ΦΒ350

Η Ενότητα των Τεχνών. Από το Καθολικό Έργο Τέχνης, στον Κινηματογράφο και τις Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις

“Χωροποίηση”, 'διατάραξη της χρονικότητας” και “στατικότητα” είναι μερικοί απο τους όρους που χρησιμοποιεί ο Τ. Αντόρνο για να χαρακτηρίσει τη μουσική του 20. Αιώνα. Η τάση αυτή μιας αναίρεσης των παραδοσιακών μορφολογικών κανόνων της μουσικής στο πλαίσιο σύγκλισης των τεχνών αποτελεί το κύριο θέμα του σεμιναρίου. Θα εξεταστούν οι ακόλουθες θεματικές:

Χρόνος και χώρος στη μουσική
Συναισθησία
Ζωγραφική και μουσική 1 (Τεχνικές: μοντάζ, κολάζ κτλ.)
Ζωγραφική και μουσική 2 (Καλλιτέχνες: Καντίνσκυ, Κλέε κτλ.)
Μουσική και Κινηματογράφος 1 (αφηρημένος κινηματογράφος)
Μουσική και Κινηματογράφος 2 (μουσικές τεχνικές και μοντάζ)
Συγκεκριμένη Μουσική
Αρχιτεκτονική και μουσική
Εγκαταστάσεις και μουσικά γλυπτά