ΦΓ077.3

Η πρώτη εισαγωγή στην Κριτική της Κριτικής Δύναμης του Καντ

Η Κριτική της Κριτικής Δύναμης (1790) είναι, από συστηματική άποψη, το σημαντικότερο ίσως έργο του Καντ, στον βαθμό που επιχειρεί να δείξει πώς γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στη φύση και την ελευθερία, τα πεδία των οποίων, καθώς και οι αντίστοιχες νομοθεσίες της διάνοιας και του Λόγου, αποτέλεσαν αντικείμενο της Κριτικής του Καθαρού Λόγου  (1781/1787) και της Κριτικής του Πρακτικού Λόγου (1788) αντίστοιχα.

Εκτός από την επίσημη Εισαγωγή στο έργο, σώζεται και μια προηγούμενη μορφή της, την οποία ο Καντ δεν δημοσίευσε (καθώς την αντικατέστησε με την επίσημη Εισαγωγή). Αυτό το κείμενο, γνωστό ως «Πρώτη Εισαγωγή», είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση της φιλοσοφίας ως συστήματος και για τον ρόλο της Κριτικής της Κριτικής Δύναμης σε αυτή την κατανόηση.

Στην Άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε την ελληνική μετάφραση της Παρασκευής Μεϊντάνη, (θεώρηση μετάφρασης: Γιώργος Ξηροπαΐδης, Επίμετρο-επιμέλεια: Κοσμάς Ψυχοπαίδης, εκδόσεις Πόλις).