ΦΑ201.6

Χέγκελ (Hegel): Φιλοσοφία του πνεύματος

Η φιλοσοφία του Χέγκελ (Hegel, 1770-1831), θεωρείται και αναγνωρίζεται γενικά ως ένα από σημαντικότερα φιλοσοφικά συστήματα, ως η ολοκλήρωση του λεγόμενου γερμανικού ιδεαλισμού μετά τον Καντ αλλά και ως η αποκορύφωση της κλασικής μεταφυσικής. Συνάμα έχει επηρεάσει, σε μερικές περιπτώσεις καθοριστικά, ορισμένα από τα κυριότερα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου και του 20ού αιώνα

Στο μάθημα θα επιχειρηθεί μια συνοπτική, συστηματική παρουσίαση της φιλοσοφίας του Χέγκελ. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στη λεγόμενη «φιλοσοφία του πνεύματος», δηλ. στη δημιουργία και στα δημιουργήματα του ανθρώπινου νου, τα οποία υπερβαίνουν τις αισθήσεις, τις φυσικές λειτουργίες, την εμπειρική πραγματικότητα και τη φύση. Τα πνευματικά αυτά δημιουργήματα αποτελούν εκείνο που αποκαλούμε «πολιτισμό» (δίκαιο, ηθική, ηθικότητα, πολιτεία, ιστορία, τέχνη, θρησκεία, φιλοσοφία).

Το μάθημα απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ.Κ.Σ.

Βασική βιβλιογραφία:
Όλες οι έγκυρες ιστορίες της φιλοσοφίας, π.χ.:
Encyclopedie de la Pleiade (εκδ.), Ιστορία της Φιλοσοφίας, τ. Α΄, Η καντιανή επανάσταση, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1978 (& ανατυπώσεις).
Φ. Σατελέ (επιμ.), Η Φιλοσοφία, τ. Γ΄, Από τον Καντ ως τον Χούσσερλ, Γνώση, Αθήνα 1985.
Κ. Παπαϊωάννου, Χέγκελ, Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις,1992.
Ch. Taylor, Hegel, Καίμπριτζ: C.U.P., 1975
W. Jaeschke, Hegel-Handbuch, Στουτγάρδη: Metzler 2003
H. J. Sandkühler, Handbuch Deutscher Idealismus,  Στουτγάρδη: Metzler 2005
T. S. Hoffmann, G. W. F. Hegel, Wiesbaden: Marix 2004

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα