ΦΓ283

Αναλυτική φιλοσοφία της γλώσσας

Τα ερωτήματα σχετικά με τη γλώσσα και τη σχέση της με τον ομιλητή και τον κόσμο απετέλεσαν για πολλούς φιλοσόφους, κυρίως κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, το κλειδί για την αντιμετώπιση όλων των φιλοσοφικών προβλημάτων. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε το έργο μεγάλων φιλοσόφων της περιόδου αυτής, όπως του Φρέγκε, του Ράσελ και Βιτγκενστάιν, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις του ρεύματος της αναλυτικής φιλοσοφίας. Επίσης θα ασχοληθούμε με τις θεωρίες αναφοράς, όπως αυτές των Κρίπκε και Πάτναμ καθώς και με θεωρίες ομιλιακών ενεργημάτων.

 

Βασική βιβλιογραφία:

  • S. Auroux, H φιλοσοφία της Γλώσσας, μετ. Θ. Τραμπούλης, Αθήνα: Μεταίχμιο 2005.
  • Θ. Βέικος Αναλυτική Φιλοσοφία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2000.
  • W. Lycan Φιλοσοφία της Γλώσσας, μετ. Γ. Μαραγκός,  Αθήνα: Gutenberg 2007.
  • Σ. Τσινόρεμα, Γλώσσα και Κριτική: Ο Wittgenstein για το Νόημα, τη Γνώση, τις Αξίες, Αθήνα: Liberal Books 2012