ΦΒ050.3

Η έννοια του δημιουργού στην τέχνη

Η άσκηση αυτή θα είναι μελέτη και ανάλυση πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων σχετικά με τις ικανότητες τις οποίες ενεργοποιεί η καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός σχετίζεται με τις νοηματικές και άλλες δυνατότητες του έργου που δημιουργεί. Θα εξετάσουμε σε αυτό το πλαίσιο κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Kant, Schopenhauer, Hegel, Collingwood, Sartre, Barthes, Foucault, Hirsch, Beardsley, Carroll και Livingston. Κάποια από αυτά τα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα οπότε απαιτείται η ικανότητα μελέτης φιλοσοφικού κειμένου στη γλώσσα αυτή.