ΚΨΒ349

Η ψυχολογία του χιούμορ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε κλασικά και σύγχρονα κείμενα πάνω στην ψυχολογία του χιούμουρ – ανάδυση, ανάπτυξη, κοινωνικά πλαίσια εμφάνισης και πολιτισμικές επιρροές.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ. Αναγκαία κατανόηση αγγλόφωνων κειμένων ψυχολογίας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, προφορική παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.