ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή είναι παλιά και δεν ενημερώνεται! - Θα βρείτε την καινούργια εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008

Για τις περιγραφές (διασαφηνίσεις) των μαθημάτων, πατήστε:
Εδώ για το Χειμερινό εξάμηνο
Εδώ για το Εαρινό Εξάμηνο

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Φ100

Βενιέρη Μαρία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

(Υ)

Φ120

Μαραγκός Γιώργος

Λογική

(Υ)

Φ130

Σαργέντης Κώστας

Ηθική Φιλοσοφία 

(Υ)

Φ160

Καραμανώλης Γiώργος

Ιστορία της Αρχαίας   Ελληνικής Φιλοσοφίας

(Υ)

ΦΑ205

Ανδρουλιδάκης Κώστ.

Φιλοσοφία της Θρησκείας

(Π)

ΦΒ233.1

Σαργέντης Κώστας

Φιλοσοφία της Πράξης

(Π)

ΦΒ240.1

Μπάλλα Χλόη

Θέματα Αρχαίας Πολιτικής Φιλοσοφίας (κλασσική εποχή)

(Π)

ΦΒ250.1

Μπαντινάκη Αικατερίνη

Θέματα στη Σύγχρονη Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης

(Π)

ΦΒ250.2

Τάταρη Μαρία

Εισαγωγή  στη Νεωτερική Αισθητική

(Π)

ΦΓ261

Χρυσακοπούλου Σιλβ.

Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι

(Π)

ΦΓ274.1

Τέγος Σπύρος

Νεότερη Φιλοσοφία Ι (κείμενα)

(Π)

ΦΓ278.1

Καβουλάκος Κώστας

Θεμέλια της Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας του G.W.F. Hegel

(Π)

ΦΓ279.1

Τσακίρη Βασιλική

Μετακαντιανές Προσεγγίσεις της Ηθικής κατά τον 19ο αιώνα

(Π)

ΦΒ242.1

Κουκουζέλης Κώστας

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών

(Π)

ΦΓ364.1

Μπάλλα Χλόη

Πλάτων, Πολιτεία

(Σ)

ΦΒ001

Τσακίρη Βασιλική

F.W.Schelling:Έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας

(Α)

ΦΑ301.1

Χρυσακοπούλου Σιλβ.

Κοσμολογία και Θεολογία

(Σ)

ΦΑ304

Μαραγκός Γιώργος

Φιλοσοφία του Νου

(Σ)

ΦΓ376

Τέγος Σπύρος

Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός

(Σ)

ΦΓ377.1

Τσινόρεμα Σταυρούλα

Η έννοια της Ελευθερίας στην Κριτική Φιλοσοφία του Ι. Κάντ

(Σ)

ΦΓ378.1

Ανδρουλιδάκης Κώστ.

Ηθική και Αισθητική του Schiller

(Σ)

ΦΓ384.1

Βενιέρη Μαρία

Ιστορία της Φιλοσοφίας: Η συμβολή των γυναικών φιλοσόφων

(Σ)

ΦΒ341.1 ΚΔΒ470

Θεοδώρου Πάνος   - Γεωργούλας Αντώνης

Φαινομενολογία και Κοινωνικές Επιστήμες

(Σ)

ΦΒ340.1

Κουκουζέλης Κώστας

Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία:Thomas Nagel, Ισότητα και Μεροληψία

(Σ)


ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΨΑ

050

Τσούρτου Β.

 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Υ)

(Π)

ΚΨΑ

080

Σταματοπούλου Δ.

Θεωρίες φαντασίας

(Π)

ΚΨΑ

060

Ιατρίδης Τ.

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

(Π)

ΚΨΒ

050

Βιταλάκη Ε.

Ψυχολογία της εφηβείας

(Π)

ΚΨΓ

360

Σταματοπούλου Δ.

Φύλο, ταυτότητα και συγκινήσεις

(Σ)

ΚΨΒ

359

Τσούρτου Β.

Ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών

(Σ)

ΚΨΒ

380

Ιατρίδης Τ.

Περιεχόμενο στερεοτύπων

(Σ)

ΚΨΒ

350

Βιταλάκη Ε. 

Διαγενεαλογική επικοινωνία

(Σ)

ΚΚΑ

100

Παναγιωτόπουλος Ν.

 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ)

(Π)

ΚΕΑ

202

Πανταζής Απ.

Ολισμός και ατομισμός στην μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

(Π)

ΚΚΓ

110

Νικολακάκης Γ.  

Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου

(Π)

ΚΚΓ

105

Τσαντηρόπουλος Ά.

Ζητήματα εθνογραφίας του ελλαδικού χώρου: θρησκεία, τελετουργία

(Π)

ΚΚΓ

125

Βαφέας Ν.

Πολιτική Κοινωνιολογία

(Π)

ΚΚΓ

140

Βαφέας Ν.

Ιστορική Κοινωνιολογία

(Π)

ΚΜΑ

250

Κακλαμάνη Στ.

Εισαγωγή στη μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

(Π)

ΚΚΓ

130

Δασκαλάκη Ή.

Πολιτική Ανθρωπολογία

(Π)

ΚΚΒ

430

Δασκαλάκη Ή.

Ανθρωπολογία των συναισθημάτων

(Σ)

ΚΕΑ

518

Πανταζής Απ.

Διαλεκτική και λειτουργισμός: Κ.Μαρξ, Κ.Πολάνυι

(Σ)

ΚΜΑ

591

Παναγιωτόπουλος Ν.

Η μέθοδος της κοινωνιο-ανάλυσης

(Σ)

ΚΚΒ

400

Γεωργούλας Α/ Νικολακάκης Γ. 

Kοινωνιολογία  και  Ανθρωπολογία της γνώσης

(Σ)

ΚΔΒ

470

Γεωργούλας Α./ Θεοδώρου Π.

Κοινωνικές επιστήμες και αξίες

(Σ)

ΚΚΒ

440

Αστρινάκης Αντ.

Διαδικασίες κοινωνικοποίησης και ανθρώπινης ανάπτυξης

(Σ)

ΚΔΓ

495

Κακλαμάνη Στ.

Ζητήματα της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα  και στην Ευρώπη

(Σ)

KKΓ

401

Τσαντηρόπουλος Ά.

Εθνογραφία του υλικού πολιτισμού

(Σ)

ΚΠΒ

001

Καρίμαλη, Αναστασάκη  Ζερβουδάκη, Λουλαδάκη,
Παρασκευαίδη     

Διδακτική άσκηση

(Α)

ΚΠΑ

030

Δαλακούρα Αικ.

Ιστορία της Εκπαίδευσης (Υ)

(Π)

ΚΠΒ

001

Κατσαρού Ε.

 Διδακτική Μεθοδολογία (Υ) *

(Π)

ΚΔΓ

200

Παληός Ζ. 

Το φύλο σαν κοινωνική τάξη

(Π)

ΚΠΒ

002

Καψάσκη Αγγ. 

Διδακτική της Ιστορίας

(Π)

ΚΠΒ

021

Κουτσουράκη Στ.

Σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο

(Π)

ΚΠΓ

320

Δαλακούρα Αικ.

Προσεγγίσεις  στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης

(Σ)

ΚΠΑ

340

Κατσαρού Ελ.

Διδακτικές προσεγγίσεις κειμένων: κειμενοκεντρική προσέγγιση και γραμματισμός

(Σ)

ΚΠΓ

310

Παληός Ζ.

Κοινωνιολογία του διδακτικού επαγγέλματος

(Σ)

ΚΠΒ

302

Καψάσκη Αγγ.

Διαθεματικές προσεγγίσεις  στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων

(Σ)

ΚΠΒ

321

Κουτσουράκη Στ.

Μορφές ανομοιογένειας στη σχολική τάξη:παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις

(Σ)

* Παρακολουθείται από τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου και πάνω

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2007 - 2008

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΓ002 Immanuel Kant: Προς την αιώνια ειρήνη Σαργέντης Κ. (Α)
ΦΑ001 Wittgenstein Βενιέρη Μ. (Α)
ΦΓ003 Κάντ: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική Θεοδώρου Π. (Α)
Φ110 Φιλοσοφία της Επιστήμης Θεοδώρου Π. (Υ)
Φ140 Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία  Καβουλάκος Κ. (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Ανδρουλιδάκης Κ. (Υ)
ΦΑ203 Φιλοσοφία της Γλώσσας Μαραγκός Γ. (Π)
ΦΓ264.1 Κριτική της ποίησης και των ποιητών στους πλατωνικούς διαλόγους Glucker J. (Π)
ΦΑ204.1 Φιλοσοφία της Αντίληψης Μ. Βενιέρη (Π)
ΦΓ264 Εισαγωγή στον Πλάτωνα Μπάλλα Χλ. (Π)
ΦΓ265.1 Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια Καραμανώλης Γ. (Π)
ΦΓ275.1 Νεότερη Φιλοσοφία (κείμενα) Τέγος Σ. (Π)
ΦΓ263.1 Η αρχαία φιλοσοφία ως αίρεσις βίου Χρυσακοπούλου Σ (Π)
ΦΒ230.1 Θέματα Ηθικής στο έργο των Hume και Kant Μπαντινάκη Κ. (Π)

ΦΑ210.1 ή ΚΚΑ112

Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών

Πανταζής Κ.

(Π)

ΦΓ361.1 Προσωκρατική μεταφυσική Λέμπεντεφ Α. (Σ)
ΦΓ376.1 Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Διαφωτισμός και Ρομαντισμός Τσινόρεμα Στ. (Σ)
ΦΒ354 ή ΚΚΓ400 Κριτική του πολιτισμού και επανάσταση
(επιλέγετε τον ένα από τους 2 κωδικούς)
Καβουλάκος Κ. (Σ)
ΦΓ364.2 Πλάτων, Φαίδων  Μπάλλα Χλ. (Σ)
ΦΓ364.3 Πλάτων Γοργίας Καραμανώλης Γ. (Σ)
ΦΓ376.2 Θεολογικο-πολιτικές όψεις του Διαφωτι-σμού Τέγος Σ. (Σ)
ΦΓ365.1 Φιλοσοφία και Ποίηση. Από τον Όμηρο έως τον Αριστοτέλη  Χρυσακοπούλου Σ (Σ)

ΦΑ310.1 ή ΚΕΑ517

Κείμενα επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

Πανταζής Κ.

(Σ)

ΦΓ384.1 H αξία της ζωής στη σύγχρονη επιστήμη Μπαντινάκη Κ. (Σ)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΚΨΑ

051

Σταματοπούλου Δ. 

Ψυχολογία ΙΙ        (Υ)              

(Π)

 ΚΨΒ

160

Ιατρίδης Τ.

Ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις

(Π)

 ΚΨΒ

051

Bιταλάκη Ε.  

Κριτική των θεωριών της ανάπτυξης

(Π)

 ΚΨΓ

351

Σταματοπούλου Δ.

Μοντέλα αισθητικής  ανάπτυξης

(Σ)

 ΚΨΑ

350

Τσούρτου Β.

Θεωρία της διυποκειμενικότητας

(Σ)

ΚΨΒ

381

Ιατρίδης Τ.

Κοινωνικές αναπαραστάσεις

(Σ)

ΚΨΒ

352

Βιταλάκη Ε.

Σύγχρονες θεωρίες για την καταγωγή της ανθρώπινης σκέψης

(Σ)

ΚΚΑ

110

Γεωργούλας Αντ.

 Κοινωνιολογική θεωρία                                                                           (Υ)

(Π)

ΚΕΑ

200

Γεωργούλας Α./ Νικολακάκης Γ.

 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών                                          (Υ) *

(Π)

ΚΚΑ

101

Τσαντηρόπουλος Ά.

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

(Π)

ΚΚΑ

111

Βαφέας Ν.

Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία: Η θεωρία της δομοποίησης

(Π)

KKA

112

Πανταζής Απ.

Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών

(Π)

ΚΚΓ

400

Καβουλάκος Κ.

Κριτική του πολιτισμού και επανάσταση

(Σ)

ΚΚΓ

106

Δασκαλάκη Ή.

Ερμηνευτική Ανθρωπολογία

(Π)

ΚΚΓ

440

Τσαντηρόπουλος Ά.

 Κοινωνική μνήμη: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

(Σ)

ΚΚΓ

430

Βαφέας Ν.

Ειδικά θέματα ιστορικής και πολιτικής Κοινωνιολογίας

(Σ)

ΚΚΒ

420

Αστρινάκης Αντ.

Κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες ταυτότητας

(Σ)

ΚΕΑ

517

Πανταζής Απ.

Κείμενα επιστημολογίας των Κ.Ε.

(Σ)

ΚΚΑ

420

Δασκαλάκη Ή.

Ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας

(Σ)

ΚΜΑ

550

Κακλαμάνη Στ.

Εφαρμογές στις ποσοτικές μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

(Σ)

 ΚΠΒ

002

Αναστασάκη/ Ζερβουδάκη/ Καρίμαλη/ Λουλαδάκη/ Παρασκευαίδη

Διδακτική άσκηση                                               

(Α)

ΚΠΒ

020

Κουτσουράκη Στ.

Παιδαγωγική της σχολικής τάξης

(Π)

ΚΠΑ

031

Δαλακούρα Αικ.

Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο:το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος αι.- 1922)

(Π)

ΚΠΑ

040

Κατσαρού Ελ.

Αξιολόγηση στην  εκπαίδευση

(Π)

ΚΠΑ

001

Πηγιάκη Κ.

Θεωρία παιδείας

(Π)

ΚΠΓ

001

Καψάσκη Αγγ.

Σχολείο, παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική

(Π)

ΚΠΓ

335

Δαλακούρα Αικ.

Γυναίκες εκπαιδευτικοί και  εκδοτική  κουλτούρα στον 19ο αιώνα

(Σ)

ΚΠΑ

341

Κατσαρού Ελ.

 Γραμματισμός, Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχολικές πρακτικές

(Σ)

ΚΠΑ

301

Πηγιάκη Κ.

Θέματα θεωρίας παιδείας

(Σ)

ΚΠΒ

320

Κουτσουράκη Στ.

 Σύγχρονα θέματα της σχολικής Παιδαγωγικής

(Σ)

ΚΠΒ

303

Καψάσκη Αγγ.

Σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων

(Σ)

(τελευταία ενημέρωση: 19/02/2008 13:30)