ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο [υπό θεσμοθέτηση] Κατευθύνσεις Σπουδών: (1) Φιλοσοφίας, (2) Κοινωνικών Επιστημών. [Αναμένεται απόφαση έγκρισής τους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.]

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών κατά το πέμπτο εξάμηνο σπουδών τους.

Το κατωτέρω πρόγραμμα αφορά τους φοιτητές/τριες που θα εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Οι φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών (βλ., λ.χ., Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007).

H δομή του Προγράμματος Σπουδών είναι τέτοια ώστε ο/η φοιτητής/τρια πρώτα να εξοικειώνεται με τον προβληματισμό στους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών και στη συνέχεια να επιλέγει Κατεύθυνση Σπουδών και να διαμορφώνει ένα σχετικά εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων.

1. Μαθήματα

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που αναφέρεται παρακάτω, είναι ενδεικτική.

Α. Μαθήματα Κορμού (29)

Τα Μαθήματα Κορμού είναι υποχρεωτικά για κάθε φοιτητή του Τμήματος. Τα μαθήματα κορμού έχουν σαν στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά αντικείμενα της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών που καλλιεργούνται στο Τμήμα.

Μαθήματα από το Τμήμα ΦΚΣ (14) (Υποχρεωτικές Παραδόσεις)

1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία
2. Φιλοσοφία της επιστήμης (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)
3. Λογική
4. Ηθική φιλοσοφία
5. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία
6. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
7. Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας
8. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
9. Κοινωνιολογική θεωρία
10.Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)
11.Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ή Ιστορία της Εκπαίδευσης
12.Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
13.Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
14.Διδακτική μεθοδολογία (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)

Μαθήματα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (11) (Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
Κλασική φιλολογία
 
Αρχαία Ελλην. Θεματογραφία (ΑΕΦ010ή020)
1
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ100-299) & Λατινική Φιλολογία (ΛΑΦ010-274)
3
Βυζαντινή & νεοελληνική φιλολογία
 
Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία (ΒΕΦ 100-299 & ΝΕΦ 100-299)
3
Ιστορία
 
Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣΑ 100-230)
1
Βυζαντινή (ΒΙΣΑ101-179) ή Μεσαιωνική Ιστορία (ΙΜΧΑ100-219)
1
Νεότερη Ιστορία (ΙΝΧΑ 100-440)
1
Γλωσσολογία
 
Θεωρητική Γλωσσολογία (ΓΛΩΦ100- 145, 170-200)
1
Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία (4)

Β. Μαθήματα Κατεύθυνσης (23)

Ο φοιτητής με δήλωσή του, που υποβάλλεται στη Γραμματεία κατά την έναρξη του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου, ορίζει την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
 • Μαθήματα Τομέα Φιλοσοφίας:
  18 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα – 6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα από κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες Α, Β, Γ (βλ. παρακάτω). Από τα 6 μαθήματα κάθε ενότητας ένα πρέπει να είναι Σεμινάριο και μία Άσκηση (συνολικά 3 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Σεμινάρια και 3 υποχρεωτικές κατ’ επιλογήν Ασκήσεις).
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
  5 (από οποιοδήποτε Τμήμα) - εκ των οποίων 1 σεμινάριο από τον τομέα ΘΕΜΚΕ.
Κατεύθυνση Κοινωνικών Επιστημών
 • Μαθήματα Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών:
  18 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα – 6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα από κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες Α, Β, Γ (βλ. παρακάτω). Από τα 6 μαθήματα κάθε ενότητας δύο πρέπει να είναι Σεμινάρια (συνολικά 6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Σεμινάρια).
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
  5 (από οποιοδήποτε Τμήμα) – εκ των οποίων 1 σεμινάριο από τον τομέα Φιλοσοφίας.

Υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου του τμήματος είναι:

 • για την κατεύθυνση «Φιλοσοφία» τέσσερα (4) σεμινάρια, τρεις (3) ασκήσεις
 • για την κατεύθυνση «Κοινωνικές Επιστήμες» επτά (7) σεμινάρια.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στα Σεμινάρια είναι να γνωρίζει μια Ξένη Γλώσσα και να έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο του Σεμιναρίου.

2. Πτυχιακή Εργασία

Στο Τμήμα Φ.Κ.Σ., η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική. Η Πτυχιακή αυτή Εργασία μπορεί να επιλεγεί στην αρχή του τέταρτου (Δ’) έτους σπουδών και ισοδυναμεί με τρία (3) τρίωρα μαθήματα (ένα Σεμινάριο και δύο Παραδόσεις). Κατά συνέπεια, για τους/τις φοιτητές/τριες που επιλέγουν την Πτυχιακή Εργασία ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται σε σαράντα εννέα (49).

3. Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΕRASMUS”

Συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού: Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα (σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών «Socrates/Erasmus». Το Τμήμα συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια του Σέφιλντ (Μεγάλη Βρετανία), της Λουβέν (Βέλγιο) του Παρισιού, της Τουλούζης και του Μετς (Γαλλία), του Βερολίνου, του Μονάχου, του Έρλανγκεν, του Χίλντεσχαϊμ και της Ιένας (Γερμανία), της Γένοβας (Ιταλία), του Όσλο (Νορβηγία), της Ουτρέχτης (Ολλανδία), της Πράγας (Τσεχία) και με το Πανεπιστήμιο Φρέμπελ (Ιρλανδία), με το Πανεπιστήμιο Maltepe (Τουρκία) και το Universidad de Valladolid (Ισπανία). Επίσης, συνεργάζεται με τα αμερικανικά Πανεπιστήμια: University of Texas at Austin και University of Pittsburgh.

4. Μονάδες ECTS (πιστωτικές μονάδες) - απόκτηση πτυχίου

Κάθε μάθημα (Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση) του Προγράμματος Σπουδών έχει 5 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η λήψη του πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση 240 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα (με μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο τις 30 [τριάντα]). Ο/Η φοιτητής/τρια αποκτά λοιπόν πτυχίο με την επιτυχή εξέταση σε σαράντα οκτώ (48) μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα ξένης γλώσσας (σύνολο 52 μαθήματα), κατανεμημένα σε οκτώ (8) εξάμηνα:


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (.pdf)


Προσφερόμενα Μαθήματα

Τομέας Φιλοσοφίας


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υποχρεωτικές παραδόσεις)

Φ100   Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Φ110   Φιλοσοφία  της επιστήμης
Φ120   Λογική
Φ130   Ηθική φιλοσοφία
Φ140   Πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία
Φ160   Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
Φ180   Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ασκήσεις
(ανάλυση και ερμηνεία φιλοσοφικών κειμένων)
ΦΑ01-ΦΑ99        Ασκήσεις Α΄ Ενότητας
ΦΒ01-ΦΒ99        Ασκήσεις Β΄ Ενότητας
ΦΓ01-ΦΓ99         Ασκήσεις Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ  - ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΓΙΚΗ

Παραδόσεις         Σεμινάρια    Τίτλοι Μαθημάτων

ΦΑ200                         ΦΑ300
ΦΑ201                         ΦΑ301             Μεταφυσική και οντολογία
ΦΑ202                         ΦΑ302             Γνωσιοθεωρία
ΦΑ203                         ΦΑ303             Φιλοσοφία της γλώσσας
ΦΑ204                         ΦΑ304             Φιλοσοφία του νου
ΦΑ205                         ΦΑ305             Φιλοσοφία  της θρησκείας
ΦΑ210                         ΦΑ310             Φιλοσοφία της επιστήμης
ΦΑ211                         ΦΑ311             Ιστορία της Επιστήμης
ΦΑ212                         ΦΑ312             Φιλοσοφία των μαθηματικών
ΦΑ213                         ΦΑ313             Φιλοσοφία της φυσικής
ΦΑ214                         ΦΑ314             Φιλοσοφία της Βιολογίας
ΦΑ215                         ΦΑ315             Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
ΦΑ216                        ΦΑ316              Φιλοσοφία της Ψυχολογίας
ΦΑ220                         ΦΑ320             Φιλοσοφία της λογικής
ΦΑ221                         ΦΑ321             Κλασική λογική
ΦΑ222                         ΦΑ322             Συμβολική λογική

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΒ230                         ΦΒ330             Ηθική φιλοσοφία
ΦΒ231                         ΦΒ331             Κανονιστική ηθική
ΦΒ232                         ΦΒ332             Μεταηθική
ΦΒ233                         ΦΒ333             Σύγχρονες ηθικές θεωρίες
ΦΒ234                         ΦΒ334             Εφαρμοσμένη ηθική
ΦΒ235                         ΦΒ335             Βιοηθική
ΦΒ240                         ΦΒ340             Πολιτική φιλοσοφία
ΦΒ241                         ΦΒ341             Κοινωνική φιλοσοφία
ΦΒ242                         ΦΒ342             Φιλοσοφία του δικαίου
ΦΒ250                         ΦΒ350             Αισθητική - Φιλοσοφία της τέχνης
ΦΒ251                         ΦΒ351             Φιλοσοφία της λογοτεχνίας
ΦΒ253                         ΦΒ353             Φιλοσοφία της ιστορίας
ΦΒ254                         ΦΒ354             Φιλοσοφία του πολιτισμού
ΦΒ255                         ΦΒ355             Φιλοσοφία της παιδείας
ΦΒ256                         ΦΒ356             Φιλοσοφία της τεχνολογίας
ΦΒ257                         ΦΒ357             Φιλοσοφική ανθρωπολογία
ΦΒ258                         ΦΒ358             Φιλοσοφία και οικολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

α. Ιστορία αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
ΦΓ261                         ΦΓ361             Προσωκρατικοί
ΦΓ262                         ΦΓ362             Σοφιστική – Σωκράτης
ΦΓ263                         ΦΓ363             Φιλοσοφικές  σχολές  του 4ου αιώνα
ΦΓ264                         ΦΓ364             Πλάτωνας
ΦΓ265                         ΦΓ365             Αριστοτέλης
ΦΓ266                         ΦΓ366             Ελληνιστική φιλοσοφία
ΦΓ267                         ΦΓ367             Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας

β. Ιστορία Μεσαιωνικής και Βυζαντινής φιλοσοφίας
ΦΓ270                         ΦΓ370             Ιστορία μεσαιωνικής φιλοσοφίας
ΦΓ271                         ΦΓ371             Ιστορία Βυζαντινής φιλοσοφίας
ΦΓ272                         ΦΓ372             Ιστορία Αραβικής και ιουδαϊκής φιλοσοφίας

γ. Ιστορία της φιλοσοφίας της Αναγέννησης
ΦΓ273                         ΦΓ373             Ιστορία της φιλοσοφίας της Αναγέννησης

δ. Ιστορία της φιλοσοφίας των Νεοτέρων Χρόνων
ΦΓ274                         ΦΓ374             Ορθολογισμός
ΦΓ275                         ΦΓ375             Εμπειρισμός
ΦΓ276                         ΦΓ376             Διαφωτισμός
ΦΓ277                         ΦΓ377             Kant
ΦΓ278                         ΦΓ378             Φιλοσοφία του Γερμανικού ιδεαλισμού
ΦΓ279                         ΦΓ379               Ιστορία της φιλοσοφίας του 19ου αιώνα
ΦΓ280                         ΦΓ380             Ιστορία τη Νεοελληνικής φιλοσοφίας

ε. Ιστορία της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα
ΦΓ280                         ΦΓ380             Φαινομενολογία
ΦΓ281                         ΦΓ381             Λογικός Θετικισμός
ΦΓ282                         ΦΓ382             Αναλυτική φιλοσοφία
ΦΓ283                         ΦΓ383             Πραγματισμός
ΦΓ284                         ΦΓ384             Φιλοσοφία της ζωής
ΦΓ285                         ΦΓ385             Υπαρξισμός
ΦΓ286                         ΦΓ386             Μαρξισμός
ΦΓ287                         ΦΓ387             Κριτική θεωρία
ΦΓ288                         ΦΓ388             (Φιλοσοφική) Ερμηνευτική

Διευκρινίσεις. Οι ασκήσεις έχουν πρώτο κωδικό δύο γράμματα, Φ και Α, Β, Γ ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, και δεύτερο κωδικό έναν αριθμό από 01 έως 99.
Οι υποχρεωτικές παραδόσεις έχουν πρώτο κωδικό το γράμμα Φ και δεύτερο έναν αριθμό από 100 έως 199.
Οι παραδόσεις και τα σεμινάρια έχουν πρώτο κωδικό δύο γράμματα, Φ και Α, Β, Γ που δηλώνει τη διδακτική ενότητα και δεύτερο κωδικό τους αριθμούς από 200 έως 299 οι παραδόσεις και  από 300 έως 399 τα σεμινάρια.
Τα Μαθήματα Κατεύθυνσης έχουν ακέραιο κωδικό, όταν ο τίτλος  τους αντιστοιχεί σε μια γενική  θεματική ενότητα (π.χ. «Φιλοσοφία του Πλάτωνα» Φ264), ενώ όταν καλύπτουν ένα ειδικότερο θέμα, στον κωδικό προστίθεται ένα ψηφίο (π.χ. «Η πλατωνική θεωρία των ιδεών», Φ264.1)

 


Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών


Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικές παραδόσεις)

ΚΕΑ 200    Επιστημολογία των Κοινωνικών επιστημών    
ΚΠΑ 020   Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ή    ΚΠΑ 030     Ιστορία της εκπαίδευσης  
ΚΨΑ 050    Εισαγωγή στη Ψυχολογία Ι   
ΚΨΑ 051   Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΙΙ
ΚΚΑ 100   Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
ΚΚΑ 110   Κοινωνιολογική θεωρία     
ΚΠΒ 001   Διδακτική μεθοδολογία  

Ενότητες (Μαθήματα) Κατεύθυνσης

Ενότητα Α: Θεωρίες, Μεθοδολογία, Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικοί παραδόσεων

Κωδικοί σεμιναρίων


Τίτλοι μαθημάτων

ΚΕΑ 200-249
ΚΕΑ 201-219
ΚΕΑ 220-239
ΚΕΑ 240-249

ΚΕΑ 500-549
ΚΕΑ 500-519
ΚΕΑ 520-539
ΚΕΑ 540-549

Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών
Γενική Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών
Ειδικές Επιστημολογίες Κοινωνικών Επιστημών
Επιστημολογία Ιστορικο-ερμηνευτικών Επιστημών

ΚΜΑ 250-259
ΚΜΑ 250-259
ΚΜΑ 260-269
ΚΜΑ 270-279
ΚΜΑ 280-289
ΚΜΑ 290-299

ΚΕΑ 550-559
ΚΜΑ 550-559
ΚΜΑ 560-569
ΚΜΑ 570-579
ΚΜΑ 580-589
ΚΜΑ 590-599

Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία
Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική Ι)
Ποιοτικές Μέθοδοι 
Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Στατιστικής (Στατιστική II και ΙΙΙ)
Μεθοδολογία Έρευνας Ιστορικο-ερμηνευτικών Επιστημών

ΚΠΑ 001-049
ΚΠΑ 001-014
ΚΠΑ 015-019
ΚΠΑ 020-029
ΚΠΑ 030-039
ΚΠΑ 040-049

ΚΠΑ 300-349
ΚΠΑ 300-314
ΚΠΑ 315-319
ΚΠΑ 320-329
ΚΠΑ 330-339
ΚΠΑ 340-349

Θεωρίες Παιδείας
Θεωρίες Παιδείας
Φιλοσοφία της Παιδείας
Ειδικές κοινωνιολογίες της εκπαίδευσης
Ειδικές ιστορίες της εκπαίδευσης
Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και Αξιολόγησης

ΚΨΑ 050-099
ΚΨΑ 050-059
ΚΨΑ 060-069
ΚΨΑ 070-079
ΚΨΑ 080-089
ΚΨΑ 090-099

ΚΨΑ 350-399
ΚΨΑ 350-359
ΚΨΑ 360-369
ΚΨΑ 370-379
ΚΨΑ 380-389
ΚΨΑ 390-399

Θεωρίες Ψυχολογίας
Θεματικές Θεωρίες Ψυχολογίας
Κοινωνική Ψυχολογία
Θεωρίες Προσωπικότητας και Εαυτού
Θεωρίες Δημιουργικότητας και Φαντασίας
Ψυχαναλυτική Θεωρία

ΚΚΑ 100-149
ΚΚΑ 101-109
ΚΚΑ 111-119
ΚΚΑ 120-129
ΚΚΑ 130-139
ΚΚΑ 140-149

ΚΚΑ 400-449
ΚΚΑ 401-409
ΚΚΑ 410-419
ΚΚΑ 420-429
ΚΚΑ 430-439
ΚΚΑ 440-449

Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία
Κοινωνιολογικές Θεωρίες
Ανθρωπολογικές Θεωρίες
Θεωρίες Πολιτισμού
Θεωρίες Συμβολικών Συστημάτων

 

Ενότητα Β: Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Νόηση, Αξίες, Συναισθήματα, Μάθηση

ΚΠΒ 001-049
ΚΠΒ 002-019
ΚΠΒ 020-029
ΚΠΒ 030-034
ΚΠΒ 035-039

ΚΠΒ 301-349
ΚΠΒ 302-319
ΚΠΒ 320-329
ΚΠΒ 330-334
ΚΠΒ 335-339

Παιδαγωγικά
Διδακτικές επιμέρους μαθημάτων
Σχολική Παιδαγωγική
Τεχνολογία και Διδασκαλία
Δια βίου εκπαίδευση – Επιμόρφωση

ΚΨΒ 050-099
ΚΨΒ 050-059
ΚΨΒ 060-069
ΚΨΒ 070-079
ΚΨΒ 080-089
ΚΨΒ 090-094
ΚΨΒ 095-099

ΚΨΒ 350-399
ΚΨΒ 350-359
ΚΨΒ 360-369
ΚΨΒ 370-379
ΚΨΒ 380-389
ΚΨΒ 390-394
ΚΨΒ 395-399

Ψυχολογία
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Γνωστική Ψυχολογία
Ψυχολογία Κινήτρων και Συγκινήσεων
Κοινωνική Ψυχολογία
Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΚΚΒ 100-149
ΚΚΒ 100-109
ΚΚΒ 110-114
ΚΚΒ 115-119
ΚΚΒ 120-129
ΚΚΒ 130-139
ΚΚΒ 140-149

ΚΚΒ 400-449
ΚΚΒ 400-404
ΚΚΒ 410-414
ΚΚΒ 415-419
ΚΚΒ 420-429
ΚΚΒ 430-439
ΚΚΒ 440-449

Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία της Γνώσης
Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία της Ηθικής
Κοινωνιολογία της Εξουσίας
Κοινωνιολογία του Εαυτού & της Ταυτότητας
Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία των Συναισθημάτων
Κοινωνικοποίηση και Ανθρώπινη Ανάπτυξη

ΚΔΒ 150-199
ΚΔΒ 150-154
ΚΔΒ 155-159
ΚΔΒ 160-169
ΚΔΒ 170-179
ΚΔΒ 180-184
ΚΔΒ 185-189
ΚΔΒ 190-199

ΚΔΒ 450-499
ΚΔΒ 450-454
ΚΔΒ 455-459
ΚΔΒ 460-469
ΚΔΒ 470-479
ΚΔΒ 480-484
ΚΔΒ 485-489
ΚΔΒ 490-499

Διεπιστημονικά
Ανθρώπινη ανάπτυξη
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Κοινωνική Μάθηση
Αξίες - Νοοτροπίες
Ενδο- και Δια-ομαδικές διαδικασίες
Συμβουλευτική
Συναισθήματα

 

Ενότητα Γ: Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Πολιτική

ΚΠΓ 001-049
ΚΠΓ 001-009
ΚΠΓ 010-019
ΚΠΓ 020-029
ΚΠΓ 030-034
ΚΠΓ 035-039
ΚΠΓ 040-049

ΚΠΓ 301-349
ΚΠΓ 300-309
ΚΠΓ 310-319
ΚΠΓ 320-329
ΚΠΓ 330-334
ΚΠΓ 335-339
ΚΠΓ 340-349

Παιδαγωγικά
Εκπαιδευτική Πολιτική
Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Πολιτισμός και Εκπαίδευση
Σύγκριση Εκπαιδευτικών Συστημάτων

ΚΨΓ 050-099
ΚΨΓ 050-059
ΚΨΓ 060-064
ΚΨΓ 065-069
ΚΨΓ 070-079
ΚΨΓ 080-089
ΚΨΓ 090-099

ΚΨΓ 350-399
ΚΨΓ 350-359
ΚΨΓ 360-364
ΚΨΓ 365-369
ΚΨΓ 370-379
ΚΨΓ 380-389
ΚΨΓ 390-399

Ψυχολογία
Ψυχολογία της Τέχνης
Πολιτισμική Ψυχολογία
Ψυχολογία  του Αθλητισμού και του Ελεύθερου Χρόνου
Σχολική Ψυχολογία
Πολιτική Ψυχολογία
Ψυχολογία της Υγείας

ΚΚΓ 100-149
ΚΚΓ 100-104
ΚΚΓ 105-109
ΚΚΓ 110-119
ΚΚΓ 120-124
ΚΚΓ 125-129

ΚΚΓ 130-139
ΚΚΓ 140-144
ΚΚΓ 145-149

ΚΚΓ 400-449
ΚΚΓ 400-404
ΚΚΓ 405-409
ΚΚΓ 410-419
ΚΚΓ 420-124
ΚΚΓ 425-429

ΚΚΓ 430-439
ΚΚΓ 340-344
ΚΚΓ 345-349

Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού
Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία της τέχνης
Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία της παρέκκλισης
Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Αθλητισμού και του Ελεύθερου Χρόνου
Πολιτική Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
Ιστορική Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου

ΚΔΓ 150-199
ΚΔΓ 150-154
ΚΔΓ 155-159
ΚΔΓ 160-164
ΚΔΓ 165-169
ΚΔΓ 170-174
ΚΔΓ 175-179
ΚΔΓ 180-184
ΚΔΓ 185-189
ΚΔΓ 190-194
ΚΔΓ 195-199
ΚΔΓ 200-204
ΚΔΓ 205-209

ΚΔΓ 450-499
ΚΔΓ 450-454
ΚΔΓ 455-459
ΚΔΓ 460-464
ΚΔΓ 465-469
ΚΔΓ 470-474
ΚΔΓ 475-479
ΚΔΓ 480-484
ΚΔΓ 485-489
ΚΔΓ 490-494
ΚΔΓ 495-499
ΚΔΓ 500-504
ΚΔΓ 504-509

Διεπιστημονικά
Τέχνη
Θρησκεία και Ιδεολογία
Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών
Σώμα, ταυτότητα, ρόλοι
Ποιότητα ζωής
Υγεία
Πολιτισμική Τεχνολογία
Επικοινωνία
Οικονομία
Θεσμοί-Πολιτική
Φύλα
Μειονότητες

Διευκρινίζεται ότι: 
1. Κάθε μάθημα (παράδοση, σεμινάριο) συνοδεύεται από τρία κεφαλαία γράμματα και τρία αριθμητικά ψηφία, π.χ.: Το πρώτο γράμμα (Κ) αντιστοιχεί στην κατεύθυνση. Το δεύτερο γράμμα (Π-Ψ-Κ) αντιστοιχεί στις επιστήμες, ενώ το γράμμα Δ καλύπτει διεπιστημονικά μαθήματα (συνεργασίες διδασκόντων ή οτιδήποτε άλλο). Το τρίτο γράμμα (Α-Β-Γ) αντιστοιχεί στις τρεις ενότητες του προγράμματος.
2. Η κάθε επιστήμη παίρνει ένα σταθερό αριθμητικό πεδίο

 • Τα Παιδαγωγικά παίρνουν το αριθμητικό πεδίο 001-049 (παραδόσεις) και 300-349 (σεμινάρια)
 • Η Ψυχολογία 050-099 και 350-399
 • Η Κοινωνιολογία και η Ανθρωπολογία 100-149 και 400-449
 • Τα διεπιστημονικά μαθήματα 150-199 και 450-499

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα ανώτατα όρια φοίτησης