ΦΓ277

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Κάντ

Στο μάθημα θα δούμε συνολικά τη φιλοσοφία του Καντ, ενώ η βασική προσπάθεια θα είναι να δειχτεί από συστηματική άποψη ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους οι διάφορες περιοχές της καντιανής φιλοσοφίας.