ΦΒ250.15

Φαντασία και δημιουργικότητα

Το μάθημα έχει ως στόχο την κριτική παρουσίαση φιλοσοφικών θεωριών σχετικά με την εμπλοκή της φαντασίας στη δημιουργία, την εμπειρία και την κριτική αποτίμηση του έργου τέχνης. Επιπροσθέτως θα εξετάσουμε φιλοσοφικές θεωρίες για τη φύση της δημιουργικότητας με σκοπό να κατανοήσουμε πώς συνδέεται με τη φαντασία αλλά και ποιες κανονικότητες τη διέπουν. Θα μας απασχολήσει συγκεκριμένα η σχέση της δημιουργικότητας με τη γνώση, με την ακολουθία κανόνων καθώς και με την πρωτοτυπία, δίνοντας έμφαση σε κάθε περίπτωση στην καλλιτεχνική δημιουργικότητα.