ΦΓ289

Νεότερες και Σύγχρονες Αισθητικές Θεωρίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική και κριτική παρουσίαση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν την καλλιτεχνική δημιουργία και την αισθητική εμπειρία, όπως η μιμητική λειτουργία της τέχνης, οι έννοιες του ωραίου και του υψηλού, η σχέση μορφής και περιεχομένου, το πρόβλημα του γούστου και της καλαισθητικής κρίσης, ο ρόλος της φαντασίας και της ιδιοφυΐας στην καλλιτεχνική παραγωγή, η ηθική αξία της τέχνης, καθώς και η σχέση τέχνης και πραγματικότητας. Τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται με αφορμή την ανάλυση συγκεκριμένων αισθητικών θεωριών (Λοκ, Χιουμ, Μπερκ, Καντ, Χέγκελ, Σοπενχάουερ, Νίτσε, κ.ά.), η διερεύνηση των οποίων θα βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την εξέλιξη της αισθητικής και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις της από τον διαφωτισμό και τον γερμανικό ιδεαλισμό έως και τις αρχές του εικοστού αιώνα.

Βιβλιογραφία

  1. Monroe C. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ και Π. Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, 1989. (κύριο σύγγραμμα)
  2. Αλεξάνδρα Μουρίκη, Μεταμορφώσεις της Αισθητικής, Νεφέλη, 2003.
  3. Luc Ferry, Homo Aestheticus, Εκδ. Ευρυδίκη, 2011.
  4. Θεόπη Παρισάκη, Φιλοσοφία και τέχνη, Εκδ. Ζήτρος, 2004.
  5. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Εισαγωγή στην αισθητική, Εκδ. Συμμετρία, 2008.