ΦΒ233.2

Ελεύθερη Βούληση & Ηθική Υπευθυνότητα

Το μάθημα εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση και την ηθική υπευθυνότητα, στον βαθμό που η πρώτη φαίνεται να είναι όρος ή προϋπόθεση της δεύτερης. Με αφετηρία τη σχέση αυτή θα δούμε συνολικά το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης, το πρόβλημα δηλαδή τού αν έχουμε τον έλεγχο των πράξεών μας και τού τι ακριβώς περιλαμβάνεται σ’ αυτόν τον έλεγχο. Πρόκειται για μια σύγχρονη συζήτηση, οπότε θα εξετάσουμε κυρίως τις απόψεις των φιλοσόφων που συμμετέχουν σε αυτή, ωστόσο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις απόψεις αρκετών κλασικών φιλοσόφων πάνω στο ζήτημα της ανθρώπινης ελευθερίας.