ΦΓ386.1

Ιστορία της φιλοσοφίας: Η συμβολή των γυναικών φιλοσόφων

Η φιλοσοφία μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα ήταν σχεδόν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά ήδη από την αρχαιότητα υπήρξαν γυναίκες που συμμετείχαν στο φιλοσοφικό γίγνεσθαι είτε με αυτοτελή έργα τους, είτε ακόμη και μέσω της αλληλογραφίας τους με διασήμους φιλοσόφους. Στο μάθημα αυτό θα εξεταστεί η ζωή και το έργο γυναικών φιλοσόφων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, σε σχέση με τις εκάστοτε κοινωνικές  και πνευματικές συνθήκες, με στόχο να καταδειχθεί η συμβολή τους στη φιλοσοφική σκέψη, αλλά και να φωτιστούν ορισμένες πτυχές  του προβλήματος της θέσης της γυναίκας στη Δύση. Για το σκοπό αυτό θα μελετηθεί και το έργο γυναικών, όπως η Mary Wollstonecraft και η Simone de Beauvoir, οι οποίες έθεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο για την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων.

Στις φιλοσόφους που θα εξεταστούν στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται:

Στην αρχαιότητα: Η πυθαγόρεια Θεανώ, η κυνική Ιππαρχία και η Υπατία η Αλεξανδρινή

Στον μεσαίωνα: Η Hildegard von Bingen

17ος - 18ος αι. : Η Αnn Conway και η Mary Wollstonecraft

19ος – 20ος αι. Η Rosa Luxemburg, η Hanna Arendt, η Simone de Beauvoir, η Iris Murdoch, η Philippa Foot, η Judith J. Thomson, η Onora O’ Neill, η Martha Nussbaum, η Susan Haack, η Helen Longino η Julia Kristeva και η Ελληνίδα Έλλη Λαμπρίδη