ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΚΜΑ550

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η επισκόπηση των ποσοτικών μεθόδων κοινωνικής έρευνας και εργασίες σχετικών εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρονται:  ανάλυση κειμένων, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών πινάκων, δόμηση ερωτηματολογίου έρευνας, κωδικογράφηση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, σύντομη παρουσίαση στατιστικών πακέτων).


Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεμιναρίου, με θεματική ενότητα τα ζητήματα των διατροφικών συνηθειών, προτείνεται η μελέτη κειμένων σχετικά με την ιστορία της διατροφής, η ανάλυση στατιστικών πινάκων με δεδομένα που προέρχονται από την πρόσφατη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών στην Ελλάδα, η έρευνα στο διαδίκτυο. Επίσης, διενεργήθηκε σε συνεργασία με τους φοιτητές διερευνητική προ-έρευνα με ερωτηματολόγιο σε φοιτητές της Φιλοσοφικής, σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των φοιτητών.

Το σύνολο των ανωτέρω προτεινόμενων εργασιών έχουν ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση κατ’ αρχήν επεξεργασμένων ποσοτικών δεδομένων, καθώς και με την μέθοδο προετοιμασίας και διενέργειας έρευνας πεδίου, δηλαδή τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων.