ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004

Για τις περιγραφές (διασαφηνίσεις) των μαθημάτων, πατήστε:
Εδώ για το Εαρινό Εξάμηνο

Φ 100 Ζωγραφίδης, Γ. Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Υ) (Π)
Φ 120 Ρουσόπουλος, Γ. Λογική (Υ) (Π)
Φ 130 Τσινόρεμα, Σ. Ηθική φιλοσοφία (Υ) (Π)
Φ 140 Καβουλάκος, Κ. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (Υ) (Π)
Φ 202 Μαραγκός, Γ. Γνωσιοθεωρία (Π)
Φ 204 Μαραγκός, Γ. Φιλοσοφία του νου (Π)
Φ 240.3 Μολύβας, Γρ. Σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία ΙΙ: Κοινοτισμός, πολυπολιτισμικότητα, φεμινισμός (Π)
Φ 250.11 Πρώιμος, Κ. Εισαγωγή στην αισθητική και στη φιλοσοφία της τέχνης (Π)
Φ 264 Μπάλλα, Χ. Εισαγωγή στον Πλάτωνα (Π)
Φ 265.2 Κάλφας, Β. Αριστοτέλης, Μετά τά φυσικά, Α΄ (Π)
Φ 282 Κρουστάλλης, Β. Εμπειρισμός: Locke, Berkeley, Hume (Π)
Φ 283 Γρηγοροπούλου, Β. Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού (Π)
Φ 285.1 Ανδρουλιδάκης, Κ. Η φιλοσοφία του Hegel (Π)
Φ 286.1 Σωτήρης, Π. Ο Marx ως φιλόσοφος: Εισαγωγή στη μαρξιστική φιλοσοφία (Π)
Φ 302.2 Κρουστάλλης, Β. Το πρόβλημα της κατ’ αίσθησιν αντίληψης: B. Russell και G.E. Moore (Σ)
Φ 350.6 Πρώιμος, Κ. Τέχνη και ποίηση στα ώριμα κείμενα του Heidegger (Σ)
Φ 362.1 Μπάλλα, Χ. Η αρχαία σοφιστική (Σ)
Φ 366.2 Ζωγραφίδης, Γ. Επίκουρος και επικουρισμός (Σ)
Φ 380.3 Γρηγοροπούλου, Β. Ταυτότητα και διαφορά (Ορθολογισμός, Εμπειρισμός, Διαφωτισμός) (Σ)
Φ 386.1 Μολύβας, Γρ. J. S. Mill, Ωφελιμισμός (Σ)
Φ 387.2 Ανδρουλιδάκης, Κ. Η ηθική φιλοσοφία του Nietzsche (Σ)
Φ 390.1 Σωτήρης, Π. Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα: μεταδομισμός, μεταμαρξισμός, νεοπραγματισμός (Σ)

ΨΥΧΣ 100 Κουγιουμουτζάκης, Γ. Ψυχολογία Ι [=Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι] (Υ) (Π)
ΨΥΧΣ 108 Κυρκούλη, Σ. Φυσιολογία της Συμπεριφοράς Ι (Π)
ΨΥΧΣ 200 Τσούρτου, Β. Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π)
ΨΥΧΣ 351 Κουγιουμουτζάκης Βρεφική Ανάπτυξη:Πέρα από τον Freud, τον Piaget, τον Vygotsky και τον Chomsky (Σ)
ΨΥΧΣ 352 Κυρκούλη, Σ. Διαταραχές της Μνήμης (Σ)
ΨΥΧΣ 353 Τσούρτου, Β. Η ανάπτυξη του εφήβου στον σύγχρονο κόσμο (Σ)
ΚΟΙΣ 103 Τσαντηρόπουλος/ Γεωργούλας Κοινωνική Θεωρία (Υ) (Π)
ΚΟΙΣ 100 Αστρινάκης, Α. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι (Υ) (Π)
ΚΟΙΣ 108 Σακελαρόπουλος Σπ. Μαρξιστική Θεωρία (Π)
ΚΟΙΣ 117 Παλιός, Ζ. Έρευνα στην Εκπαίδευση (Π)
ΚΟΙΣ 136 Νικολακάκης, Γ. Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου (Π)
ΚΟΙΣ 166 Παλιός, Ζ. Το φύλο σαν κοινωνική τάξη (Π)
ΚΟΙΣ 375 Νικολακάκης, Γ. Μουσεία: Θεωρητικές και εθνολογικές προσεγγίσεις (Σ)
ΚΟΙΣ 376 Γεωργούλας, Α. Η έννοια του εαυτού στην Κοινωνική Θεωρία Ι (Σ)
ΚΟΙΣ 377 Αστρινακης, Α. Κοινωνική δομή και Γνωσιακές διαδικασίες (Σ)
ΚΟΙΣ 378 Τσαντηρόπουλος, Α. Ανθρωπολογικές έρευνες στον ελληνικό αγροτικό χώρο (Σ)
ΚΟΙΣ 379 Σακελαρόπουλος Σπ. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του Κυπριακού ζητήματος (Σ)
ΠΑΙΣ 10 Αλεξοπούλου, Καρίμαλη, Παπαχριστόπουλος Διδακτική Άσκηση (Α)
ΠΑΙΣ 142 Καρακατσάνη, Δ. Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση (Π)
ΠΑΙΣ 103 Πηγιάκη, Κ. Διδακτική Μεθοδολογία (Υ) (Π)
ΠΑΙΣ 104 Κορνάρου Ε. Ειδική Διδακτική των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο (Π)
ΠΑΙΣ 158 Παλιός, Ζ. Έρευνα στην Εκπαίδευση (Π)
ΠΑΙΣ 427 Πηγιάκη, Κ. Εξετάζοντας ποιοτικά την Εκπαίδευση (Σ)
ΠΑΙΣ 428 Καρακατσάνη, Δ. Χώρος και Εκπαιδευτική Διαδικασία (Σ)
ΠΑΙΣ 429 Κορνάρου Ε. Ειδική διδακτική των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση (Σ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 - 2004

Φ 039 Glucker, J. Αριστοτέλης, Ποιητική (Α)
Φ 040 Ρουσόπουλος, Γ. Σύγχρονος εμπειρισμός (Α)
Φ 110 Μαραγκός, Γ. Φιλοσοφία της επιστήμης (Υ) (Π)
Φ 160 Κάλφας, Β. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Υ) (Π)
Φ 180 Βενιέρη, Μ. Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας (Υ) (Π)
Φ 212.1 Κουρουνιώτης, Χρ. Θεμέλια των μαθηματικών (Π)
Φ 250.13 Πρώιμος, Κ. Θέματα φιλοσοφίας της τέχνης (Π)
Φ 253 Βάκη, Φ. Θεωρίες της φιλοσοφίας της ιστορίας (Π)
Φ 272 Ζωγραφίδης, Γ. Βυζαντινή φιλοσοφία (Π)
Φ 280.2 Γρηγοροπούλου, Β. Nεότερη Φιλοσοφία: Θεωρίες γνώσης και συναισθημάτων (Π)
Φ 281.3 Βενιέρη, Μ. Descartes, Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας (Π)
Φ 284. Σαργέντης, Κ. Ριζικώς κακό και ελευθερία στην ηθική φιλοσοφία του Kant (Π)
  Κακολύρης Γ. Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα: Δομισμός και μεταδομισμός (Π)
  Κακολύρης, Γ. H φαινομενολογική παράδοση: Εισαγωγή στο Είναι και Χρόνος του Μάρτιν Χαϊντεγκερ (Π)
Φ 300.1 Ζωγραφίδης, Γ. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας (Σ)
Φ 322.1 Μαραγκός, Γ. Συμβολική λογική (Σ)
Φ 331.2 Σαργέντης, Κ. Η ηθική θεωρία του Πλάτωνα (Σ)
Φ 340.5 Μολύβας, Γρ. Hobbes και Rousseau (Σ)
Φ 360.4 Κάλφας, Β. Θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Σ)
Φ 364.4 Λέμπεντεφ, Α. Πλάτων, Πολιτεία 5-7 (Σ)
Φ 380.4 Γρηγοροπούλου, Β. Ταυτότητα και διαφορά (Ορθολογισμός, Εμπειρισμός, Διαφωτισμός) (Σ)
Φ 390.1 Βάκη, Φ. Η διαμάχη νεωτερικότητας και μετα-νεωτερικότητας (Σ)

ΨΥΧΣ 101 Τσούρτου, Β. Ψυχολογία ΙΙ [=Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ] (Υ) (Π)
ΨΥΧΣ 109 Κυρκούλη, Σ. Φυσιολογία της Συμπεριφοράς ΙΙ (Π)
ΨΥΧΣ 110 Κουγιουμουτζάκης, Γ. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (Π)
ΨΥΧΣ 236 Σταματοπούλου, Δ. Ψυχολογία των Συναισθημάτων (Π)
ΨΥΧΣ 111   Γνωστική Ανάπτυξη (Π)
ΨΥΧΣ 304 Κυρκούλη, Β. Σχιζοφρένεια (Σ)
ΨΥΧΣ 354 Κουγιουμουτζάκης, Γ. Ο ρόλος της αφήγησης στην ανάπτυξη του εαυτού, του νόμου και της τέχνης (Σ)
ΨΥΧΣ 356 Σταματοπούλου, Δ. Αντίληψη εαυτού και Φύλο (Σ)
ΨΥΧΣ 357 Τσούρτου, Β. Συναισθηματική Ανάπτυξη (βρεφική και νηπιακή ηλικία) (Σ)
 
ΚΟΙΣ 100 Παναγιωτόπουλος, Ν. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ (Υ) (Π_
ΚΟΙΣ       (Π)
ΚΟΙΣ 200 Γεωργούλας, Α. Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (Υ) (Π)
ΚΟΙΣ 143 Αστρινάκης, Α. Γνωσιακές και συναισθηματικές διαδικασίες και κοινωνική δομή (Π)
ΚΟΙΣ 135 Τσαντηρόπουλος, Α. Κοινωνική Ανθρωπολογία (Π)
ΚΟΙΣ 130 Νικολακάκης, Γ. Θεωρία του Πολιτισμού (Π)
ΚΟΙΣ 379 Νικολακάκης, Γ. Η Αμερική: Ανθρωπολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις (Σ)
ΚΟΙΣ 380 Γεωργούλας, Α. Η έννοια του εαυτού στην κοινωνική θεωρία ΙΙ (Σ)
ΚΟΙΣ 381 Παναγιωτόπουλος, Ν. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Σ)
ΚΟΙΣ 382 Τσαντηρόπουλος Ά Εθνογραφία της Μεσογείου (Σ)
ΚΟΙΣ 383 Αστρινάκης, Α. Κοινωνιολογία των Συναισθημάτων (Σ)
ΚΟΙΣ 143 Παληός, Ζ. Κοινωνιολογία του Εκπαιδευτικού (Π)
ΠΑΙΣ 20 Αλεξοπούλου, Καρίμαλη, Παπαχριστόπουλος Διδακτική ‘Ασκηση (Α)
ΠΑΙΣ 147 Πηγιάκη, Κ. Εκπαιδευτική Πολιτική (Π)
ΠΑΙΣ 141 Παναγιωτόπουλος, Ν. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Π)
ΠΑΙΣ 103 Καρακατσάνη, Δ. Ιστορία της Εκπαίδευσης (Υ) (Π)
ΠΑΙΣ 143 Παληός, Ζ. Κοινωνιολογία του Εκπαιδευτικού (Π)
ΠΑΙΣ 429 Παληός, Ζ. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (Σ)
ΠΑΙΣ 430 Πηγιάκη, Κ. Ειδική Διδακτική της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Σ)
ΠΑΙΣ 431 Καρακατσάνη, Δ. Ιστορίες Ζωής γυναικών Εκπαιδευτικών (Σ)