ΦΓ276.3

Επιστήμη και Θρησκεία (17ος - 18ος αιώνας)

Στο μάθημα αυτό θα δοθεί έμφαση στον αλληλένδετο χαρακτήρα της ιστορίας της επιστήμης, της ιστορίας της θρησκείας και της ιστορίας της φιλοσοφίας στην κλασική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό θα επικεντρωθούμε στη μελέτη των ιδρυτικών φυσιογνωμιών των επιστημονικών ρευμάτων της νεοτερικότητας (Γαλιλαίος ή Νεύτωνας) με έμφαση στην πορεία, το γίγνεσθαι της διανοητικής τους ανάδειξης και καταξίωσης, με άλλα λόγια την σχέση με την επιστημονική και θρησκευτική σκέψη της εποχής του πριν να συγκροτήσουν την φιλοσοφία τους. Πρόκειται για μια μελέτη των σχέσεων των σημαντικών επιστημονικών βιογραφιών με τα ιστορικά και φιλοσοφικά τους συμφραζόμενα κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης των ριζοσπαστικών και ανατρεπτικών θέσεων τους, πριν δηλαδή να γίνουν τα «μεγάλα ονόματα» που γνωρίζουμε εκ των υστέρων. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τα ρεύματα ερμηνείας που δημιουργήθηκαν μέσω των μαθητών και συνεχιστών των ιδρυτικών φυσιογνωμιών, ειδικότερα των νευτωνισμό που επικράτησε κατά των 18ο αιώνα. Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν οι στενές σχέσεις, θρησκείας, επιστήμης και ηθικής στην υπό εξέταση περίοδο με έμφαση στο φαινόμενο της φυσικής θρησκείας και θεολογίας του 18ου αιώνα.