ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

KΨΑ050

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι

Στην παράδοση γίνεται σύντομη αναφορά στις διαδρομές της Ψυχολογίας από τις φιλοσοφικές της ρίζες έως τη σύγχρονη εξειδίκευση των επιστημονικών κλάδων – γνωστικών πεδίων – εντός της επιστήμης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε προσεγγίσεις διερεύνησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς από διαφορετικές σχολές σκέψης (π.χ. λειτουργισμού και δομισμού). Παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι της ψυχολογικής έρευνας, καθώς και ζητήματα δεοντολογίας. Γίνεται αναφορά στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Νευροεπιστήμης, και συζητιέται η σχέση συνείδησης και εγκεφαλικών λειτουργιών. Περιγράφονται κλασικές και σύγχρονες θεωρίες αναφορικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη. Τέλος, παρουσιάζονται θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν σε θέματα αντίληψης, μνήμης, μάθησης, σκέψης και γλώσσας.