ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΚΠΒ003

Διδακτική άσκηση

Αρχικά, οι φοιτητές –κατά τη διάρκεια μαθημάτων που θα γίνουν στο πανεπιστήμιο- θα εισαχθούν σε βασικές έννοιες της Διδακτικής και θα διδαχτούν διδακτικές μεθόδους και τεχνικές. Θα ανατρέξουν στη βιβλιογραφία και θα συνθέσουν μικρές εργασίες πάνω σε θέματα που θα τους δοθούν. Στη συνέχεια, και για περίπου ένα μήνα, θα παρακολουθούν διδασκαλίες φιλολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ θα πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι διδασκαλίες στις τάξεις όπου έκαναν τις παρακολουθήσεις. Στις διδασκαλίες αυτές ουσιαστικά θα υλοποιούν στοιχεία που διδάχθηκαν θεωρητικά στην προηγούμενη φάση του μαθήματος στο πανεπιστήμιο και διερεύνησαν στις εργασίες τους. Τέλος, και πάλι στο πανεπιστήμιο, θα αξιολογηθούν συλλογικά οι διδασκαλίες των φοιτητών και θα δοθεί ανατροφοδότηση σε όλες τις διδακτικές απόπειρες που θα έχουν γίνει.

Οι φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος θα τηρούν φάκελο υλικού και θα αξιολογηθούν / βαθμολογηθούν με βάση αυτόν. Δεν θα δώσουν δηλαδή εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.