ΦΑ001.3

Καρτέσιος. Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας

Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε ένα έργο που οριοθετεί την απαρχή της νεότερης φιλοσοφίας και έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τίθενται ορισμένα κεντρικά προβλήματα μέχρι σήμερα. O Ντεκάρτ στο κείμενο αυτό ξετυλίγει σε πρώτο πρόσωπο τα κυριότερα θέματα της φιλοσοφίας του, όπως τη μεθοδική αμφιβολία που καταλήγει στην βεβαιότητα του «σκέπτομαι άρα υπάρχω», τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού, την ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου και το πρόβλημα της σχέσης νου και σώματος.

Κείμενο:
Descartes, René. Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας, μετάφραση-σχόλια Ε. Βανταράκης, Αθήνα: Εκκρεμές 2003

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Cottingham, J. Φιλοσοφία της επιστήμης. Α΄: Οι ορθολογιστές, Αθήνα: Πολύτροπον 2003
 Ποταμιάνου, Ε. Ελεύθερη-πολιορκημένη βούληση. Την τέταρτη μέρα των στοχασμών του Descartes, Αθήνα: Έννοια 2011
 Sorell, T.  Ντεκάρτ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, μετάφραση Γ. Παπαϊωάννου, επιμέλεια Θ. Πελεγρίνης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2006