ΦΓ064.4

Πλάτων: Πρωταγόρας

Ποια είναι η φύση της αρετής; Σε ποιες επιμέρους αρετές μπορεί να επιμερίζεται; Πώς συνδέονται μεταξύ τους οι αρετές αυτές; Διδάσκονται ή είναι ‘δώρα της φύσης’; Αν διδάσκονται, πώς διδάσκονται και ποιοι είναι οι δάσκαλοί τους; Αυτού του είδους τα ερωτήματα διατρέχουν τον διάλογο Πρωταγόρας, ένα κείμενο στο οποίο ο Πλάτων παρουσιάζει, με ιδιαίτερη ζωντάνια, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Σωκράτη και τον ομώνυμο σοφιστή. Ο διάλογος συνιστά μια μοναδική μαρτυρία για το πνευματικό κλίμα της εποχής και τις εκπαιδευτικές του διαμάχες.

 

Πλάτων, Πρωταγόρας, μτφ. Ν. Σπυρόπουλος, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2009.

Πλάτων, Πρωταγόρας, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Β.Ν. Τατάκης. Αθήνα, χχ.

Κείμενο, μετάφραση, σχόλια: Πετρόπουλος. Αθήνα: Κ.Ν. Πετρόπουλος, 1981.

N. Denyer, Πλάτωνος Πρωταγόρας Κριτική και ερμηνευτική έκδοση. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2010.

R. Balot, “Η ανδρεία ως βάση της δικαιοσύνης” στο Xλ. Μπάλλα, επιμ., Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική Αθήνα, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008, 193-220.

W.K.C. Guthrie, Oι Σοφιστές, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2003.

Δ. Τσεκουράκης, «Η ενότητα και η συμμετρία του πλατωνικού Πρωταγόρα», Φιλόλογος 93: 301-210.