ΦΒ250.13

Εισαγωγή στην Αισθητική της Μουσικής

Το μάθημα ερευνά βασικές έννοιες της αισθητικής της μουσικής κάτω απο τα ακόλουθα πρίσματα:

α. Σχέση της μουσικής με τη φιλοσοφία
β. Σχέση της μουσικής με τις άλλες τέχνες
γ. Σχέση της μουσικής με την πραγματικότητα και την κοινωνία


α. Ιστορική αναδρομή στις αισθητικές θεωρίες των φιλοσόφων με έμφαση τη νεότερη φιλοσοφία απο τον Καντ και Χέγκελ, μέχρι τη φαινομενολογία του 20 αιώνα και τον Αντόρνο.

β. Με αφετηρία τη θέση της μουσική στο σύστημα των τεχνών στην αισθητική του Χέγκελ θα προσπάθήσουμε να κατανοήσουμε τις σχέσεις και τις διαφορές της μουσικής με τις άλλες τέχνες σύμφωνα με τους εξής προβληματισμούς και τις κατηγορίες:

Χώρος χρόνος, έννοια, μορφή, νόημα
Σχέσεις υλικού και μορφής
Η τέχνη ως μίμηση της πραγματικότητας
Πρωτότυπο και ερμηνεία
Παράλληλοι δρόμοι: προοπτική/τονικότητα, αφαίρεση/κατάργηση μελωδίας, οπτική και μουσικής πολυφωνία κτλ.

γ. Κοινωνική διάσταση της μουσικής

Λειτουργίες της μουσικής στην καθημερινή ζωή
Μουσική και γλώσσα
Απόλυτη μουσική και απόπειρες επανεξέτασης της σχέσης της στην κοινωνία (προγραμματική μουσική, μουσική κινηματογράφου)
Μουσική και πολιτική


Μάρκος Τσέτσος: Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία. Απο τον Καντ στον Αντόρνο, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2012
Theodor W. Adorno: Η φιλοσοφία της νέας μουσικής (μτφ. Σιετή Τούλα, Φράγκου-Ψυχοπαίδη Ολυμπία), Εκδόσεις Νήσος 2012