ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΚΨΒ081

Κοινωνιοψυχολογικές αναλύσεις της υποταγής

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μορφές και προϋποθέσεις της υποταγής στην εξουσία ειδικά στις φιλελεύθερες δυτικές κοινωνίες. Παρουσιάζονται κλασικές και πρόσφατες προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας σε συναφείς θεματικές, όπως: δέσμευση και «ελεύθερα αποδεχόμενη υποταγή»· ριζοσπαστική θεώρηση της γνωστικής ασυμφωνίας· εξω-ομαδική εύνοια και θεωρίες δικαιολόγησης του συστήματος· διαστάσεις της κοινωνικής αξίας· ενοχοποίηση θυμάτων και «πίστη στον δίκαιο κόσμο».