ΚΨΒ310

Αναπαραστάσεις των Κοινωνικών Σχέσεων

Το σεμινάριο αναπτύσσει ένα διάλογο ανάμεσα σε σύγχρονες επεξεργασίες της κοινωνικής ψυχολογίας για τους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούν οι κοινωνικές ομάδες τον εαυτό τους και τους άλλους, αφ’ ενός, και σε κλασικές και σύγχρονες συμβολές από την κοινωνική ανθρωπολογία, αφ’ ετέρου. Ο διάλογος επιχειρείται γύρω από θεματικούς άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν: τη θέση του διπόλου «φύση - πολιτισμός» στις αναπαραστάσεις των κοινωνικών ομάδων · τη συμβολή των αναπαραστάσεων του κοινωνικού κόσμου στην ανδρική κυριαρχία · τις αναπαραστάσεις της κυριαρχίας στο εσωτερικό της οικογένειας · την ιδεολογική διάκριση «Δύσης» και «Ανατολής» · την εξέλιξη της έννοιας του Πολιτισμού.