ΦΑ302.2

Σκεπτικισμός

Ο σκεπτικισμός είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα που αμφισβητεί τη δυνατότητα της γνώσης και διατρέχει τη φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τα είδη και τις διάφορες όψεις του σκεπτικισμού, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην αρχαιότητα από τους Πυρρωνιστές και τους εκπροσώπους του Ακαδημεικού σκεπτικισμού, αλλά και στη νεότερη φιλοσοφία όπου το ρεύμα αυτό αναβίωσε με κυρίους υπερασπιστές τους Montaigne και Bayle και εξελίχθηκε με τα επιχειρήματα των Descartes και Hume. Θα εξετάσουμε επίσης και την στάση του Kant και φιλοσόφων του 19ου αιώνα όπως ο Nietzsche έναντι του σκεπτικισμού, αλλά και μορφές σκεπτικών επιχειρημάτων στον 20ο αιώνα όπως το νοητικό πείραμα των εγκεφάλων στη γυάλα του Putnam και το σκεπτικό παράδοξο του Kripke.