ΦΒ333.2

Το Πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης: Σύγχρονες Συμβατοκρατικές Θεωρίες

Το πρόβλημα του κατά πόσο έχουμε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο πράττουμε και του τι εμπεριέχεται σ’ αυτόν τον έλεγχο είναι αυτό που οι φιλόσοφοι ονομάζουν «το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης». Στο σεμινάριο, αφού αρχικά δούμε συνοπτικά τα κύρια σημεία της σύγχρονης συζήτησης για το πρόβλημα αυτό, θα επικεντρωθούμε στο ερώτημα για το κατά πόσο μπορεί η ελεύθερη βούληση να είναι συμβατή με τον ντετερμινισμό. Θα δούμε τις απαντήσεις που έχουν δοθεί σ’ αυτό το ερώτημα από τους λεγόμενους «νεότερους συμβατοκράτες» και θα εξετάσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των θεωριών τους.

Στο σεμινάριο θα προταθεί βιβλιογραφία, βάσει της οποίας οι φοιτητές θα γράψουν και θα παρουσιάσουν  εργασίες.