Φ160

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Γνωριμία με τις βασικές έννοιες και τα κύρια ρεύματα της αρχαίας φιλοσοφίας. Εξοικείωση με τα έργα και τα ονόματα των φιλοσόφων, τα ερωτήματα που τους απασχόλησαν, τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν στην προσπάθειά τους να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, τον διάλογο που πυροδοτήθηκε μέσα από τα διαφορετικά επιχειρήματα.

Βασική βιβλιογραφία

J. Annas, Αρχαία φιλοσοφία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ελληνικά γράμματα, 2006.

W.C.K. Guthrie, Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη. Αθήνα: Παπαδήμας, 2007.

P. Hadot, Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αθήνα: Ίνδικτος, 2002.

Τ. Irwin, Η κλασική σκέψη. Αθήνα: Πολύτροπον, 2005.

Β. Κάλφας και Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 2006.

D. Lindberg, Οι απαρχές της δυτικής επιστήμης: η ευρωπαϊκή επιστημονική παράδοση σε φιλοσοφικό, θρησκευτικό και θεσμικό πλαίσιο, 600 π.Χ.-1450 μ.Χ. Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 1999.

M. Vegetti, Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας. Αθήνα: Τραυλός, 2003.