Φ120

Λογική

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές της λογικής και να τους μυήσει στον κατηγορικό και προτασιακό λογισμό. Θα ασκηθούμε στην εύρεση αληθοτιμών και στην κατασκευή πινάκων αληθείας, αλλά και στην ανίχνευση παραλογισμών και στον εντοπισμό της αιτίας τους. Θα δοθούν σημειώσεις με βάση τις οποίες θα εξεταστεί το μάθημα. Χρήσιμα είναι τα εξής δύο βιβλία:

  • Πορτίδης, Δ., Ψύλλος, Σ., Αναπολιτάνος, Δ., Λογική. Η Δομή του Επιχειρήματος,Αθήνα 2007
  • Spangler, M., Logic An Aristotelian Approach, London 1986