Φ130

Ηθική Φιλοσοφία

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία και στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες αλλά και τις δεσπόζουσες θεωρίες στην ιστορία της ηθικής φιλοσοφίας. Επιπλέον θα προσεγγίσουμε σημαντικά ζητήματα της φιλοσοφικής ηθικής, όπως το ζήτημα του πολιτισμικού σχετικισμού των ηθικών αξιών, της αντικειμενικότητας των ηθικών κρίσεων, της σχέσης της ηθικής με τη θρησκεία αλλά και με τις αρχές του κοινωνικού βίου.

Προτεινόμενα συγγράμματα:
•    James Rachels και Stuart Rachels, Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας, μτφ. Ξενοφών Μπαμιατζόγλου. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ (2010).
•    R. F. Atkinson, Εισαγωγή στην Ηθική Φιλοσοφία, μτφ. Ελένη Καλοκαιρινού. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία (2012).