ΦΒ051.1

Λογοτεχνία και Φιλοσοφία

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄          Παπαδιαμάντης

 • Ο. Ελύτης, Η μαγεία του Παπαδιαμάντη, Εν λευκώ, Αθήνα: Ίκαρος 1964, σ. 59-106
 • M. Vitti, Η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Αθήνα: Ερμής 1974  
 • Α. Παπαδιαμάντης, Αυτοβιογραφούμενος, επιμ. Π. Μουλλάς, Αθήνα: Ερμής 1974 
 • Ν. Δ. Τριανταφυλλόυλος (επιμ.), Φώτα ολόφωτα, Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α. 1981    
 • Σ. Ζουμπουλάκης-Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ο μυθιστοριογράφος Πδ., Εστία 2003
 • Ζ. Λορεντζάτος, Μελέτες, Αθήνα: Δόμος, 1994, τ. Α΄, σ. 235-265  
 • Αφιέρωμα περ. Νέα Εστία (τχ. 355 [Δεκ. 1941])

Β΄  Καβάφης (Ι)

Γ΄   Καβάφης (ΙΙ)

 • Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, Αθήνα: Ίκαρος, 5η έκδ.,1984, τ. Α΄, σ. 324-363, 365-457
 • Σ. Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, Αθήνα: Ίκαρος 1958
 • Ι. Α. Σαρεγιάννης, Σχόλια στον Καβάφη,  Αθήνα: Ίκαρος 1964
 • Γ. Δάλλας, Καβάφης και ιστορία, Αθήνα: Ερμής 1974
 • ---, Ο Καβάφης και η δεύτερη Σοφιστική, Αθήνα: Στιγμή 1984
 • E. Keeley, Η καβαφική Αλεξάνδρεια, Αθήνα: Ίκαρος 1979
 • Μ. Πιερής (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. 1994.
 • J. P. Anton, H ποίηση και η ποιητική του Καβάφη, Αθήνα: Ίκαρος 2000
 • περ. Νέα Εστία (τχ. 872 [1963], 1761 [2003]), Λέξη (23 [1983]), Χάρτης (5-6 [1983])

Δ΄           Σικελιανός

 • Ε. Π. Παπανούτσος, Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, 5η έκδ., Αθήνα: Ίκαρος 1985
 • Ζ. Λορεντζάτος, Μελέτες, τ. Α΄, σ. 267-279
 • ---, Ανθολογία Σικελιανού  Αθήνα:  Ίκαρος 2000
 • Αφιερώματα περ. Διαβάζω (τχ. 424 [Δεκ. 2001]), Νέα Εστία (τχ. 1740 [2001], 1776 [2005], 1781 [2005])

Ε΄    Καζαντζάκης (Ι)

ΣΤ΄  Καζαντζάκης (ΙΙ)

 • Π. Πρεβελάκης, Ο ποιητής και το ποίημα της Οδύσσειας, Αθήνα: Εστία 1958
 • ---, Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη, Αθήνα: Εστία 1965
 • P. Bien, Καζαντζάκης. Η πολιτική του πνεύματος, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. 2001
 • ---, Οκτώ κεφάλαια για τον Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα: Καστανιώτης 2007
 • Αφιερώματα περ. Νέα Εστία (τχ. 779 [Δεκ. 1958], 1067 [Δεκ. 1971], 1977)

Ζ΄   Σεφέρης (Ι)

Η΄   Σεφέρης (ΙΙ)

 • Ν. Βαγενάς, Ο ποιητής και ο χορευτής, Αθήνα: Γνώση 1979
 • M. Vitti, Φθορά και λόγος. Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη, Αθήνα: Εστία 1989
 • Δ. Δασκαλόπουλος (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη, Ηράκλ.: Π.Ε.Κ. 1996
 • Ζ. Λορεντζάτος, Μελέτες, τ. Α΄, σ. 331-419
 • Δ. Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του ΄30, Αθήνα: Πόλις 2011
 • Ειδικοί τόμοι: Για τον Σεφέρη (1961), Κύκλος Σεφέρη (1980), Περιγραφή Γ. Σεφέρη («Τετράδια Ευθύνης», 25, 1986)
 • περ. Νέας Εστία (τχ. 1087 [1972], 1728 [2000]), Λέξη (53 [1986]), Διαβάζω (τχ. 142 [1986])

Θ΄    Πρεβελάκης

 • Π. Πρεβελάκης, Δείχτες Πορείας, Αθήνα: Εστία 1985
 • Ανθολογία από το έργο του Π.Π., επιμ. Κ. Μπουρναζάκης, Βικελαία Βιβλιοθήκη 2010
 • Α. Δεκαβάλλες, Εισαγωγή στο λογοτεχνικό έργο του Π.Π., Αθήνα: Κέδρος 1985
 • Α. Παναρέτου, Οι δρόμοι του ζωντανού χρόνου, Αθήνα: Καστανιώτης 1996
 • περ. Νέας Εστία (τχ. 1427 [Δεκ. 1986], 1828 [Δεκ. 2009]), «Τετράδια Ευθύνης» (αρ. 9, 1979)

Ι΄   Ελύτης

 • M. Vitti (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Ελύτη, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. 2009
 • περ. Νέα Εστία,  Αιολικά Γράμματα (τχ. 43-44 [1978]) Λέξη (τχ. 106 [1991]),  Χάρτης (τχ. 21-23 [1986])

ΙΑ΄             Λορεντζάτος 

 • Αντί Χρυσέων. Αφιέρωμα στον Ζ. Λορεντζάτο, Αθήνα: Δόμος & Βικελαία Β. 1995
 • Αφιερώματα περ. Αντί (τχ. 823-824 [2004]), Νέας Εστία (τχ. 1786 [Φεβρ. 2006])

Γενική βιβλιογραφία: Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Κ. Θ. Δημαράς, Λ. Πολίτης, R. Beaton, M. Vitti), Π. Δ. Μαστροδημήτρης,  Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία