ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

Προσφερόμενα Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 1999-2000

Για τις περιγραφές (διασαφηνίσεις) των μαθημάτων, πατήστε:
Εδώ για το Χειμερινό εξάμηνο
Εδώ για το Εαρινό Εξάμηνο

Τομέας Φιλοσοφίας

Χειμερινό Εξάμηνο

ΦΙΛΣ 020 Μ.Βενιέρη Κείμενα Αναλυτικής Φιλοσοφίας
ΦΙΛΣ 100 Γ.Τζαβάρας Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
ΦΙΛΣ 105 Α.Λέμπεντεφ Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
ΦΙΛΣ 139 Β.Κάλφας Φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη
ΦΙΛΣ 144 Δ.Χατζόπουλος Αρχαία Γνωσιολογία: Σκεπτικισμός
ΦΙΛΣ 156 Γ.Ζωγραφίδης Ιστορία της Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας
ΦΙΛΣ 184 Κ.Ανδρουλιδάκης Φιλοσοφία του Kant
ΦΙΛΣ 228 Κ.Καβουλάκος Κριτική θεωρία της Σχολής της Φραγκφούρτης
ΦΙΛΣ 246 Γ.Ρουσόπουλος Εισαγωγή στη Λογική
ΦΙΛΣ 267 Δ.Χατζόπουλος Αρχαία Φιλοσοφία - Φιλοσοφία της Τέχνης
ΦΙΛΣ 268 Α.Μιράσγεζη Η αισθητική μετά τον Nitzche
ΦΙΛΣ 269 Θ.Πενολίδης Ιστορία της Αισθητικής ως φιλοσοφικής επιστήμης
ΦΙΛΣ 292 Γ.Μολύβας Νεότεροι πολιτικοί στοχαστές
ΦΙΛΣ 375 Γ.Ρουσόπουλος Επιστημολογία
ΦΙΛΣ 376 Κ.Ανδρουλιδάκης Φιλοσοφία & Θεωρία της Λογοτεχνίας
ΦΙΛΣ 377 Γ.Ζωγραφίδης Φιλοσοφία της Τέχνης από την Ύστερη Αρχαιότητα στο Βυζάντιο
ΦΙΛΣ 378 Κ.Καβουλάκος Κορνήλιος Καστοριάδης
ΦΙΛΣ 382 Α.Λέμπεντεφ Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια
ΦΙΛΣ 383 Γ.Μολύβας Θεωρίες Δικαιοσύνης στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία

Μεταπτυχιακά Σεμινάρια

Α.Μουρελάτος Ξενοφάνης & Παρμενίδης
Μ.Βενιέρη Wittgenstein

Εαρινό Εξάμηνο

ΦΙΛΣ 021 Γ.Ζωγραφίδης Ο Αριστοτέλης στο Βυζάντιο
ΦΙΛΣ 022 Κ.Καβουλάκος Χ.Μαρκούζε, Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος
ΦΙΛΣ 023 Θ.Πενολίδης Η έννοια της εικόνας στον Πλάτωνα
ΦΙΛΣ 024 Δ.Χατζόπουλος Αρχαία Φιλοσοφία: Περί Αστρολογίας
ΦΙΛΣ 100 Κ.Ανδρουλιδάκης Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
ΦΙΛΣ 104 Α.Λέμπεντεφ Εισαγωγή στην Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία
ΦΙΛΣ 160 Στ.Τσινόρεμα Ιστορία Νεότερης & Σύγχρονης Φιλοσοφίας
ΦΙΛΣ 249 Δ.Χατζόπουλος Αρχαία Λογική: Αριστοτελική και Στωϊκή
ΦΙΛΣ 257 Γ.Γραμματικάκης Στιγμές της σύγχρονης επιστήμης
ΦΙΛΣ 282 Γ.Ζωγραφίδης Φιλοσοφία της Θρησκείας: Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού
ΦΙΛΣ 291 Κ.Καβουλάκος Σύγχρονες εξελίξεις στην Κριτική Κοινωνική Φιλοσοφία
ΦΙΛΣ 293 Γρ.Μολύβας Τα όρια του Φιλελευθερισμού και η αντεπίθεση των Κοινοτιστών
ΦΙΛΣ 379 Γ.Ρουσόπουλος Φιλοσοφία της Λογικής
ΦΙΛΣ 380 Κ.Ανδρουλιδάκης Νεοελληνική Φιλοσοφία του Διαφωτισμού
ΦΙΛΣ 381 Α.Μιράσγεζη Ο θάνατος ως ωραίο
ΦΙΛΣ 382 Γρ.Μολύβας Οι ιδέες και η πολιτική στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό
ΦΙΛΣ 383 Στ.Τσινόρεμα Φιλοσοφία της Γλώσσας: Wittgenstein

Μεταπτυχιακά Σεμινάρια

Β.Κάλφας Πλάτωνος, Φίληβος
Α.Λέμπεντεφ Θεωρίες της Φιλίας στην Αρχαία Φιλοσοφία
Γ.Ρουσόπουλος Γνωσιολογία

Τομέας Ψυχολογίας & Κοινωνιολογίας

Χειμερινό Εξάμηνο

ΨΥΧΣ 101 Π.Ρούσση Γενική Ψυχολογία Ι
ΨΥΧΣ 108 Στ.Κυρκούλη Φυσιολογία της συμπεριφοράς
ΨΥΧΣ 226 Κ.Κουφάκου Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας
ΨΥΧΣ 227 Αν.Ζήση Κοινότητα και ψυχική υγεία
ΨΥΧΣ 242 Κ.Κουφάκου Εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων στην Ψυχολογία
ΨΥΧΣ 305 Στ.Κυρκούλη Διαταραχές της μνήμης
ΨΥΧΣ 316 Π.Ρούσση Στρες και η αντιμετώπισή του
ΨΥΧΣ 317 Αν.Ζήση Χρόνιοι ψυχικοί πάσχοντες
ΚΟΙΣ 100 Α.Αστρινάκης Εισαγωγή στη Γενική Κοινωνιολογία
ΚΟΙΣ 101 Ε.Μπάλιας Κοινωνιολογική Θεωρία Ι
ΚΟΙΣ 110 Φ.Νικολόπουλος Πολιτική Κοινωνιολογία
ΚΟΙΣ 132 Α.Αστρινάκης Κοινωνική Ανθρωπολογία
ΚΟΙΣ 172 Φ.Νικολόπουλος Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία του Δικαίου
ΚΟΙΣ 200 Ρ.Πορτς Κοινωνιογλωσσολογία Ι: Κλασσικές Θεωρίες
ΚΟΙΣ 322 Ρ.Πορτς Γλώσσα και Πολιτισμός της καθημερινής ζωής
ΚΟΙΣ 323 Α.Αστρινάκης Κοινωνιολογικές θεωρίες της παρέκκλισης
ΚΟΙΣ 324 Α.Γεωργούλας Κοινωνικές ταυτότητες

Εαρινό Εξάμηνο

ΨΥΧΣ 100 Αν.Ζήση Εισαγωγή στην Ψυχολογία
ΨΥΧΣ 203 Β.Τσούρτου Ανάπτυξη των εφήβων στον σύγχρονο κόσμο
ΨΥΧΣ 243 Κ.Κουφάκου-Χρ.Παπαηλιού Εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων στην Ψυχολογία: Πρακτική Άσκηση
ΨΥΧΣ 261 Χρ.Παπαηλιού Θέματα ψυχολογίας της γλώσσας
ΨΥΧΣ 262 Δ.Σταματοπούλου Ψυχολογία της τέχνης
ΨΥΧΣ 318 Αν.Ζήση Μειονότητες: Μία κοινωνιο-ψυχολογική προσέγγιση
ΨΥΧΣ 319 Δ.Σταματοπούλου Ψυχολογία των κινήτρων
ΨΥΧΣ 320 Β.Τσούρτου-Γ.Κουγιουμουτζάκης Ερευνητική προσέγγιση του αυτισμού
ΚΟΙΣ 103 Φ.Νικολόπουλος Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία ΙΙ
ΚΟΙΣ 104 Α.Γεωργούλας Σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνιολογία: Θεωρία Κοινωνιογένεσης, γενετικός δομισμός
ΚΟΙΣ 107 Κ.Καβουλάκος Σύγχρονες εξελίξεις στην κριτική κοινωνική φιλοσοφία
ΚΟΙΣ 111 Ε.Μπάλιας Κοινωνιολογία του κράτους
ΚΟΙΣ 115 Γ.Μολύβας Τα όρια του Φιλελευθερισμού και η αντεπίθεση των Κοινοτιστών
ΚΟΙΣ 327 Α.Αστρινάκης Κοινωνιολογία των συλλογικών ανταγωνιστικών αθλημάτων
ΚΟΙΣ 328 Α.Γεωργούλας Κοινωνιολογική ανάλυση
ΚΟΙΣ 329 Ε.Μπάλιας Σοσιαλιστικά κινήματα κατά τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη: οργάνωση και Ιδεολογία

Τομέας Παιδαγωγικών

Χειμερινό Εξάμηνο

ΠΑΙΣ 010 Κ.Πηγιάκη Διδακτική Ασκηση
ΠΑΙΣ 103 Κ.Πηγιάκη Διδακτική Μεθολογία
ΠΑΙΣ 104 Θ.Τσιάτσικας Ειδική διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας
ΠΑΙΣ 105 Θ.Τσιάτσικας Ειδική διδακτική των Νέων Ελληνικών
ΠΑΙΣ 115 Δ.Σταματοπούλου Ψυχολογία των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία
ΠΑΙΣ 141 Ν.Παναγιωτόπουλος Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
ΠΑΙΣ 300 Ν.Παναγιωτόπουλος Ιστορία της Εκπαίδευσης
ΠΑΙΣ 406 Δ.Σταματοπούλου Ψυχολογία της προσοχής, της περιέργιας και του ενδιαφέροντος

Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΙΣ 020 Κ.Πηγιάκη Διδακτική Ασκηση
ΠΑΙΣ 100 Κ.Πηγιάκη Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
ΠΑΙΣ 144 Ζ.Παληός Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
ΠΑΙΣ 145 Ν.Παναγιωτόπουλος Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας
ΠΑΙΣ 160 Ι.Θεοδωρόπουλος Η παιδαγωγική-ανθρωπολογική σημασία της σωματικότητας
ΠΑΙΣ 161 Δ.Σταματοπούλου Ψυχολογία της Τέχνης
ΠΑΙΣ 302 Ζ.Παληός Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού
ΠΑΙΣ 303 Ι.Θεοδωρόπουλος Σχολεία φυλακών
ΠΑΙΣ 304 Ν.Παναγιωτόπουλος Διαδικασίες παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση
ΠΑΙΣ 305 Δ.Σταματοπούλου Ψυχολογία των κινήτρων