Φ140

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (Social and political philosophy)

Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή στα βασικά ζητήματα της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Εκκινώντας από την πολιτική σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, θα αναφερθούμε στη χριστιανική κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία και, στη συνέχεια, σε κεντρικές μορφές της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας των νεώτερων χρόνων, οι τοποθετήσεις των οποίων αποτελούν παραδειγματικές απαντήσεις στα κύρια φιλοσοφικά ερωτήματα που θέτει η πολιτική και ηθική συγκρότηση της ανθρώπινης κοινωνίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα τεθούν η έννοιες της δικαιοσύνης και του κοινού αγαθού, η σχέση ατόμου και κοινότητας, η ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου, η αντιπαράθεση μεταξύ κανονιστικών και περιγραφικών θεωριών, το πρόβλημα της ελευθερίας, το ζήτημα της παιδείας κ.λπ. Πέρα από τους αρχαίους συγγραφείς, οι εισαγωγικές μας αναφορές θα αφορούν το έργο του Αυγουστίνου και του Θωμά Ακινάτη, καθώς και των Μακιαβέλι, Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ, Καντ, Χέγκελ και Μαρξ.

Βασική βιβλιογραφία: 1) G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Αθήνα, χωρίς ημερομηνία, 2) Π. Κιτρομηλίδης, Νεότερη πολιτική θεωρία, Αθήνα 1996, 3) U. Cerroni, Η πολιτική σκέψη, Αθήνα 1985, 4) J. Coleman, Ιστορία της πολιτικής σκέψης (τόμ. Ι και ΙΙ), Αθήνα 2004, 5) Q. Skinner, Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης, Αθήνα 2005, 6) J. Coleman, Ιστορία της πολιτικής σκέψης, τόμ. Α’ και Β’, Αθήνα 2004, 2006, 7) Β. Haddock, Ιστορία της πολιτικής σκέψης. Από το 1789 μέχρι σήμερα, Αθήνα 2009.

 

Προτεινόμενα εγχειρίδια:
1) G. Sabine: Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Ατλαντίς χ.χ.
2) J. Coleman: Ιστορία της πολιτικής σκέψης, τόμ. Α’ και τόμ. Β’, Κριτική, Αθήνα 2005 και 2006.
4) Q. Skinner, Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2005.
3) Π. Κιτρομηλίδης, Νεότερη πολιτική θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996.