ΚΨΑ052

Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες για την καταγωγή του νου

Στην παράδοση θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν οι κλασικές ψυχολογικές θεωρίες για την καταγωγή του ανθρώπινου νου (Freud, Dewey, Watson, Gesell, Piaget, Vygotsky, Bowlby, κ.ά.) σε κριτική αντιπαράθεση µε τις σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες (J. Bruner, D. Stern, C. Trevarthen κ.ά. ). Παρά την προσφορά τους οι κλασικές ψυχολογικές θεωρίες υποτίμησαν συγκεκριμένες ικανότητες του βρεφικού νου. Η τρέχουσα έρευνα ανέτρεψε την υποτίμηση. Η ανατροπή έχει συνέπειες στην επιστήμη και στην καθημερινή ζωή των βρεφών. Επιπλέον τα βρέφη έλυσαν ορισμένα φιλοσοφικά προβλήματα. Θα παρουσιαστεί σύγχρονο ερευνητικό υλικό (σε videos) σχετικό µε το περιεχόμενο του μαθήματος.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξη θεμάτων).

Προτεινόμενα βιβλία

1. Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1995) (Επ. Έκδ.). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

2. Salkind, N. J. (2004). Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Αθήνα: Πατάκης.