ΚΨΑ050

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι

Στην παράδοση συζητώνται τα βασικά θεωρητικά ρεύματα και οι μέθοδοι έρευνας της Ψυχολογίας ως Κοινωνικής Επιστήμης. Ειδικότερα εξετάζουμε τις σχέσεις κληρονομικότητας - περιβάλλοντος, τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της μάθησης, τις γνωστικές λειτουργίες (αντίληψη, μνήμη, σκέψη, γλώσσα) και το ρόλο των συναισθημάτων και των κινήτρων στην ανθρώπινη συμπεριφορά.


  • Εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με βασικές ψυχολογικές έννοιες
  • Εξοικείωση με θέματα που αφορούν στη Μεθοδολογία και στη Δεοντολογία της Έρευνας