ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ
Δεν εισάγονται νέοι φοιτητές από το ακ. έτος 2014-2015 και έπειτα.

Ανακοινώσεις

24/02/2015

Ενημερώθηκαν τα προσφερόμενα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα
για το εαρινό εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
(Υπουργική Απόφαση αριθμ. 68149/Β7  Φ.Ε.Κ.1359 τ΄Β / 9-7-2009)