική ψυχολογία (Π)
ΨΥΧΣ 205 Σταματοπούλου, Δ. Παιδαγωγική Ψυχολογία: Ο γρίφος της χαμηλής αυτοεκτίμησης των μαθητών (Π)
ΨΥΧΣ 335 Κουγιουμουτζάκης, Γ. Ψυχολογική ανάπτυξη των δύο φύλων (Σ)
ΨΥΧΣ 336 Κυρκούλη, Σ. Διαταραχές της μνήμης (Σ)
ΨΥΧΣ 337 Παπαηλιού, Χ. Προβλήματα ανάπτυξης λόγου και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι αντιμετώπισής τους (Σ)
ΚΟΙΣ 100 Αστρινάκης, Α. Κοινωνιολογία [=Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία] (Υ) (Π)
ΚΟΙΣ 103 Γεωργούλας, Α. Κοινωνική θεωρία [=Κοινωνιολογική θεωρία] (Υ) (Π)
ΚΟΙΣ 130 Καβουλάκος, Κ. Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Κριτική στον πολιτισμό (Π)
ΚΟΙΣ 135 Νικολακάκης, Γ. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Π)
ΚΟΙΣ 148 Σακελλαρόπουλος, Σ. Μια κοινωνία σε μετάβαση: Ελλάδα 1974-1989 (Π)
ΚΟΙΣ 177 Ρίκου, Ε. Κοινωνικές αναπαραστάσεις: μια νέα αντίληψη για την κοινωνική ψυχολογία (Π)
ΚΟΙΣ 212 Πανόπουλος, Π. Ανθρωπολογία του φύλου (Π)
ΚΟΙΣ 213 Σακελλαρόπουλος, Σ. Κοινωνική και πολιτική θεωρία του σύγχρονου κράτους (Π)
ΚΟΙΣ 349 Αστρινάκης, Α. Κοινωνιολογική θεωρία ρόλων (Σ)
ΚΟΙΣ 350 Γεωργούλας, Α. Κατασκευή πολιτικών ταυτοτήτων: Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα (Σ)
ΚΟΙΣ 351 Νικολακάκης, Γ. Φωτογραφία και κοινωνία (Σ)
ΚΟΙΣ 352 Πανόπουλος, Π. Ανθρωπολογία και ιστορία (Σ)
ΚΟΙΣ 353 Ρίκου, Ε. Αφηγήσεις ζωής: η υποκειμενική διάσταση (Σ)
ΚΟΙΣ 354 Νικολόπουλος, Φ. Συγκριτική κοινωνιολογική θεωρία: Επί μέρους εκδοχές της λειτουργιστικής θεωρίας (Σ)
ΚΟΙΣ 355 Νικολόπουλος, Φ. Κοινωνικός σχηματισμός και η λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (Σ)
ΠΑΙΣ 010 Αλεξοπούλου, Καρίμα-λη, Χατζηαναστασίου Διδακτική άσκηση (Υ για Ζ΄ Εξάμηνο) (Α)
ΠΑΙΣ 104 Κοξαράκη, Μ. Ειδική διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική των αρχαίων ελληνικών (Υ για Ζ΄ εξάμηνο) (Π)
ΠΑΙΣ 110 Καρακατσάνη, Δ. Προοδευτική Εκπαίδευση (Π)
ΠΑΙΣ 112 Σταματοπούλου, Δ. Παιδαγωγική Ψυχολογία: Ο γρίφος της χαμηλής αυτοεκτίμησης των μαθητών (Π)
ΠΑΙΣ 137 Πηγιάκη, Κ. Σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική (Π)
ΠΑΙΣ 143 Παληός Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού (Π)
ΠΑΙΣ 413 Παληός, Ζ. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Σ)
ΠΑΙΣ 416 Καρακατσάνη, Δ. Μεθοδολογία έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Σ)
ΠΑΙΣ 418 Πηγιάκη, Κ. Διαπροσωπικές σχέσεις στην εκπαίδευση (Σ)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001-2002

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Φ 035 Λέμπεντεφ, Α. Πλάτωνος Πολιτεία (Α)
Φ 110 Τσινόρεμα, Σ. Φιλοσοφία της επιστήμης (Υ) (Π)
Φ 120 Ρουσόπουλος, Γ. Λογική (Υ) Φοιτητές Λ-Ω (Π)
Φ 130 Ανδρουλιδάκης, Κ. Ηθική φιλοσοφία (Υ) για Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ εξάμηνο (Π)
Φ 140 Μολύβας Γ. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (Υ) για Β,Δ,ΣΤ εξάμηνο, Α-Κ (Π)
Φ 180 Βενιέρη, Μ. Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας (Υ) (Π)
Φ 202.1 Βενιέρη, Μ. –

Σταματοπούλου, Δ.

Αντίληψη και νοητικές αναπαραστάσεις (Π)
Φ 241.4 Καβουλάκος, Κ. Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Κριτική των επικοινωνιακών σχέσεων (Π)
Φ 250 Χατζόπουλος, Δ. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της τέχνης (Π)
Φ 250.9 Χριστοδουλίδης, Π. Αισθητική θεωρία (Π)
Φ 264 Κάλφας, Β. Εισαγωγή στον Πλάτωνα (Π)
Φ 266.1 Λέμπεντεφ, Α. Στωική ηθική (Π)
Φ 267 Καλλιγάς, Π. Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας (Π)
Φ 272.1 Ζωγραφίδης, Γ. Ο αριστοτελισμός στη βυζαντινή φιλοσοφία (Π)
Φ 303.1 Ρουσόπουλος, Γ. Φιλοσοφία της γλώσσας (Σ)
Φ 340.3 Μολύβας, Γ. Ερμηνείες του φιλελευθερισμού (Σ)
Φ 372.1 Ζωγραφίδης, Γ. Βυζαντινή φιλοσοφία της τέχνης (Σ)
Φ 384.2 Ανδρουλιδάκης Κ. Kant, Φιλοσοφικά δοκίμια (Σ)
  Γρηγοροπούλου, Β. [Θέματα νεότερης φιλοσοφίας]  
  Μαρκεζίνη, Α. [Θέματα ηθικής φιλοσοφίας]  
  Πούλος, Π. [Θέματα φιλοσοφίας της τέχνης και αισθητικής]  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

047 Καλλιγάς, Π. Πλωτίνος  
048 Χριστοδουλίδης, Π. Αισθητικές θεωρίες  
049 Καβουλάκος, Κ. Φιλοσοφία, επιστήμη και κοινωνία στην κριτική θεωρία  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΨΥΧΣ 100 Κυρκούλη, Σ. Ψυχολογία Ι [=Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι] (Υ) (Π)
ΨΥΧΣ 107 Κουγιουμουτζάκης, Γ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (Π)
ΨΥΧΣ 110 Ρίκου, Ε. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία (Π)
ΨΥΧΣ 206 Σταματοπούλου, Δ.

-Βενιέρη, Μ.

Αντίληψη και νοητικές αναπαραστάσεις (Π)
ΨΥΧΣ 338 Κυρκούλη, Σ. Βασικά κίνητρα (Σ)
ΨΥΧΣ 339 Κουγιουμουτζάκης Ανάπτυξη κατά τη Μέση και Τρίτη Ηλικία (Σ)
ΨΥΧΣ 340 Σταματοπούλου, Δ. Ψυχολογία της τέχνης (Σ)
ΨΥΧΣ 341 Ρίκου, Ε. Κοινωνικές αναπαραστάσεις και ψυχανάλυση: παράλληλες αναγνώσεις (Σ)
ΚΟΙΣ 108 Γεωργούλας, Α. Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία: Μπουρντιέ, Ελίας (Π)
ΚΟΙΣ 109 Αστρινάκης, Α. Μικροκοινωνιολογική ανάλυση (Π)
ΚΟΙΣ 110 Σακελλαρόπουλος, Σ. Μετασχηματισμός & εξέλιξη της ελληνικής μετεμφυλιακής κοινωνίας 1949-1967 (Π)
ΚΟΙΣ 111 Σακελλαρόπουλος Θεωρίες παγκοσμιοποίησης (Π)
ΚΟΙΣ 131 Καβουλάκος, Κ. Μοντέλα κοινωνικής κριτικής: Κριτική των επικοινωνιακών σχέσεων (Π)
ΚΟΙΣ 134 Πανόπουλος, Π. Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία (Π)
ΚΟΙΣ 135 Νικολακάκης, Γ. Ανθρωπολογία του κινηματογράφου (Π)
ΚΟΙΣ 356 Αστρινάκης, Α. Γνωστική κοινωνιολογία (Σ)
ΚΟΙΣ 357 Γεωργούλας, Α. Πρακτικές ονοματοθεσίας στην Ελλάδα (Σ)
ΚΟΙΣ 358 Νικολακάκης, Γ. Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ (Σ)
ΚΟΙΣ 359 Πανόπουλος, Π. Ελληνική εθνογραφία (Σ)
ΚΟΙΣ 360 Ρίκου, Ε. Κοινωνικές αναπαραστάσεις και ψυχανάλυση: παράλληλες αναγνώσεις (Σ)
ΚΟΙΣ 361 Νικολόπουλος, Φ. Συγκριτική κοινωνιολογική θεωρία: Επί μέρους εκδοχές της συγκρουσιακής θεωρίας (Σ)
ΚΟΙΣ 362 Νικολόπουλος, Φ. Κοινωνικές δομές και πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα κατά το α΄ μισό του 20ου αι. (Σ)
ΠΑΙΣ 010 Αλεξοπούλου, Καρίμα-λη, Χατζηαναστασίου Διδακτική άσκηση (Υ για Η΄ Εξάμηνο) (Α)
ΠΑΙΣ 100 Καρακατσάνη, Δ. Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη (Υ για Η΄ εξάμηνο) (Π)
ΠΑΙΣ 103 Πηγιάκη, Κ. Διδακτική μεθοδολογία (Υ για ΣΤ΄ Εξάμηνο) (Π)
ΠΑΙΣ 105 Κοξαράκη, Μ. Ειδική διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική των νέων ελληνικών (Υ για Η΄ εξάμηνο) (Π)
ΠΑΙΣ 141 Παναγιωτόπουλος, Ν. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) για Β΄, Δ΄, ΣΤ¨ εξάμηνο (Π)
ΠΑΙΣ 128 Παληός, Ζ. Συγκριτική εκπαίδευση (Π)
ΠΑΙΣ 412 Καρακατσάνη, Δ. Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και εκπαίδευση (Σ)
ΠΑΙΣ 419 Παναγιωτόπουλος, Ν. Μετασχηματισμοί του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα (Σ)
ΠΑΙΣ 420 Παληός, Ζ. Φύλο και σχολείο (Σ)
ΠΑΙΣ 421 Πηγιάκη, Κ. Εκπαίδευση και σχολεία της Ευρώπης (Σ)