ΚΠΑ020

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Σκοπός της παρούσας παράδοσης αποτελεί η παρουσίαση της κοινωνιολογικής θεωρίας της γνώσης του εκπαιδευτικού συστήματος, των  τρόπων συγκρότησης και μεθόδων προσέγγισης των διαφόρων διαστάσεων του  αντικειμένου της καθώς και της ανάλυσης των κοινωνικών χρήσεων της επιστήμης αυτής.