ΚΚΑ442

Κοινωνιολογία της Κρίσης Αναπαραγωγής των Τάξεων

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εξέταση του μετασχηματισμού των θεσμικών και μη μηχανισμών αναπαραγωγής (οικονομικής αγοράς, σχολικής αγοράς, κρατικής αγοράς εργασίας, γαμήλιας αγοράς κ.ά.) και της κατανομής των εξουσιών πάνω στα εργαλεία αναπαραγωγής, ο οποίος οδήγησε  οδήγησε σε μια λιγότερο ή περισσότερο δύσκολη προσαρμογή του συστήματος στρατηγικών αναπαραγωγής (οικονομικών, εκπαιδευτικών, συμβολικών, γαμήλιων κ.ά.) σχεδόν στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τον εθνικό κοινωνικό μας χώρο.